Nyheter

Frågor & svar

Coronagåva över 1 000 kr

Vad händer om man ska ge personalen en coronagåva och vill köpa något som överstiger 1 000 kr? Blir hela gåvan skattepliktig i så fall eller den del som överstiger 1 000 kr?

2020-11-26

Frågor & svar

En eller flera coronagåvor

Går det bra att ge personalen flera olika gåvor till ett sammanlagt värde för högst 1 000 kr, eller måste det vara en enda gåva? Vi gav våra anställda en coronagåva värd 500 kr i somras. Kan vi ge en kombinerad julgåva/coronagåva på sammanlagt 450 + 500 = 950 kr nu?

2020-11-26

Beslut

Skattereformer 2021

Riksdagen har behandlat årets budgetproposition (och ytterligare ett antal propositioner) och bland annat tagit beslut om sänkt skatt för pensionärer, skattereduktion för grön teknik, fler RUT-tjänster och slopad schablonintäkt på uppskov.

2020-11-26

Beslut

Fler RUT-tjänster och höjt tak

Riksdagen har beslutat att RUT-avdraget ska utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och RUT-tjänster höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr.

2020-11-26

Beslut

Permanent växa-stöd

Riksdagen har beslutat att de tillfälliga reglerna om växa-stöd ska bli permanenta.

2020-11-26

Beslut

Skattereduktion för grön teknik

Riksdagen har beslutat att bidraget för solceller mm slopas för privatpersoner och att en skattereduktion för installation av grön teknik införs istället. Både material och arbete ska få räknas in i underlaget för skattereduktionen.

2020-11-26

Beslut

Ingen kostförmån för måltidsgåvor

Riksdagen har beslutat att kostförmån vid måltidsgåvor inte ska beskattas under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan något krav på motprestation.

2020-11-26

Notis

Fler får byråanstånd 2021

2020-11-24

Notis

Inkomstbasbeloppet 2021

2020-11-24

Övrigt

Skatteplanering inför nyår

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2020 finns det en hel del att tänka på.

2020-11-24

Övrigt

Julgåvor och julfest

Nu när julen närmar sig är det vanligt att visa kunder och personal uppskattning genom någon form av julgåva och/eller julbord eller julfest. Just i år kommer många förmodligen att välja bort julbord och julfester pga corona, men istället finns möjlighet att kombinera julgåvan med den s k coronagåvan. I denna artikel går vi igenom de skatteregler som gäller för julgåvor och julfester.

2020-11-23

Övrigt

Enskild näringsidkare i konkurs

Om en enskild näringsidkare inte kan betala sina skulder kan denne begäras i konkurs. Här gör vi en kort genomgång av hur en sådan konkurs går till.

2020-11-23

Övrigt

Aktiebolag i konkurs

Om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder kan det begäras i konkurs. Här gör vi en kort genomgång av hur en sådan konkurs går till.

2020-11-23

Notis

Stämmor – de tillfälliga reglerna förlängs

2020-11-19

Notis

Korttidsarbete – stöden blir offentliga

2020-11-16

Beslut

Ekonomisk arbetsgivare vid personaluthyrning

Riksdagen har beslutat att begreppet ”ekonomisk arbetsgivare” bör införas vid beskattning av utomlands bosatta personer som tillfälligt arbetar i Sverige och som ingår som personal i en verksamhet här, dvs vid personaluthyrning.

2020-11-16

Rättsfall

Kontantinsättningar skönsbeskattades

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen kan det bli skönsbeskattning om det skett stora eller återkommande kontantinsättningar på ett bankkonto om den skattskyldige inte kan förklara insättningarna.

2020-11-16

Frågor & svar

Moms på kundförluster

Hur ska momsen hanteras om en kund inte kan betala?

2020-11-16

Frågor & svar

Bokföring av omsättningsstöd i enskild firma

Hur bokförs omsättningsstödet för enskilda näringsidkare?

2020-11-16

Förslag

Förlängning av stödåtgärder pga corona

Regeringen föreslår att stödåtgärderna korttidsarbete, omställningsstöd och omsättningsstöd förlängs. Dessutom förlängs tiden för anstånd med skatteinbetalningar och lättnaderna i a-kassa för företagare.

2020-11-10

Beslut

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har nu tagit beslut om omsättningsstödet för enskilda näringsidkare.

2020-11-09

Notis

Fler får förebyggande sjukpenning

2020-11-09

Frågor & svar

Rivningskostnader

Hur redovisar man kostnader för att riva en byggnad?

2020-11-02

Frågor & svar

Kombinera coronagåva med julgåva?

Kan man kombinera coronagåvan med julgåvan och köpa något som kostar sammanlagt 1 450 kr?

2020-11-02

Frågor & svar

Friskvård i flera företag

En fåmansföretagare har två egna bolag där han är anställd. Han är dessutom anställd av en utomstående arbetsgivare där han får ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr. Kan han få friskvårdsbidrag även från sina egna bolag?

2020-11-02

Notis

Läkarintyg till Försäkringskassan

2020-11-02

Beslut

Skattereduktion för boende i glesbygd

Riksdagen har beslutat att införa en regional skattereduktion på 1 675 kr för personer som bor i vissa glest befolkade områden, främst i Norrland och vissa kommuner i nordvästra Svealand.

2020-10-22

Förslag

Skattereduktion på förvärvsinkomster

I budgetpropositionen aviserades om införandet av en skattereduktion på förvärsinkomster. Nu presenteras det skarpa förslaget, och det handlar om en skattereduktionen som i regel kommer att vara 1 500 kr för 2021 och ges till personer med en beskattningsbar förvärvsinkomst som är högre än 40 000 kr/år.

2020-10-22

Frågor & svar

Nattraktamente till lastbilschaufför

Har en lastbilschaufför som sover i lastbilen rätt till skattefritt nattraktamente, förutsatt att grundförutsättningar som avstånd och tidpunkter är uppfyllda?

2020-10-20

Beslut

Omställningsstöd för maj – juli

Regeringen har tidigare meddelat att omställningsstöd ska kunna sökas även för perioden maj – juli. Nu har man beslutat om den förordning som innebär att stödet kan sökas. Ansökan görs till Skatteverket mellan 19 oktober – 30 november.

2020-10-20

Övrigt

Så maxar du utdelningen enligt 3:12-reglerna

Det är viktigt att ta ut rätt lön ur ett fåmansföretag. Hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt egna bolag bestäms av 3:12-reglerna. Inom det så kallade gränsbeloppet är beskattningen 20% – jämfört med tjänstebeskattningen på ca 32–57% (beroende på inkomstnivå).

2020-10-20

Övrigt

Företagsrekonstruktion

I vissa fall kan företagsrekonstruktion vara ett alternativ till konkurs när ett företag går dåligt. Här gör vi en kort genomgång av hur en företagsrekonstruktion går till.

2020-10-20

Övrigt

Vanlig skuldsanering eller F-skuldsanering

Istället för konkurs eller företagsrekonstruktion finns alternativet skuldsanering. Det finns två olika typer av skuldsanering – här går vi igenom skillnaderna och vad man bör tänka på innan man gör en ansökan.

2020-10-19

Notis

Covid – smittbärarpenning till närstående

2020-10-19

Förslag

Omvänd moms på mobiler mm

För att komma till rätta med omfattade momsbedrägerier föreslår regeringen att omvänd momsskyldighet ska gälla vid försäljning av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

2020-10-19

Beslut

Utökat stöd vid sjukdom

Regeringen har nu utfärdat förordningar om förlängda åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom. Bland annat har statens ansvar för sjuklönekostnader förlängts. Stödet för egenföretagares karenstid har också förlängts. Detsamma gäller ersättningen för karensavdrag för anställda.

2020-10-19

Rättsfall

Momslyft på reparationer vid byte av hyresgäst

Högsta förvaltningsdomstolen gav inte bolaget rätt till momslyft på renoveringskostnader som uppstod i samband med att de bytte från en momspliktig till en icke momspliktig hyresgäst.

2020-10-12

Rättsfall

Dispositionsrätt till outhyrda rum beskattades

Ännu ett rättsfall visar att enbart dispositionsrätten till tillgångar räcker för att förmånsbeskattning ska ske. Detta fall gällde outhyrda rum i samma hus där bolagets ägare också bodde.

2020-10-12

Frågor & svar

Momslyft vid köp av skåp- eller flakbil

Får man lyfta hela momsen när man köper en flakbil som ska användas i momspliktig verksamhet? Vad gäller om det är ett skåp (kåpa) ovanpå flaket?

2020-10-12

Frågor & svar

Friskvårdsbidrag till tillfälligt anställda

Vi har anställt en vikarie som ska jobba i tre månader. Kan vikarien få ett lika stort friskvårdsbidrag som de tillsvidareanställda i företaget, dvs 4 000 kr i vårt fall?

2020-10-12

Frågor & svar

Bidrag som minskar löneunderlaget

Ska stödet för korttidsarbete och ersättningen för sjuklönekostnader minska löneunderlaget vid beräkningen av kapitalbeskattad utdelning (gränsbelopp) för kvalificerade andelar i fåmansföretag?

2020-10-01

Frågor & svar

Bilförmån – ringa omfattning

Vi har en anställd som under några helger under året fått låna företagets bil privat. Ska den anställde beskattas för detta? Den anställde har haft tillgång till bilen under sammanlagt 8 dygn och kört ca 40 mil.

2020-10-01

Rättsfall

Förbättringsutgifter fördelades efter ägarandel

Vid försäljningen av två småhusfastigheter fick makarna inte fritt fördela förbättringsutgifterna mellan sig. Förbättringsutgifterna skulle istället fördelas lika mellan makarna.

2020-10-01

Rättsfall

Ökade levnadskostnader

Är det kostnaden för bostaden på den nya eller gamla arbetsorten som man får avdrag för vid dubbel bosättning? SRN har i ett förhandsbesked lämnat sin syn på denna fråga, och kommit fram till att svaret är den gamla bostaden. Om familjebostaden flyttas.

2020-10-01

Övrigt

Prisbasbeloppen 2021

Prisbasbeloppet höjs med 300 kr inkomståret 2021, dvs från 47 300 kr till 47 600 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 48 600 kr, vilket också är en höjning med 300 kr.

2020-10-01

Notis

Filöverföring av INK2

2020-10-01

Notis

Företagsakuten förlängs

2020-10-01

Frågor & svar

Resor i lånad bil

En enskild näringsidkare har lämnat in en ganska diger reseräkning. Det gäller resor i verksamheten med privat bil och reseräkningen är upprättad enligt konstens alla regler. Det som är lite ovanligt i det här fallet är att näringsidkaren äger ingen bil. Körningen har gjorts med olika lånade bilar. Han lånar föräldrarnas bilar, andra släktingars och kompisars bilar. Kan han ändå göra avdrag för denna körning på samma sätt som om det hade varit hans egen bil?

2020-09-22

Förslag

Skatteförslag mm i budgetpropositionen

I årets budgetproposition finns förslag och aviseringar om bland annat sänkt skatt för pensionärer, tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster, skattereduktion för grön teknik, grön skatteväxling, tillfälligt utökat växa-stöd, slopad schablonintäkt på uppskov.

2020-09-22

Förslag

Skattereduktion för grön teknik

Regeringen föreslår att bidraget för solceller slopas för privatpersoner och att en skattereduktion för installation av grön teknik införs istället. Både material och arbete ska få räknas in i underlaget för skattereduktionen.

2020-09-22

Förslag

Fler RUT-tjänster och höjt tak

Regeringen föreslår att RUT-avdraget utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och RUT-tjänster höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr.

2020-09-22

Förslag

Nytt stöd till enskilda näringsidkare

Regeringen föreslår att enskilda näringsidkare som drabbats hårt ekonomiskt till följd av coronapandemin ska få ett omsättningsbaserat stöd.

2020-09-14

Rättsfall

Garage för bilverkstad var del av bostad

Verkstadslokalen i det 18 meter långa garaget rymde tre bilar och hade bland annat billyft, hög rejäl port och egen dörringång. Trots detta så drabbades verksamheten av avdragsförbudet gällande moms på stadigvarande bostad.

2020-09-14

Rättsfall

Differentierad utdelning godkändes

Differentierad utdelning i samband med att den ena av aktieägarna vill avveckla sitt ägande i bolaget hade enligt Skatterättsnämnden inget att göra med delägarens arbetsinsats i bolaget. Utdelningen skulle därmed beskattas som utdelning enligt fåmansreglerna.

2020-09-14

Rättsfall

Inget avdrag för utlåning till makes bolag

Ett lån till ett bolag som är ägt av en närstående ska i allmänhet antas ha ett sådant samband med den personliga relationen att en förlust ska betraktas som en personlig levnadskostnad.

2020-09-14

Frågor & svar

ROT-avdrag vid arrende

Kan man få ROT-avdrag för en byggnad som ligger på arrenderad mark?

2020-09-14

Frågor & svar

Korttidsarbete och kompledighet

Vad gäller om en anställd som omfattas av korttidsarbete tar ut kompensationsledighet (för tidigare arbete på t ex betalda lediga klämdagar, röda dagar eller annat övertidsarbete)? Räknas det som frånvaro enligt reglerna om korttidsarbete? Ska vi göra avdrag för korttidsarbete från lönen under kompledigheten?

2020-09-14

Notis

Omställningsstöd – maj till juli

2020-09-14

Notis

Karensavdrag, läkarintyg, sjuklönekostnader mm

2020-09-14

Rättsfall

Nekades avdrag för aktieägartillskott

Delägaren hävdade att han gjort ett ovillkorat aktieägartillskott till bolaget vilket han gjorde avdrag för vid kapitalvinstberäkningen. Han fick dock inte avdrag för någon del av insättningen då större delen av beloppet hade satts in före det att delägaren hade registrerats som ägare i bolagets aktiebok.

2020-09-01

Övrigt

Motion och friskvård via internet

Skatteverket har i ett ställningstagande kommit fram till att exempelvis råd om träning eller kost, träningsprogram och liknande, som tillhandahålls via mobilappar eller internettjänster kan räknas som skattefri motion och friskvård även om aktiviteten utförs i hemmet.

2020-09-01

Rättsfall

Avdrag för ränta på seniorlån

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked prövat frågan om när ränta på ett så kallat seniorlån ska dras av.

2020-09-01

Notis

Efter Brexit – EU-momsen förlängs inte

2020-09-01

Notis

Nytt pantsystem för småelektronik?

2020-09-01

Frågor & svar

Avdrag för advokatkostnader

I samband med försäljning av aktier i ett fåmansföretag blev det en tvist om köpeskillingen och jag anlitade då en advokat. Är advokatkostnaderna avdragsgilla vid beräkningen av kapitalvinsten?

2020-09-01

Frågor & svar

Nedskrivning av förbjudet lån

En fåmansföretagare har haft ett negativt saldo på sitt avräkningskonto under räkenskapsåret, vilket tagits upp som inkomst av tjänst i ägarens inkomstdeklaration. I bokslutet ska en nedskrivning av fordran göras. Hur redovisar vi detta? Är beloppet avdragsgillt? Ska ägaren beskattas en gång till nu när nedskrivningen görs?

2020-09-01

Frågor & svar

Friskvårdsbidrag per kalenderår

Vi har brutet räkenskapsår (bokslut 0430) och gav i mars våra anställda friskvårdsbidrag på 5 000 kr per person. Kan vi ge ett nytt friskvårdsbidrag nu i augusti (på det nya räkenskapsåret), eller räknas beloppsbegränsningen för friskvårdsbidraget till den anställdes beskattningsår (dvs kalenderår)?

2020-08-18

Frågor & svar

Friskvårdsbidrag och moms

Gäller beloppsgränsen på 5 000 kr för friskvårdsbidrag exklusive eller inklusive moms? Visst får man lyfta momsen på kostnaden för friskvården?

2020-08-18

Frågor & svar

Uppsägning av pensionär

Vi har en anställd som är 70 år. Hon skulle egentligen ha slutat jobba när hon fyllde 68 år, men vi skrev aldrig någon uppsägning och sedan löpte jobbet bara på. Behöver vi ha saklig grund för att säga upp henne nu? Gäller turordningsreglerna?

2020-08-18

Rättsfall

Grovt bokföringsbrott

Enligt Högsta domstolen (HD) var de bokförda leverantörsfakturorna så bristfälliga och uppgick till så stora belopp att det var fråga om grovt bokföringsbrott. Företagaren dömdes därför till fängelse i sex månader.

2020-08-17

Notis

Covid-19 prov är momsfri sjukvård

2020-08-17

Övrigt

Friskvårdsbidraget utökas

Efter Högsta förvaltningsdomstolens dom om hästkörning och skytte meddelar Skatteverket att alla aktiviteter som innehåller ett moment av motion kan omfattas av friskvårdsbidraget.

2020-08-10

Notis

Efter Brexit – EU-momsen förlängs inte

2020-08-10

Rättsfall

Friskvårdbidrag för hästkörning och skytte är skattefritt

Högsta förvaltningsdomstolen anser att ett friskvårdsbidrag som omfattar fortsättningskurs i hästkörning samt fält- och westernskytte är en personalvårdsförmån av enklare slag.

2020-08-10

Notis

Fler branscher kan få stöd för hyreskostnader

2020-08-10

Övrigt

Förmån av fria taxiresor under pandemin

Förmån av fria arbetsresor värderas normalt till marknadsvärdet. Skatteverket anser dock att det under coronapandemin finns skäl att värdera förmånen av fria arbetsresor med taxi till motsvarande kostnad för kollektivtrafik.

2020-07-02

Beslut

Utökat stöd vid sjukdom

Riksdagen har beslutat om förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnader. Stödet för egenföretagares karenstid förlängs också. Dessutom höjs ersättningen för den första sjukdagen för anställda.

2020-07-02

Notis

Förlängd tid för avstämning av korttidsarbete

2020-07-02

Frågor & svar

Förseningsavgift för aktiebolag

Jag läste att företag som har byråanstånd har en månad extra på sig med inkomstdeklarationen innan förseningsavgift behöver betalas. Kan även aktiebolag få lämna inkomstdeklarationen senare och slippa förseningsavgift?

2020-07-01

Frågor & svar

Förseningsavgift vid helårsmoms

Gäller den förlängda deklarationstiden för byråanstånd även momsdeklaration för helårsmoms?

2020-07-01

Notis

Koncernbidrag och korttidsarbete

2020-07-01

Notis

Sjukpenning i förebyggande syfte och smittbärarpeng

2020-07-01

Beslut

Omställningsstöd – beslut

Riksdagen har nu beslutat om beslutat om att införa omställningsstödet. Stödet riktas till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp.

2020-06-22

Notis

Förlängd tid för statens sjuklöneansvar

2020-06-17

Rättsfall

Uppsägning var framprovocerad

Arbetsdomstolen ansåg att en anställds uppsägning berodde på arbetsgivarens beteende och att det därför kunde jämställas med en uppsägning från arbetsgivarens sida. Eftersom det inte fanns saklig grund för uppsägningen dömdes arbetsgivaren att betala skadestånd.

2020-06-17

Rättsfall

Skattefri gåva av aktier till anställd

Skatterättsnämnden anser att en överlåtelse av aktier till en barndomsvän som är anställd i bolaget är en skattefri gåva.

2020-06-17

Övrigt

Moms på kundförluster under coronapandemin

Med anledning av den pågående coronapandemin lättar Skatteverket på kraven på när den utgående momsen kan återföras.

2020-06-17

Frågor & svar

Återta beslutad utdelning pga corona

Jag har en kund som gjorde ett tidigt bokslut och beslutade om utdelning i början av mars. Sedan kom corona... Finns det någon möjlighet att återta eller skjuta på utdelningen och vad händer vid beskattningen i så fall?

2020-06-17

Frågor & svar

Moms på hyresstöd

Stämmer det att det kommande stödet för hyressänkningar är momspliktigt?

2020-06-17

Notis

Slopad ränta på uppskov?

2020-06-11

Notis

Covid-19 prov är skattefri förmån

2020-06-11

Frågor & svar

Ändrat utdelningsbeslut på stämma

Hur gör man om bolagsstämman inte beslutar om den utdelning styrelsen har föreslagit (och som framgår av årsredovisningen)? Måste årsredovisningen ändras då?

2020-06-01

Frågor & svar

Korttidsarbete vid verksamhetsövergång

Kan ett nystartat företag omfattas av reglerna om korttidspermittering om det i början av mars tog över en verksamhet och dess personal?

2020-06-01

Notis

Tidsfristerna för ansvar bör ses över

2020-06-01

Notis

Moms på internetkonsert

2020-06-01

Beslut

Stöd för korttidsarbete på 80%

Riksdagen har beslutat att reglerna om korttidsarbete ska bli mer generösa. Stöd vid korttidsarbete ska lämnas även vid 80% arbetstidsminskning under maj–juli. Arbetsgivaren ska bara behöva stå för en liten del av kostnaden för minskningen.

2020-06-01

Beslut

Sänkt kostnad för anstånd

Riksdagen har beslutat att sänka kostnaden för anstånd med preliminärskatteavdrag, socialavgifter och moms till mer än hälften.

2020-06-01

Beslut

Enklare att hålla bolags- och föreningsstämmor

Riksdagen har beslutat om fler tillfälliga åtgärder för att underlätta för bolag och föreningar att genomföra sina stämmor under rådande pandemi. En stämma ska t ex kunna hållas enbart genom elektronisk uppkoppling med möjlighet till poströstning.

2020-06-01

Förslag

Omställningsstöd

Regeringen och samarbetspartierna har nu presenterat ett förslag till omsättningstöd riktat till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp.

2020-05-25

Frågor & svar

Korttidsarbete och timanställda

Vi har timanställda som jobbar i varierande omfattning. Kan vi ansöka om stöd för korttidsarbete för dem?

2020-05-18

Frågor & svar

Jämförelsemånad vid korttidsarbete

Vad menas med jämförelsemånad för korttidsarbete? Får man en ny jämförelsemånad vid varje ansökan om man ansöker om stöd för korttidsarbete vid flera tillfällen? Vi fick beslut om godkännande för stöd i april (för perioden 1/4–30/4) och fick då räkna med personer som var anställda i januari (jämförelsemånaden). Vi har även några anställda som började i februari och tänkte söka stöd för dem i maj. Funkar det?

2020-05-18

Beslut

Höjt uppskovstak vid bostadsförsäljningar

Uppskovstaket (1 450 000 kr) vid bostadsförsäljningar slopades tillfälligt från 1 juni 2016 till 30 juni 2020. Riksdagen har nu beslutat att taket höjs till 3 miljoner kr från 1 juli 2020.

2020-05-18

Frågor & svar

Deklaration och bidrag

Hur ska momsfria bidrag (t ex stöd för korttidsarbete) redovisas på blankett NE för en enskild näringsidkare med anställda? Ska bidraget redovisas i ruta R2 medan resten av verksamheten, som är momspliktig, redovisas i ruta R1?

2020-05-12

Frågor & svar

Sjuklön vid korttidsarbete

Hur beräknas sjukavdrag och sjuklön för en anställd som har korttidsarbete med en arbetstidsminskning på 60% och en löneminskning på 7,5%?

2020-05-12

Övrigt

Schabloner för ROT-avdrag

Skatteverket har förtydligat i vilka sammanhang schabloner kan användas vid beräkning av ROT-avdrag för installation av värmesystem.

2020-05-12

Förslag

Skattefri parkering och gåvor till anställda

Regeringen och samarbetspartierna föreslår att anställda tillfälligt ska kunna erbjudas fri parkering vid arbetsplatsen och att arbetsgivare får ge en (eller flera) extra skattefri gåva till anställd på upp till sammanlagt 1 000 kr.

2020-05-12

Förslag

Utökat stöd vid sjukdom

Regeringen föreslår förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom. Bland annat förlängs statens ansvar för sjuklönekostnader. Stödet för egenföretagares karenstid förlängs också. Dessutom höjs ersättningen för den första sjukdagen för anställda.

2020-05-12

Notis

Tillfällig tillföräldrapenning vid skolstängning

2020-05-12

Notis

Byråanståndet förlängs till 15 juli

2020-05-12

Notis

Höjt tak i a-kassan från dag 101

2020-05-12

Frågor & svar

Löneavdrag vid korttidsarbete

2020-05-04

Övrigt

Sommarjobbande ungdomar

Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare.

2020-04-28

Notis

Inkomstdeklaration på Mina sidor

2020-04-28

Frågor & svar

Avstämning av korttidsarbete

Vi har ansökt om stöd för korttidsarbete under perioden 1 april – 31 juli. När ska vi lämna in avstämningen till Tillväxtverket?

2020-04-23

Frågor & svar

Korttidsarbete – max stöd per anställd

Hur stort är det högsta stödet man kan få per anställd och månad vid korttidspermittering?

2020-04-23

Frågor & svar

SGI, PGI och korttidsarbete

Stämmer det att den sjukpenninggrundande inkomsten inte sänks vid korttidsarbete? Gäller i så fall samma sak för pensionsgrundande inkomst?

2020-04-23

Frågor & svar

Provisionslön vid korttidsarbete?

2020-04-20

Frågor & svar

Bokföring av stöd vid korttidsarbete

Hur bokförs stödet för korttidsarbete?

2020-04-20

Frågor & svar

Bokföring av nedsatta arbetsgivaravgifter

Hur bokförs nedsättningen av arbetsgivaravgifter?

2020-04-20

Förslag

Krispaket med mer pengar till korttidsarbete

Reglerna om korttidsarbete behöver bli mer generösa. Därför har regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna nu kommit överens om att stöd vid korttidsarbete ska lämnas även vid 80% arbetstidsminskning. Arbetsgivaren ska bara behöva stå för en liten del av kostnaden för minskningen.

2020-04-20

Notis

Förlängd tid innan förseningsavgift

2020-04-15

Beslut

Tillfälligt stöd för hyreskostnader

Riksdagen har beslutat att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänker hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Stödet måste dock godkännas av EU-kommissionen innan det kan tillämpas.

2020-04-15

Förslag

Sänkt kostnad för anstånd

Regeringen har kommit överens med oppositionen i riksdagen att sänka kostnaden för anstånd med skatt till mer än hälften.

2020-04-15

Frågor & svar

Informera om smitta

Får arbetsgivaren informera personalen om någon av de anställda blivit smittad av coronavirus?

2020-04-06

Frågor & svar

Uppsägning pga corona

Är coronaviruset en giltig anledning för uppsägning pga arbetsbrist?

2020-04-06

Beslut

Anstånd med inbetalning av helårsmoms

Riksdagen har beslutat att även de som har helårsmoms ska omfattas av en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning.

2020-04-06

Beslut

Korttidsarbete

Rikdagen har beslutat att reglerna om korttidsarbete utökas. Beslutet innebär att den anställde ska kunna behålla minst 92,5% av sin lön vid en arbetstidsförkortning och att arbetsgivaren ska kunna få stöd med upp till 75% av lönekostnaden för arbetstidsförkortningen.

2020-04-06

Beslut

Nedsättning av socialavgifter

Riksdagen har pga coronaviruset tagit beslut om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

2020-04-06

Beslut

100% av vinsten i periodiseringsfond

Riksdagen har beslutat att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att näringsidkare som har drabbats hårt till följd av coronaviruset får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100% av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kr.

2020-04-06

Beslut

Bolags- och föreningsstämmor

På grund av coronaviruset införs nu tillfälliga regler som ska underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor.

2020-04-06

Notis

Statlig företagsakut

2020-04-06

Beslut

Ersättning för karens och sjuklönekostnader

Riksdagen har beslutat om att anställda ska kompenseras för ett karensavdrag som arbetsgivaren gjort. Riksdagen har även beslutat att staten tar över hela sjuklöneansvaret för arbetsgivare samt att kravet på läkarintyg vid sjukdom tas bort.

2020-04-06

Notis

Slopat krav på läkarintyg

2020-03-30

Förslag

Corona – ytterligare krispaket

Regeringen har nu föreslagit ytterligare ett krispaket. Denna gång är det fokus på småföretagen. Regeringen konstaterar att Coronaviruset medfört störningar i leverantörskedjor, stora effekter på både efterfrågan och utbud, uppskjutna investeringar mm.

2020-03-27

Beslut

Anstånd med inbetalning av skatt och moms

På grund av att många företag drabbas hårt ekonomiskt av Coronaviruset har riksdagen nu beslutat om en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms.

2020-03-27

Övrigt

Konkurs och företagsrekonstruktion i spåren av Corona

Ett företag som är på obestånd kan i värsta fall försättas i konkurs. Företaget kan också efter beslut i tingsrätten få möjligheten att genomföra en rekonstruktion istället för att försättas i konkurs. I den här artikeln beskriver vi först konkursförfarandet och sedan hur en företagsrekonstruktion går till.

2020-03-24

Förslag

Krispaket pga Coronaviruset

Regeringen har nu presenterat sitt slutliga förslag om ändringsbudget för att stödja privatpersoner och företag ekonomiskt pga Coronaviruset.

2020-03-23

Förslag

Korttidspermittering

Regeringen föreslår att reglerna om korttidsarbete utökas. Förslaget innebär att den anställde ska kunna behålla minst 92,5% av sin lön vid en arbetstidsförkortning och att arbetsgivaren ska kunna få stöd med upp till 75% av lönekostnaden för arbetstidsförkortningen.

2020-03-23

Förslag

Anstånd med inbetalning av skatt och moms

På grund av att många företag drabbas hårt ekonomiskt av Coronaviruset föreslår regeringen en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms.

2020-03-23

Notis

Coronaviruset och personuppgifter – att tänka på!

2020-03-23

Notis

Fler får byråanstånd till 15 juni

2020-03-23

Förslag

Höjt uppskovstak vid bostadsförsäljningar

Uppskovstaket, 1 450 000 kr, vid bostadsförsäljningar är sedan tidigare slopat från 1 juni 2016 till 30 juni 2020. Regeringen har nu lämnat det skarpa förslaget som innebär att taket efter 30 juni 2020 höjs till 3 miljoner kr.

2020-03-23

Frågor & svar

Bolagsstämma på distans

En av aktieägarna i min kunds bolag är drabbad av Coronaviruset. Hur gör vi med kommande bolagstämma när inte alla kan vara på plats?

2020-03-23

Frågor & svar

Beordrad karantän pga Corona

En av våra anställda har varit i norra Italien och får enligt vår policy (och Folkhälsomyndighetens rekommendationer) inte komma till jobbet förrän om 14 dagar. Har den anställde rätt att få lön även om denne inte kan jobba hemifrån?

2020-03-23

Frågor & svar

Frivillig karantän pga Corona

Vi har en anställd som själv har beslutat att han ska sitta i karantän i hemmet efter en semesterresa. Han har inte varit i något riskområde och uppvisar inga symptom på sjukdom. Är vi skyldiga att betala ut lön till den anställde?

2020-03-23

Övrigt

Kontrollavgift vid swishbetalningar

Skatteverket anser att någon kontrollavgift inte kan tas ut när en swishbetalning registrerats i kassaregister som annat betalningsmedel än Swish.

2020-03-19

Frågor & svar

Apple-klocka och penna

Kan man göra avdrag för en Apple Watch eller Pencil? Är det en skattepliktig förmån för ägaren i ett fåmansföretag?

2020-03-19

Notis

Växa-stödet blir permanent

2020-03-19

Notis

Lägre arbetsgivaravgifter för FoU

2020-03-19

Frågor & svar

Vem har rätt till utdelningen?

Vem har rätt till beslutad utdelning när aktier byter ägare? Den som äger aktierna vid tidpunkten för beslutet, eller den som äger aktierna när utdelningen betalas ut?

2020-03-19

Rättsfall

Inget ROT-avdrag på komplementhus

Ombyggnaden av en äldre bastubyggnad gav inte rätt till ROT-avdrag eftersom byggnaden räknades som ett komplementhus till ett nybyggt bostadshus.

2020-03-09

Frågor & svar

Egenavgifter för 62-åring

Jag har nyss fyllt 62 år och hört att jag kan få lägre socialavgifter om jag tar ut pension. Stämmer det?

2020-03-09

Frågor & svar

Uthyrning och F-skatt

Vad gäller om ett företag får en faktura på hyra från någon som inte är momsregistrerad eller godkänd för F-skatt? Måste företaget betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag från hyran då?

2020-03-09

Frågor & svar

Hyra ut bil till arbetsgivaren

Ett aktiebolag tänker hyra en privat bil av en anställd. Går det eller räknas det som milersättning?

2020-03-09

Notis

Vårdmomsen ska utredas

2020-03-09

Notis

Bättre villkor för kulturarbetare

2020-03-09

Övrigt

Motion & friskvård

Friskvårdsbidrag och friskvård via naturaförmån är något som verkligen har diskuterats det senaste året. I ett försök att klargöra hur man ser på olika situationer, har nu Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande.

2020-02-25

Förslag

Skattereduktion för boende i glesbygd

Regeringen föreslår i en promemoria att det införs en regional skattereduktion på 1 675 kr för personer som bor i vissa glest befolkade områden, främst i Norrland och vissa kommuner i nordvästra Svealand.

2020-02-24

Övrigt

Detta granskar Skatteverket extra noga 2020

Nu står det klart vad Skatteverket kommer att kontrollera extra noga i år. Det handlar bland annat om att komma åt svartstädning, id-fusk samt privata kostnader och oredovisade förmåner. Arbetet mot identitetsrelaterat fusk och välfärdsbrottslighet fortsätter. I den internationella kontrollen handlar det om att granska skenutvandring och ett utökat arbete mot penningtvätt.

2020-02-19

Rättsfall

Donerat lager blev en dyr affär

Ägaren till en souvenirbutik bestämde sig för att lägga ned verksamheten och gav bort hela lagret till välgörenhetsorganisationer. Det blev dock en dyr affär, då detta innebar uttagsbeskattning, uttagsmoms och ett rejält skattetillägg.

2020-02-19

Frågor & svar

Kopia av testamente

Vi vet att vår mor hade skrivit ett testamente, men vi hittar bara en kopia av testamentet – inte originalet. Kan vi utgå från kopian?

2020-02-17

Frågor & svar

Moms på vidarefakturering

Jag ska vidarefakturera en kund för kostnader som jag har haft för flygbiljetter och hotell i samband med en utbildning hos kunden. Ska jag lägga moms på dessa kostnader?

2020-02-17

Frågor & svar

Räkenskapsmaterial vid konkurs

Vad händer med räkenskapsmaterialet när ett aktiebolag går i konkurs? Är vi som redovisningsbyrå skyldiga att lämna ut räkenskapsmaterial innan vi vet om vi får betalt för våra tjänster?

2020-02-17

Notis

Förenklingsregler för enskilda näringsidkare

2020-02-17

Notis

Skatt på plastbärkassar

2020-02-17

Förslag

Höjt tak och fler RUT-tjänster

RUT-utredningen har kommit med ett delbetänkande där de föreslår att RUT-avdraget ska utvidgas med fyra nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och RUT-tjänster ska höjas till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr.

2020-02-17

Rättsfall

Proportionering av betalning för hushållsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till hur en kunds betalning för hushållsarbete ska fördelas mellan arbetskostnaden och övriga kostnader när arbetskostnaden har uppskattats till ett skäligt belopp.

2020-02-17

Rättsfall

Samfällighet med momspliktig verksamhet

En samfällighet (vatten och avlopp) ville registrera sig för moms då de ansåg att de bedrev momspliktig verksamhet. Skatteverket nekade registrering, men samfälligheten fick rätt i kammarrätten.

2020-02-17

Rättsfall

Skadan från läckande tak var ägarens ansvar

Bostadsrättsinnehavaren tvingades betala för att återställa innertaket i sin lägenhet då en skada i yttertaket orsakat en vattenskada.

2020-02-03

Rättsfall

Differentierad utdelning godtogs

Att en ägare får större utdelning per aktie än den andre i samband med att han avvecklar sitt ägande i bolaget leder inte till tjänstebeskattning. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked i frågan.

2020-02-03

Notis

Brexit – vad händer nu?

2020-02-03

Notis

Lägre arbetsgivaravgifter för FoU

2020-02-03

Frågor & svar

Friskvårdsbidrag vid årsskifte

En anställd betalar för gymkort under december år 1, men får friskvårdsbidrag från arbetsgivaren för detta först i januari år 2. Hör friskvårdsbidraget till år 1 eller år 2?

2020-02-03

Frågor & svar

AGI och kontrolluppgift

Vi har en anställd som vi löpande lämnat månadsuppgifter för i arbetsgivardeklaration på individnivå. Nu i januari upptäcker vi att vi missat att redovisa bilförmånsvärdet för honom. Kan vi lämna en kontrolluppgift med värdet istället för att göra rättelser av arbetsgivardeklarationerna?

2020-01-27

Frågor & svar

Återföring av periodiseringsfond

Ett aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår har en periodiseringsfond som avsattes 2017 och som bolaget avser att återföra beskattningsåret 2019. Återföringen ska ju göras med 103%. Hur ska detta bokföras?

2020-01-21

Beslut

Attefallare blir Bolundare

Från och med 1 mars 2020 blir det tillåtet att bygga komplementbostadshus på sammanlagt högst 30 kvm.

2020-01-21

Rättsfall

Makan flyttade – maken beskattas i Sverige

Efter ett antal år i Spanien valde makan att flytta hem till Sverige. Maken bodde dock kvar i Spanien, men blev obegränsat skattskyldig i Sverige pga makans flytt.

2020-01-21

Rättsfall

Styrelsearvoden beskattas som tjänsteinkomst

Högsta förvaltningsdomstolen har återigen fastställt att ersättning som ett bolag får för ägarens arbete som styrelseledamot i andra bolag ska beskattas som tjänsteinkomst.

2020-01-21

Rättsfall

25% moms på inträde till lekland

Högsta förvaltningsdomstolen anser att det ska vara 25% moms på inträde till lekland eftersom det handlar om lek och inte idrottslig eller fysisk träning.

2020-01-16

Övrigt

Momsen vid kundförlust och prisnedsättning

I ett nytt ställningstagande har Skatteverket redogjort för hur momsen ska behandlas vid kundförluster och vid nedsättning av priset i efterhand.

2020-01-16

Övrigt

Kostförmån 2020 – aktuella belopp

Om arbetsgivaren tillhandahåller fria måltider är det en skattepliktig förmån för den anställde

2020-01-16

Notis

Straffet har skärpts för bidragsbrott

2020-01-16

Frågor & svar

Moms på serviceavtal vid leasing

Man får ju lyfta halv moms på leasingavgiften för en bil om bilen räknas som personbil enligt momslagen. En liten del av avgiften avser i vårt fall serviceavtal. Får hela momsen på serviceavtalet lyftas eller får man bara lyfta halva momsen på serviceavtalsdelen också?

2020-01-07

Frågor & svar

Enskild egendom

En av mina klienter är gift. Vad skulle hända med hans företag om han och hans fru skulle skilja sig? Kommer företaget att ingå i bodelningen och kan han på något sätta skydda företaget inför en bodelning?

2020-01-07

Rättsfall

Moms på startpengar

Startpengar vid en travtävling ska enligt Högsta förvaltningsdomstolen räknas som momspliktig omsättning.

2020-01-07

Övrigt

Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2019 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

2020-01-07

Övrigt

Skatteavdrag på ränta

Ska företaget betala ut ränta till ägaren eller någon annan? Kom i håg att företaget i så fall måste göra skatteavdrag som ska redovisas i skattedeklarationen.

2020-01-07

Övrigt

Dags för kontrolluppgifter - i vissa fall

Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2019 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 31 januari 2020.

2020-01-07

Beslut

Nya lagar 2020

En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2020. Dessutom finns ett antal förslag som kan leda till ändrade regler. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

2020-01-07

Notis

Åtgärder för att minska kreditköp

2020-01-07

Frågor & svar

Bolagsskatt 2019

Ett nystartat aktiebolag har sitt första räkenskapsår 181214 – 190930. Är det 21,4% eller 22% i bolagsskatt som gäller då?

2019-12-16

Frågor & svar

Lön till ägarens omyndiga barn

Lön som ett fåmansföretag betalar till ägarens barn under 16 år ska ju beskattas hos föräldern har jag läst. Hur blir det om båda föräldrarna äger företaget? Och hur blir det med arbetsgivaravgifterna? Kan bolaget få nedsättning av arbetsgivaravgifterna på lön till barn som är 15 år?

2019-12-16

Frågor & svar

Skattetillägg vid missad förmån

Om ett företag missat att redovisa en anställds bilförmån, får både arbetsgivaren och den anställde skattetillägg?

2019-12-16

Rättsfall

Klarnas kassahanteringstjänster momspliktig

Högsta förvaltningsdomstolen anser att de kassahanteringstjänster som Klarna tillhandahåller sina e-butiker är ett enda momspliktigt tillhandahållande.

2019-12-16

Rättsfall

Debitering av el och vatten är momspliktigt

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och anser att om en hyresvärd debiterar el och/eller vatten separat vid sidan av hyra för privatbostad så är detta momspliktigt.

2019-12-16

Notis

Bättre regelefterlevnad efter slumpmässiga kontroller

2019-12-16

Notis

Lönebidraget höjs från årsskiftet

2019-12-16

Övrigt

Traktamente – skattefritt och skattepliktig

Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på annan ort. För inkomstår 2020 blir det högsta skattefria traktamentsbeloppet 240 kr.

2019-12-11

Beslut

Bolag med 25 000 kr i aktiekapital

Riksdagen har nu beslutat att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr.

2019-12-03

Beslut

Skattereformer 2020

Riksdagen har behandlat årets budgetproposition och bland annat tagit beslut om sänkt skatt för pensionärer, slopad värnskatt och sänkt reklamskatt. Förslagen om bland annat skattereduktion för personer i glesbygden, grön skatteväxling, höjt uppskovstak och ingångsavdrag kommer att behandlas senare.

2019-11-27

Frågor & svar

Schablonutdelning endast i ett bolag

Förenklingsregeln får ju bara användas i ett enda bolag om man har flera bolag. Men visst fick man använda förenklingsregeln i samtliga bolag förut? När började begränsningen att gälla?

2019-11-27

Notis

Slut på skattefria pensioner i Portugal?

2019-11-25

Beslut

Utvidgade regler om företagsbot

Riksdagen har bland annat beslutat att maxbeloppet för företagsbot ska höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor för allvarliga brott som begås av större företag.

2019-11-25

Notis

Bättre trygghetssystem för företagare

2019-11-25

Notis

Attefallare blir Bolundare

2019-11-25

Rättsfall

Momslyft på solcellsanläggning

En bostadsrättsförening som installerat en solcellsanläggning får enligt HFD lyfta moms på anskaffningskostnaden till den del som motsvarar den momspliktiga försäljningen av överskottsel.

2019-11-25

Frågor & svar

ROT-schablon för solenergi

Jag har läst att arbetskostnaden kan beräknas schablonmässigt vid installation av värmepumpar. Får dessa schabloner användas vid installation av solenergisystem också?

2019-11-25

Frågor & svar

Återföring av periodiseringsfond

Ett aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår har en periodiseringsfond som avsattes 2017 och som bolaget avser att återföra beskattningsåret 2019. Återföringen ska ju göras med 103%. Hur ska detta bokföras?

2019-11-25

Övrigt

Skatteplanering inför nyår

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2019 finns det en hel del att tänka på.

2019-11-21

Övrigt

Julgåvor och julfest

Nu när julen närmar sig är det vanligt att visa kunder och personal uppskattning genom någon form av julgåva och/eller julbord eller julfest. I denna artikel går vi igenom de skatteregler som gäller för julgåvor och julfester.

2019-11-20

Rättsfall

Fritidsbostad med hög standard ger inte väsentlig anknytning

Skatterättsnämnden har ansett att en utflyttad svensk medborgare som köper en fritidsfastighet med hög standard inte får väsentlig anknytning till Sverige.

2019-11-13

Rättsfall

Obebodd bostad var inte fritidsbostad

Bostadsrättslägenheten var obebodd, och då ingen bott där stadigvarande skulle lägenheten enligt Skatteverket behandlas som fritidsbostad ur förmånssynpunkt. Denna åsikt nådde dock ingen framgång i kammarrätten.

2019-11-13

Rättsfall

Moms på föreningens försäljning från solceller

Bostadsrättsföreningen kom över omsättningsgränsen för moms på 30 000 kr eftersom även fastighetstransaktioner ska räknas med i omsättningen, trots att de är momsfria.

2019-11-13

Rättsfall

Bostadsrätter var lagertillgångar

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen var ett bolags försäljningar av bostadsrätter yrkesmässig handel och dessa skulle därför beskattas som skattepliktig försäljning av lagertillgångar.

2019-11-13

Frågor & svar

Digitala tjänster till Åland

En kund säljer säkerhetsprogram (en digital tjänst). Hur bokförs den när kunden bor på Åland? Finland är ju med i EU men hur är det med Åland?

2019-11-13

Frågor & svar

Återföra periodiseringsfond i redovisningen

Jag har läst att ett aktiebolag inte behöver återföra periodiseringsfonder i redovisningen även om de återförs i inkomstdeklarationen. Gäller även det omvända, dvs att man kan välja att återföra periodiseringsfonder i redovisningen utan att ta upp dem till beskattning i inkomstdeklarationen?

2019-11-13

Notis

Missa inte att anmäla ordförande i föreningen!

2019-11-13

Notis

Kostförmån 2020

2019-11-13

Notis

Förbättrat grundskydd för pensionärer

2019-11-13

Notis

Banker ska tillhandahålla kontanter

2019-11-13

Notis

Förbättrat grundskydd för pensionärer

2019-10-24

Förslag

Bolag med 25 000 kr i aktiekapital

Regeringen har nu lämnat det färdiga förslaget som innebär att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kr till 25 000 kr.

2019-10-24

Frågor & svar

Nollad bilförmån i AGI

Vi har en del kunder som betalar sin bilförmån genom nettolöneavdrag. Tidigare fanns det en ruta på kontrolluppgiften som hette ”betalt för bilförmån” men den kan jag inte hitta i AGI-rapporteringen. Vad jag läst mig till så ska man ta upp bilförmånsvärdet (bilförmån minus nettolöneavdraget) i ruta 013. Våra kunder betalar dock hela bilförmånen via nettolöneavdrag.Måste vi skriva en nolla i den rutan eller behöver man inte göra något alls?

2019-10-21

Frågor & svar

Verksamhetsövergång

Ett aktiebolag ska sälja sin verksamhet genom en inkråmsaffär. Min fråga är vad som gäller för de anställda i det befintliga bolaget. Måste de övertas av det bolag som tar över verksamheten? Har de anställda förtur vid nyanställning i det övertagande bolaget om uppsägning pga arbetsbrist har skett innan försäljningen?

2019-10-21

Beslut

Höjd pensionsålder från 2020

Riksdagen har beslutat om höjda åldersgränser i pensionssystemet och ett förbättrat grundskydd för pensionärer. Besluten bygger på den blocköverskridande pensionsgruppens överenskommelse i december 2017.

2019-10-21

Notis

42 godkända gåvomottagare

2019-10-21

Rättsfall

Företagsbostäder inte momspliktig uthyrning

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att uthyrning av företagsbostäder med en hyrestid på fem respektive fyra månader som förlängs till elva månader inte är momspliktig hotelluthyrning.

2019-10-21

Övrigt

Maxa utdelningen enligt 3:12-reglerna

Det är viktigt att ta ut rätt lön ur ett fåmansföretag. Hur mycket du kan ta i lågbeskattad utdelning från ditt egna bolag bestäms av 3:12-reglerna. Inom det så kallade gränsbeloppet är beskattningen 20% – jämfört med tjänstebeskattningen på ca 32–57% (beroende på inkomstnivå).

2019-10-21

Rättsfall

Transaktioner mellan företag underkändes

Redovisningstjänster som fakturerats mellan olika bolag som kontrollerades av en och samma person bedömdes inte vara verkliga affärshändelser.

2019-10-21

Frågor & svar

Minnesgåva vid 40 år

Kan företaget ge en anställd som fyller 40 år en skattefri minnesgåva värd 15 000 kr? Den anställde har jobbat i företaget i 20 år.

2019-10-08

Frågor & svar

Afterwork – förmån

Vad gäller om företaget vill bjuda de anställda på afterwork efter jobbet en fredag? Är nötter/tilltugg och ett par öl per person avdragsgillt?

2019-10-08

Rättsfall

Personlig tränare online är inte idrott

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en tjänst liknande personlig tränare på gym men som tillhandahålls online inte är idrott. Därför ska det vara 25% moms på tjänsten.

2019-10-08

Övrigt

Prisbeloppen 2020

Prisbasbeloppet höjs med 800 kr inkomståret 2020, dvs från 46 500 kr till 47 300 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 48 300 kr, vilket är en höjning med 900 kr.

2019-10-08

Notis

Ändrade villkor för nystartsjobb

2019-10-08

Notis

Skatt på engångsartiklar

2019-10-08

Frågor & svar

Rätt till ledighet dag före röd dag

Har de anställda rätt att få sluta tidigt med full betalning dagen före en röd dag?

2019-10-01

Frågor & svar

Förbjudet lån till sambo

Får ett aktiebolag låna ut pengar till ägarens sambo? De har inga gemensamma barn.

2019-10-01

Rättsfall

Ingen extra bostadsförmån för villa

Vid beräkningen av bostadsförmånen la Skatteverket på ett tillägg för att bostaden var en villa. Kammarrätten tog dock bort tillägget eftersom Skatteverket inte kunde visa något underlag som motiverade tillägget.

2019-10-01

Notis

Ersättning vid arbetsskada

2019-10-01

Förslag

Skatteförslag i budgetproposition

I årets budgetproposition finns förslag och aviseringar om bland annat sänkt skatt för pensionärer, slopad värnskatt, sänkt reklamskatt, höjt uppskovstak och ingångsavdrag.

2019-09-19

Övrigt

Friskvårdsbidrag över 5 000 kr

Skatteverket meddelar nu att friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kr är skattepliktiga från första kronan. Skatteverket har alltså ändrat sin uppfattning i denna fråga.

2019-09-19

Frågor & svar

Egenavgifter i avslutad enskild firma

En person född 1952 har avslutat sin enskilda firma under 2019. Hur beräknar jag det exakta avdraget för egenavgifter för att slippa avstämning nästa år?

2019-09-10

Frågor & svar

Bilförmån och ringa tjänstekörning

Vad gäller om ett aktiebolag tillhandahåller en bil till en anställd (närstående till ägaren) som kör högst några hundra mil i tjänsten? Bilen används alltså framförallt privat. Jag har för mig att det finns en gräns på 300 mil tjänstekörning för att företaget ska få dra av kostnaderna och lyfta moms.

2019-09-10

Rättsfall

Nekades avdrag för utrangering

Vid rivningen av en byggnad hade bolaget lämnat kvar en del av den bärande konstruktionen. Bolaget fick därför inte rätt till utrangeringsavdrag, varken helt eller delvist, eftersom rivningen inte var definitiv.

2019-09-10

Förslag

Nya regler för reseavdrag

Utredningen som fått i uppdrag att undersöka hur reglerna för avdrag för arbetsresor kan omarbetas har nu lämnat sina förslag. En nyhet är att skattelättnader inte längre ska ges i form av ett avdrag utan som en skattereduktion.

2019-09-10

Notis

GDPR-böter för ansiktsigenkänning på skola

2019-09-03

Notis

Ny e-tjänst för bostadsförsäljning

2019-09-03

Övrigt

Kick-off – avdragsrätt och beskattning

För att i efterhand kunna visa de olika aktiviteterna under en kick-off rekommenderas att företaget sparar kursprogram, reseprogram och liknande. Det är också en fördel om företaget kan dokumentera andra speciella fakta, som inte framgår av reseprogram eller liknande. Det kan handla om videoklipp, bilder eller liknande som kan styrka aktiviteterna.

2019-08-26

Förslag

Värnskatten slopas

Finansdepartementet har tagit fram ett förslag om slopad värnskatt, dvs den femprocentiga statliga inkomstskatt som tas ut på inkomster som överstiger den övre brytpunkten.

2019-08-26

Rättsfall

Friskvårdsbidrag på 6 500 kr är skattepliktigt

Högsta förvaltningsdomstolen ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och konstaterar att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr är skattepliktigt.

2019-08-26

Frågor & svar

Samma räkenskapsår i koncern

Måste alla bolag i en koncern ha samma räkenskapsår?

2019-08-26

Frågor & svar

Glömt uppge VAT-nummer

Vi glömde att uppge vårt VAT-nummer när vi beställde varor från Spanien och har nu blivit debiterade spansk moms. Måste vi ändå redovisa omvänd moms på köpet? På vilket underlag i så fall – fakturabeloppet inklusive eller exklusive den spanska momsen?

2019-08-26

Notis

Utvidgning av RUT-avdraget

2019-08-26

Rättsfall

Bensinräkningarna visade på bilförmån

Efter en avstämning mellan bolagets drivmedelsfakturor och företagsledarens körjournal uppkom en misstämning. Kammarrätten ansåg att tillförlitligheten hos körjournalen hade sådana brister att det fanns grund att påföra företagsledaren bil- och drivmedelsförmån.

2019-08-26

Frågor & svar

Förmån av fri cykel

Vi tänkte köpa cyklar som våra anställda ska få använda. Hur beräknar man förmånsvärdet för dessa?

2019-08-14

Frågor & svar

Byte från boksluts- till faktureringsmetod

Ett företag ska byta momsredovisningsmetod under löpande år. De har haft bokslutsmetoden och ska nu byta till faktureringsmetoden. Hur gör man med den utgående och ingående momsen vid tidpunkten för övergången?

2019-08-14

Notis

Lönsamt samarbete – SKV & FK

2019-08-14

Rättsfall

Direktavdrag för byte av fönster

Högsta förvaltningsdomstolen medgav direktavdrag för ett byte av tvåglasfönster i trä mot aluminiumklädda treglasfönster i trä. Förbättringen anses vara en följd av den allmänna tekniska utvecklingen, vilket innebär att hela utgiften är direkt avdragsgill.

2019-08-14

Rättsfall

Utländsk moms på utlandskurs

Högsta förvaltningsdomstolen har klarlagt att det inte ska vara svensk moms på utlandskurser som svenska kursarrangörer tillhandahåller svenska beskattningsbara personer. Tjänsten räknas som ett tillträde till ett pedagogiskt evenemang och omfattas inte av huvudregeln.

2019-08-14

Notis

Fler tillval för hyresgäster

2019-08-14

Frågor & svar

Löneunderlag i intressebolag

Ett moderbolag äger 30% av ett annat aktiebolag. Får ägaren till moderbolaget räkna med 30% av lönerna i det andra bolaget i sitt löneunderlag på K10:an?

2019-06-20

Beslut

Beslut om arbetsgivaravgifter och växa-stöd

Riksdagen har beslutat om en nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och en förlängning av växa-stödet.

2019-06-20

Rättsfall

Nekades uppskov pga sen inflyttning

Makarnas preliminära uppskov för kapitalvinsten återfördes till beskattning eftersom de flyttade in i ersättningsbostaden en månad för sent.

2019-06-20

Notis

Större frihet att bygga altaner

2019-06-20

Beslut

Äldre ska kunna arbeta kvar längre

Riksdagen har beslutat att det ska bli lättare för äldre att jobba vidare. Anställda ska inte kunna tvingas gå i pension innan man fyllt 69 år.

2019-06-20

Beslut

Skärpta regler för hyresmarknaden

Riksdagen har beslutat om skärpta regler för hyresmarknaden i syfte att motverka svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning.

2019-06-20

Frågor & svar

Växastöd vid föräldraledighet

Vi har en anställd (vår första) som vi har beräknat växastöd för i tio månader. Nu ska den anställde vara föräldraledig under några månader. Får vi fortsätta att beräkna växastöd för de två månader som återstår av 12-månadersperioden för växastöd när den anställde kommer tillbaka?

2019-06-18

Frågor & svar

Gränsbelopp och utdelning

Ett fåmansbolag startades under 2017. Ägaren tog inte ut någon utdelning under 2018. Han har inte tagit ut tillräckligt mycket lön för att det ska vara värt att beräkna gränsbeloppet enligt huvudregeln. Hur mycket kan bolagsstämman besluta om i utdelning för räkenskapsåret 2018 utan att det blir fråga om tjänstebeskattning? När beskattas utdelningen?

2019-06-18

Övrigt

Schablon för sjukvårdsförsäkringsförmån

Enligt Skatteverket kan den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring beräknas till 60% av försäkringspremien.

2019-06-18

Övrigt

När snus inte är snus, är det då livsmedel?

Skatteverket har svarat på frågan om snus utan tobak är livsmedel enligt momslagen. Men det är det inte, enligt Skatteverket.

2019-06-18

Notis

Lönsamt samarbete – SKV och FK

2019-06-18

Övrigt

Nya lagar 1 juli

Vid halvårsskiftet 2019 träder ett antal lagändringar och ställningstaganden i kraft. Förslag finns också om nya bestämmelser som ska träda i kraft i augusti. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

2019-06-12

Beslut

Höjt tak för RUT-avdrag

Riksdagen har beslutat att taket för RUT-tjänster höjs till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år. Beslutet innebär att taket blir lika för alla igen.

2019-06-12

Beslut

Skattereduktion för gåvor återinförs

Riksdagen har beslutat att skattereduktionen för gåvor återinförs från och med 1 juli 2019.

2019-06-12

Notis

Lättare för Skatteverket att bekämpa brott

2019-06-10

Frågor & svar

Bokföring av Swishbetalningar

Får man bokföra mottagna Swishbetalningar i en gemensam verifikation? Vad ska vi använda som underlag till verifikationen?

2019-06-10

Frågor & svar

Spara fler än fem semesterdagar

Om en anställd har t ex 30 semesterdagar enligt sitt avtal – får denne spara fler än fem dagar per år?

2019-06-03

Notis

K1 för handelsbolag dröjer

2019-06-03

Rättsfall

Brf var underhållsskyldig för golvvärmen

När golvvärmen slutade fungera i lägenheten så ansåg vare sig föreningen eller bostadsrättshavaren att det var deras ansvar att åtgärda felet. Hovrätten konstaterar nu att ansvaret var föreningens.

2019-06-03

Rättsfall

Arbetsgivaravgifter för polska byggarbetare

Kammarrätten har ansett att polska byggarbetare var anställda i ett svenskt bolag. Det svenska bolaget skulle därför betala arbetsgivaravgifter på utbetalda belopp.

2019-06-03

Frågor & svar

Befogenhet vid fåmansföretagares dödsfall

Jag har en klient, ett enmansaktiebolag, där ägaren avlidit. Hustrun står som suppleant. Hustrun ska nu sälja en del tillgångar i bolaget för att sedan kunna snabbavveckla bolaget, men banken menar att hon inte får sälja några tillgångar förrän bouppteckningen är klar. Stämmer det?

2019-05-22

Rättsfall

Försäljning av två bostadsrätter var näringsverksamhet

Försäljningen av bostadsrätterna skulle betraktas som lagertillgångar och beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eftersom avsikten med förvärvet hade varit att bostadsrätterna skulle säljas med vinst.

2019-05-21

Rättsfall

Såld avverkningsrätt gav passiv verksamhet

Skogsägare arbetade mindre än 1/3 årsarbetstid i sin näringsverksamhet. Då han sålde avverkningsrätten istället för att själv sköta slutavverkningen av skogen, så innebar det att näringsverksamheten var passiv.

2019-05-21

Beslut

Sänkt moms på digitala publikationer

Riksdagen har beslutat att momsen på digitala tidningar och böcker ska sänkas till 6%.

2019-05-20

Notis

Fler tillval för hyresgäster

2019-05-20

Beslut

Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Riksdagen har beslutat att den särskilda löneskatten på 6,15% för äldre slopas.

2019-05-20

Övrigt

Har du koll på semesterreglerna?

Alla företag omfattas av semesterlagen, oavsett hur många anställda företaget har och i vilken bransch företaget verkar. Här gör vi en översiktlig genomgång av semesterreglerna.

2019-05-20

Beslut

Nya skatteregler för generationsskiften i fåmansföretag

Riksdagen har tagit beslut om nya skatteregler som ska underlätta ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag.

2019-05-20

Frågor & svar

Helårsmoms vid förlängt räkenskapsår

En nystartad enskild firma har förlängt räkenskapsår (1 oktober 2018 – 31 december 2019) och helårsmoms. Måste momsdeklaration för 2018 lämnas nu 2019, eller kan den lämnas 2020 för hela räkenskapsåret? Företaget har ingen handel med EU.

2019-05-13

Frågor & svar

Ingen revisor trots revisionsplikt

Vi har fått en ny kund, ett AB utan revisor. När vi nu tittar på siffrorna, visar det sig att de har överskridit kriterierna för revisor de senaste fyra åren. Det har inte kommit någon påstötning från Bolagsverket eller dylikt. Vad gör vi nu? Ska de tidigare åren revideras? Finns det ingen kontroll/varning från myndigheternas sida när bolaget har överskridit gränserna för revisionsplikt? Får bolaget någon påföljd pga detta?

2019-05-13

Notis

Lättare för Skatteverket att bekämpa brott

2019-05-09

Notis

Nya regler för revisorer

2019-05-09

Notis

Moms – utlandskurs kräver utländsk moms

2019-05-08

Rättsfall

Fastighet gav inte väsentlig anknytning

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att en fastighet var en fritidsbostad och gav därför inte väsentlig anknytning till Sverige.

2019-05-08

Rättsfall

Ersättningar och förmåner som inte beskattats

Vid en revision upptäcktes att ett hyrläkarföretag hade betalat ut flera olika slags skattefria ersättningar och förmåner till de anställda. Kammarrätten ansåg att utbetalningarna skulle beskattas som lön.

2019-05-08

Förslag

Vårpropositionen

I sin vårändringsbudget förslår regeringen bland annat en nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga, en förlängning av växa-stödet samt höjda miljöskatter.

2019-04-23

Förslag

Höjt tak för RUT-avdrag

Regeringen föreslår att taket för RUT-tjänster höjs till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år. Förslaget innebär att taket blir lika för alla igen.

2019-04-23

Förslag

Skattereduktion för gåvor återinförs

Regeringen föreslår att skattereduktionen för gåvor återinförs från och med 1 juli 2019.

2019-04-23

Förslag

Äldre ska kunna arbeta kvar längre

Regeringen föreslår i en proposition att det ska bli lättare för äldre att jobba vidare. Anställda ska inte kunna tvingas gå i pension innan man fyllt 69 år.

2019-04-23

Övrigt

Sommarjobbande ungdomar

Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare.

2019-04-23

Notis

Större frihet att bygga altaner

2019-04-23

Frågor & svar

Kontroll av godkännande för F-skatt

Är man som fakturamottagare skyldig att kontrollera om betalningsmottagaren är godkänd för F-skatt när man betalar ut ersättning för ett utfört arbete? Eller räcker det att det står ”Godkänd för f-skatt” eller dylikt på fakturan?

2019-04-23

Frågor & svar

Avdrag för resor med makens förmånsbil

Min make har en förmånsbil i sin anställning. Nu har jag lånat denna bil och gjort tjänsteresor i min enskilda näringsverksamhet. Hur mycket får jag dra av för resorna? Är det 6,50, 9,50 eller 18,50 kr per mil?

2019-04-23

Notis

Skatteåterbäring till Kronofogden

2019-04-15

Rättsfall

Förmånsbeskattning av bonuspoäng

En ägare av ett bolag ska förmånsbeskattas för de bonuspoäng som bolaget får till följd av en investering, och som kan utnyttjas av ägaren. Enligt Skatterättsnämnden ska förmånsvärdet motsvaras av marknadsvärdet av bonuspoängen, oavsett om de utnyttjas eller inte.

2019-04-15

Frågor & svar

Schablon vid installation av värmepump

Jag har läst att man kan använda en schablon när man beräknar hur stor del av priset för en värmepumpsinstallation som ska anses höra till arbetskostnaden (när man ansöker om ROT-avdrag). Kan denna schablon användas både vid installation av nya värmepumpar och vid utbyten av gamla?

2019-04-15

Rättsfall

Direkt beskattning av uppskjuten lön

Den avtalade lönen var för hög om föreningen ville ha bidrag från Arbetsförmedlingen. Detta löstes genom att överskjutande lön skuldfördes och inte betalades ut. Kammarrätten fann dock att lönen var disponibel, och därför skulle beskattas och ligga till grund för arbetsgivaravgifter.

2019-04-10

Notis

Ny e-tjänst för momsdeklaration

2019-04-10

Rättsfall

Debitering av el och vatten är momsfritt

Skatterättsnämnden anser att om hyresvärd debiterar el och/eller vatten separat vid sidan av hyra för privatbostad så är detta underordnat hyran och därmed momsfritt.

2019-04-08

Frågor & svar

Nybildat bolag och K10

Jag bildade ett nytt aktiebolag under 2018. Måste jag lämna blankett K10 trots att jag inte får beräkna något gränsbelopp i årets deklaration och inte har tagit någon utdelning?

2019-04-08

Frågor & svar

Svensk moms istället för MOSS?

Ett företag säljer elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Som jag förstår det måste företaget ta reda på vilken momssats som gäller i de olika länderna och redovisa denna moms via MOSS. Kan man inte redovisa svensk moms på försäljningen istället?

2019-04-08

Förslag

Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Regeringen föreslår i en proposition att den särskilda löneskatten på 6,15% för äldre ska slopas.

2019-04-08

Notis

Föreningar ska anmäla ordförande till Bolagsverket

2019-04-08

Frågor & svar

Moms på golftävling med middag

En golfanläggning har arrangerat en golftävling där middag ingår i deltagaravgiften. Ska det vara olika momssatser på golf respektive middag?

2019-03-25

Frågor & svar

Beskattningsbar person <30 000 kr?

Ett litet nystartat företag med en omsättning under 30 000 kr ska köpa varor från Tyskland. Blir det tysk moms på inköpet eftersom min kund har valt att ha momsfri verksamhet, eller räknas man som beskattningsbar person ändå?

2019-03-25

Frågor & svar

Gränsbelopp i flera bolag

Jag har en kund som har två fåmansföretag där han inte tagit ut tillräckligt med lön för att kunna använda huvudregeln i något av bolagen. Ska han ändå lämna K10 för båda bolagen och vad ska han skriva i det bolag där han inte använder schablonregeln (eftersom han bara får använda den i ett av bolagen)? Personen har även ett bolag som gått i konkurs. Vad händer med det sparade gränsbeloppet i detta bolag?

2019-03-25

Övrigt

Avdragstips 2019

Det börjar bli dags för årets deklaration och senast den 2 maj (senare datum vid anstånd) ska inkomstdeklarationerna för beskattningsåret 2018 vara inlämnade för fysiska personer. I den här artikeln går vi igenom vår syn på avdrag och vilka avdragsmöjligheter du har.

2019-03-25

Övrigt

Rättelse av skatteavdrag

När en arbetsgivardeklaration är inlämnad till Skatteverket anses beslut om skatten ha fattats och arbetsgivaren kan inte längre ändra skatteavdraget och få tillbaka det från Skatteverket.

2019-03-25

Förslag

Sänkt moms på digitala publikationer

Regeringen föreslår nu i en proposition att momsen på digitala tidningar och böcker ska sänkas till 6%.

2019-03-25

Notis

Slopad skattereduktion för fackavgifter

2019-03-25

Notis

Personuppgiftsincidenter under 2018

2019-03-25

Rättsfall

Fängelse för redovisning av privatbostad

Näringsidkaren fick fängelse i sex månader och näringsförbud i tre år på grund av att han i näringsverksamheten bokfört inköpet av en privatbostad samt lyft momsen på inköpet.

2019-03-21

Frågor & svar

Moms på matlagningskurs

En restaurang håller matlagningskurser där deltagarna får lära sig att tillaga olika rätter som de tillsammans sedan får äta. Hur gör man med momsen? Är det 25% moms på själva kursen och 12% på maten?

2019-03-11

Frågor & svar

Kostnadsersättning i AGI

Hur ska kostnadsersättningar för t ex telefon eller arbetstum hanteras i arbetsgivardeklarationen (AGI)? Ska ersättningen ingå i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter?

2019-03-11

Rättsfall

Inget momslyft på uthyrningsbil

Ett bolag hade hyrt ut sin lyxbil till ett eventbolag inom samma intressegemenskap. Bolaget hade enligt kammarrätten inte drivit en traditionell biluthyrningsverksamhet och fick därmed inte lyfta momsen på bilinköpet.

2019-03-11

Rättsfall

Förmånsvärde för fyrhjuling

Kammarrätten har i två fall bedömt förmånsvärdet för fyrhjulingar som har köpts in för att användas i verksamheten men som ägarna haft dispositionsrätt till.

2019-03-11

Notis

Förslag om nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

2019-03-11

Notis

Förslag om förlängt växa-stöd

2019-03-11

Notis

Tillfälliga deklarationsbrevlådor

2019-03-11

Frågor & svar

Skatteavdrag och TV-avgift

Ingår TV-avgiften i preliminärskattetabellerna eller ska man göra ett extra skatteavdrag för att inte få kvarskatt?

2019-02-28

Frågor & svar

Byte till förenklat årsbokslut

En enskild näringsidkare har i alla år haft en omsättning under 3 miljoner kr men har ändå gjort ett ”traditionellt” bokslut. Nu vill han byta till förenklat årsbokslut (K1). Behöver man ha särskilda skäl för att få byta till K1?

2019-02-28

Rättsfall

Konferensresan förmånsbeskattades

Den anställde förmånsbeskattades med två tredjedelar av kostnaden för konferensresan till den italienska skidorten eftersom den effektiva arbetstiden inte hade varit tillräcklig och inslaget av nöje och rekreation hade varit stort.

2019-02-28

Rättsfall

Beskattning av bitcoin

Vinst vid privatpersoners försäljning av bitcoins ska enligt Högsta förvaltningsdomstolen beskattas som avyttring av andra tillgångar. Valutan räknas inte som någon personlig tillgång, vilket innebär att hela vinsten är skattepliktig och att schablonreglerna inte får tillämpas.

2019-02-28

Övrigt

Skatteverket granskar 2019

Skatteverket kommer i år att arbeta för att komma åt osund konkurrens i exempelvis bygg- och restaurangbranschen. Flera åtgärder kommer också att genomföras mot fusk med identiteter som är kopplade till företagsbedrägerier och välfärdsbrottslighet.

2019-02-19

Övrigt

Bristfälliga underlag kan ge momsproblem

I den här artikeln tar vi upp några regler och tips för att slippa momsproblem vid exempelvis tjänsteresor utomlands, anställdas utlägg och vid näthandel.

2019-02-19

Notis

Sänkt moms på e-böcker mm

2019-02-19

Notis

Slopad skattereduktion för fackföreningsavgifter

2019-02-19

Notis

Google krävs på GDPR-böter!

2019-02-19

Rättsfall

Förmånsbeskattning av pensionsrådgivning

HFD slår fast att en pensionsvägledning inte ska förmånsbeskattas om det gäller information och rådgivning av de pensionsförmåner som följer av anställningen. Om pensionsvägledningen även omfattar den anställdes övriga pensioner, tillgångar och familjerättsliga frågor är det en skattepliktig förmån.

2019-02-18

Rättsfall

Frias från skattebrott – litade på konsult

Högsta domstolen har friat en enskild näringsidkare från skattebrott. Näringsidkaren hade anlitat en redovisningskonsult och förlitat sig på denne när det gäller sina moms- och inkomstdeklarationer.

2019-02-18

Frågor & svar

Lämna nollad AGI?

I mitt företag betalar jag ut löner bara ett fåtal gånger per år. Måste jag lämna arbetsgivardeklaration på individnivå även de månader när jag inte har något att redovisa?

2019-02-14

Frågor & svar

Individuppgift med bara kryss?

Måste man lämna arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) för anställda som bara har fått skattefri reseersättning eller skattefritt traktamente, dvs där man bara ska sätta kryss?

2019-02-14

Frågor & svar

Lön under 1 000 kr i AGI?

Måste man redovisa löner under 1 000 kr i arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)? Hur är det med idrottsföreningar som bara har löner under ett halvt prisbasbelopp till idrottsutövare? Måste de lämna AGI?

2019-02-14

Rättsfall

Försenad årsredovisning gav böter

Bolaget lämnade in sin årsredovisning fem månader försent till Bolagsverket. Förutom förseningsavgiften på 10 000 kr fick bolaget en företagsbot på 35 000 kr.

2019-02-14

Rättsfall

25% moms på forsränning

Enligt Skatterättsnämnden kan forsränning inte räknas som guidning av naturområden med 6% moms utan det är en nöjesaktivitet med 25% moms.

2019-02-14

Notis

Ny tjänst som räknar ut din skatt

2019-02-14

Notis

Penningtvätt och sanktionsavgifter

2019-02-14

Notis

Debiterad F-skatt för 2019

2019-02-04

Notis

Fler kan få skattepengar i april 2019

2019-02-04

Rättsfall

Personlig tränare online är inte idrott

Skatterättsnämnden anser att en tjänst liknande personlig tränare på gym men som tillhandahålls online inte är idrott. Därför ska det vara 25% moms på tjänsten.

2019-02-04

Rättsfall

Inget avdrag för parkering vid hemresa

Parkeringskostnader i samband med hemresa anses ingå i schablonavdraget för resor med bil och är inte en sådan övrig kostnad som kan bli avdragsgill.

2019-02-04

Frågor & svar

Laddbox som skattefri förmån

Ett företag ska köpa en laddbox till en anställd som har förmånsbil. Laddboxen ska sättas upp vid den anställdes bostad. Är detta en skattepliktig förmån för den anställde? Skulle man kunna bruttolöneväxla kostnaden för laddboxen om företaget inte vill stå för kostnaden (men den anställde ändå vill ha en laddbox)?

2019-02-04

Frågor & svar

När ska sjukvårdsförsäkringen förmånsbeskattas?

Vårt företag betalar privata sjukvårdsförsäkringar för våra anställda. Premierna betalas årsvis till försäkringsbolaget. Kan vi dela upp premien på tolv månader och ta upp 1/12 som förmån varje månad?

2019-01-23

Frågor & svar

Karensdag eller karensavdrag?

Jag håller på att registrera januarilönerna och utgår då från de anställdas tidrapporter för arbete i december. En av de anställda blev sjuk i slutet av december och var tillbaka på jobbet i början av januari. Ska jag registrera en karensdag eller ett karensavdrag för honom?

2019-01-23

Förslag

Ny regering – vad händer nu?

Så har vi till slut en regering på plats. Här gör vi en genomgång av vilka regeländringar vi kan vänta oss utifrån den budget M och KD fick igenom i höstas och den överenskommelse som slutits mellan S, MP, C och L.

2019-01-21

Frågor & svar

Akut sjukvård vid tjänsteresa

En anställd har i tjänsten varit med om en bilolycka (i Sverige) och har uppsökt akutsjukvård. Är kostnaden för detta avdragsgillt?

2019-01-17

Frågor & svar

Traktamente efter tre månader

En enskild näringsidkare kommer att ha varit på samma ort fr o m maj 2018 t o m januari 2019. Visst reduceras det avdragsgilla traktamentet efter tre månader? Börjar man om på en ny tremånadersperiod när det blir ett nytt år? Hon har varit på samma ort hela tiden men på olika arbetsplatser samt olika projekt. Räknas det som samma ort?

2019-01-17

Frågor & svar

Hur lämnas AGI?

Hur och när ska den nya arbetsgivardeklarationen på individnivå lämnas? Hur går det till egentligen?

2019-01-17

Beslut

Firma blir företagsnamn

1 januari 2019 ersätts firmalagen av en ny lag om företagsnamn.

2019-01-17

Rättsfall

Skattefritt friskvårdsbidrag på 6 500kr

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr är skattefritt eftersom det är av mindre värde och ska användas till motion av enklare slag.

2019-01-17

Övrigt

Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2018 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

2019-01-17

Övrigt

Skatteavdrag på ränta

Ska företaget betala ut ränta till ägaren eller någon annan? Kom i håg att företaget i så fall måste göra skatteavdrag som ska redovisas i skattedeklarationen.

2019-01-17

Övrigt

Dags för kontrolluppgifter

Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2018 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 31 januari 2019.

2019-01-14

Beslut

Nya lagar 2019

En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2019. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

2019-01-14

Notis

F-skatteutredningen

2019-01-14

Notis

Glöm inte ansökan om ROT och RUT

2019-01-14

Frågor & svar

Förmån av fri laddbox

Jag är fåmansföretagare och har en elbil som förmånsbil. Företaget har nu köpt en garageladdare (laddbox) och en extra laddkabel till bilen. Ska det räknas som extrautrustning som höjer förmånsvärdet?

2018-12-17

Frågor & svar

Preliminär inkomstdeklaration

Måste man ändra sin preliminära skatt när man upptäcker att den inte stämmer med den vinst som beräknas bli under året? Vad händer om man inte ändrar?

2018-12-17

Frågor & svar

Julgåva i enskild firma

Kan jag som enskild näringsidkare också få en julgåva i samband med att jag ger mina anställda skattefria julgåvor?

2018-12-17

Övrigt

Statslåneräntan 30/11

Riksgälden har fastställt statslåneräntan för 30 november 2018 till 0,51%.

2018-12-13

Rättsfall

Paintball är idrott

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen räknas paintball som idrott med 6% moms eftersom det huvudsakliga syftet är fysisk aktivitet. En paintballanläggning ska därför redovisa 6% moms på sina paintballpaket.

2018-12-13

Beslut

Skattereformer 2019

Riksdagen har beslutat at M och KD:s budget ska gälla för 2019.

2018-12-13

Övrigt

Justering av bilförmån för lätt lastbil

Bilförmånen på lätta lastbilar ska från och med beskattningsår 2019 kunna justeras ned till 60% av det ordinarie förmånsvärdet om den privata nyttan är begränsad.

2018-12-04

Övrigt

Entreprenörsansvar för löner

1 januari 2019 införs ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.

2018-12-04

Rättsfall

Utbetalning var utdelning och inte lön

En utbetalning till delägarna i ett fåmansbolag var utdelning och inte lön som bolagsmännen hävdade. Följden blev att en del av kapitalvinsten vid försäljningen av bolaget beskattades i tjänst istället för att i sin helhet beskattas i kapital.

2018-12-04

Frågor & svar

T-klassad sjukförsäkring

Ett företag har tecknat en T-klassad sjukförsäkring för sina anställda. Vad innebär detta?

2018-11-29

Notis

75 000 bolag har ännu inte anmält verklig huvudman

2018-11-26

Övrigt

Karensdag blir karensavdrag

Från och med 1 januari 2019 är systemet med karensdag slopat. Istället ska ett karensavdrag göras från sjuklönen. Här gör vi en genomgång av de nya reglerna.

2018-11-26

Notis

Betala till Skatteverket med Swish

2018-11-26

Övrigt

Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Från 1 januari 2019 ska alla företag med anställda lämna arbetsgivardeklaration månadsvis och på individnivå istället för årliga kontrolluppgifter. För vissa företag (företag med personalliggare och fler än 15 anställda) började reglerna gälla redan 1 juli i år.

2018-11-26

Frågor & svar

GDPR och kontrolluppgifter via mail

Får man skicka kontrolluppgifter (KU10) via mail enligt GDPR? Kan de anses innehålla känslig information?

2018-11-26

Notis

Kostförmån 2019

2018-11-26

Frågor & svar

Kort tid för inkomstdeklaration

Har inte alla aktiebolag sex månader på sig att lämna inkomstdeklaration? Vi har bokslut 30 juni och nu har jag läst att inkomstdeklarationen ska vara inlämnad redan 15 december. Kan det stämma?

2018-11-26

Förslag

Sänkt skatt för pensionärer

En av få förslag som övergångsregeringen lämnat i sin höstbudget är att sänka skatten för personer över 65 år med inkomster mellan 17 000 och 98 000 kr.

2018-11-19

Frågor & svar

Delad bilförmån

Två makar är anställda på samma arbetsplats och ska få tillgång till en bil. Kan de dela på förmånsvärdet?

2018-11-19

Frågor & svar

ROT-avdrag dödsbo

Kan ett dödsbo få ROT-avdrag?

2018-11-19

Rättsfall

Höjd bostadsförmån efter nedtrappning av verksamhet

När verksamheten trappades ner höjdes värdet på bostadsförmånen utifrån dispositionsrätten och inte efter det faktiska utnyttjandet.

2018-11-19

Övrigt

Skatteplanering inför nyår

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2018 finns det en hel del att tänka på.

2018-11-14

Frågor & svar

Bilförmån vid avslutad anställning

En av våra anställda har haft en leasingbil som bilförmån. Han kommer att avsluta sin anställning 12 november och ska då lämna ifrån sig bilen. Ska förmånsvärdet för november proportioneras utifrån antalet arbetsdagar, dvs 12/30 = 40%?

2018-11-13

Övrigt

Uthyrning av läkare – 25% moms

Nu har Skatteverket kommit med ett ställningstagande med anledning av HFD-domen som kom fram till att när ett företag hyr ut vårdpersonal, så tillhandahåller de inte momsfria vårdtjänster utan momspliktig personaluthyrning.

2018-11-13

Notis

GDPR-granskningar

2018-11-13

Övrigt

Julgåvor och julfest

Nu när julen närmar sig är det vanligt att visa kunder och personal uppskattning genom någon form av julgåva och/eller julbord eller julfest. I denna artikel går vi igenom de skatteregler som gäller för julgåvor och julfester.

2018-11-13

Övrigt

Fakturerings- och påminnelseavgifter mm

Här har vi gjort en genomgång om vilka avgifter säljaren kan ta ut när kunden inte betalar fakturan.

2018-11-05

Frågor & svar

Proportionering av friskvårdsbidrag

Kan ett företag erbjuda ett lägre friskvårdsbidrag till deltidsanställda än till heltidsanställda? Vi funderar på att anställa en person på 25%.

2018-10-30

Rättsfall

Beskattning av etableringsrätt

Ersättningen för en etableringsrätt som betalades i samband med försäljningen av en läkarpraktik skulle beskattas hos läkaren, som passiv näringsverksamhet, eftersom det var han som hade ingått avtal om överlåtelsen samt tagit emot betalningen.

2018-10-30

Rättsfall

Byte av lampor var förbättrande reparation

Eftersom installationen av den nya belysningen hade gjorts i nära anslutning till avyttringen var bostadsrätten i bättre skick än vid förvärvet. Därmed beviljades avdrag för förbättringskostnader vid kapitalvinstberäkningen.

2018-10-24

Frågor & svar

Redovisningskonsult i personalliggaren

Ska en redovisningskonsult som jobbar med bokföringen en gång i veckan hos en bilverkstad vara inskriven i verkstadens personalliggare?

2018-10-24

Rättsfall

Unga köpare fick medlemskap i BRF 55+

Eftersom stadgarna inte var tillräckligt klara hade en bostadsrättsförening inte rätt att vägra ett ungt par medlemskap med hänvisning till att de inte fyllt 55 år.

2018-10-24

Notis

Friskvårdsbidrag – Skatteverket förtydligar

2018-10-22

Rättsfall

Kund inte ersättningsskyldig vid nekat ROT-avdrag

Hovrätten har i en dom konstaterat att en kund inte blir ersättningsskyldig om hantverkaren nekas ROT-avdrag eller blir återbetalningsskyldig för preliminärt ROT-avdrag och det inte är reglerat i avtalet att kunden är ersättningsskyldig för detta.

2018-10-22

Frågor & svar

Växa-stöd efter sommarjobbare

Min fråga är om denna sommarjobbare då gör att de inte kan få växa-stöd för den person som de nu ska anställa på heltid?

2018-10-22

Övrigt

Dröjsmålsränta

Vi får många frågor om dröjsmålsränta. Här är en genomgång av vad som gäller.

2018-10-16

Rättsfall

Resa var tjänsteresa

En läkares arbete vid universitet i USA ansågs vara en tjänsteresa och han fick därför avdrag för ökade levnadskostnader i samband med detta.

2018-10-16

Notis

E-sport och paintball är inte idrott

2018-10-16

Frågor & svar

Kräva tillbaka felaktig betalning

Vi har råkat göra en felaktig utbetalning till en person på en rätt ordentlig summa. Kan vi kräva tillbaka pengarna?

2018-10-10

Rättsfall

Bostadsrätter var lagertillgångar

Ivan överklagade Skatteverkets beslut och menade att bostadsrätterna hade köpts in då ett av bolagen inom hans byggkoncern inte hade kunnat hitta medfinansiärer till ett byggprojekt. Syftet med inköpen var även att trygga boendet åt honom och hans fru samt för hans tre döttrar.

2018-10-10

Frågor & svar

Ansöka om växa-stöd

Hur ansöker man om växa-stöd?

2018-10-08

Notis

GDPR – första besluten kommer inom kort

2018-10-08

Rättsfall

Bevis för unionsintern försäljning

För att kunna visa att man uppfyller villkoren för en unionsintern försäljning måste man bland annat kunna göra det sannolikt att en gränsöverskridande transport har skett.

2018-10-08

Övrigt

Prisbeloppen 2019

Prisbasbeloppet höjs med 1 000 kr inkomståret 2019, dvs från 45 500 kr till 46 500 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 47 400 kr, vilket är en höjning med 900 kr.

2018-10-04

Frågor & svar

Fästingvaccination

Är fästingvaccin en kostnad man kan ta i bolaget? Räknas det som friskvård eller som sjukvård? Är det avdragsgillt?

2018-10-04

Frågor & svar

När behövs personuppgiftsbiträdesavtal?

Jag jobbar som redovisningskonsult och hjälper mina kunder med bland annat redovisning, löner, bokslut och deklarationer. Mestadels arbetar jag på mitt kontor men en dag i veckan åker jag till en kund och sitter på deras kontor. Med vilka kunder behöver jag ha personuppgiftsbiträdesavtal?

2018-10-04

Notis

E-faktura vid offentlig upphandling

2018-10-04

Notis

Skatteverket förlänger tidsfrist gällande prispengar

2018-09-27

Rättsfall

Låg moms på guidad visning i gruva

Enligt Skatterättsnämnden ska det vara 6% moms på en guidad visning av gruva. Det spelar igen roll att gruvan varit föremål för mänsklig exploatering eftersom det är gruvdriften som skapat den specifika miljön.

2018-09-27

Rättsfall

Fakturera styrelsearvode från eget bolag

Styrelsearvode från uppdrag i ett flertal nybildade bostadsrättsföreningar ska enligt Skatterättsnämnden inte beskattas som inkomst av tjänst.

2018-09-27

Frågor & svar

Vägra pappersfaktura

Kan ett företag vägra att ta emot en pappersfaktura, dvs enbart godkänna att de tar emot e-fakturor?

2018-09-24

Rättsfall

Konferensresa till Paris förmånsbeskattades

En stor del av kostnaderna för konferensresan till Paris förmånsbeskattades eftersom inslaget av nöje och rekreation översteg vad som kunde anses normalt. Det hade ingen betydelse att deltagandet inte hade varit frivilligt.

2018-09-24

Frågor & svar

Förmån av fri elcykel

Vi tänkte köpa elcyklar som våra anställda ska få använda. Hur beräknar man förmånsvärdet för dessa?

2018-09-17

Rättsfall

Näringsverksamhet ansågs inte avslutad

Trots att en enskild näringsidkaren hade tagit anställning och haft ett uppehåll med sin näringsverksamhet i två år så ansågs näringsverksamheten inte avslutad.

2018-09-17

Notis

Utökad rätt för arbetsplatsinspektioner

2018-09-17

Frågor & svar

Ändring från F- till FA-skatt

Jag är enskild näringsidkare med F-skatt men har nu fått en anställning. Jag kommer att fortsätta att driva mitt företag men måste ju nu ha FA-skatt. Måste jag göra en anmälan till Skatteverket om att jag vill ha FA-skatt?

2018-09-10

Notis

Lägre avgift vid försenat bygglov

2018-09-10

Övrigt

Betalningsskyldighet för felaktig moms

Skatteverket har uppdaterat sin rättsliga vägledning om betalningsskyldighet för felaktigt debiterad moms.

2018-09-10

Övrigt

Avdrag för lokal i egen bostad

Många företagare har kontoret, mottagningen, verkstaden – eller vad det kan vara – hemma i bostaden. Avdragsreglerna för lokal i bostaden – t ex kontor hemma – är okomplicerade för dig som har aktiebolag medan det är lite knepigare för dig med enskild firma.

2018-09-06

Rättsfall

Utländskt bolag hade fast driftsställe i hemmet

Ett brittiskt bolag anses ha ett fast driftställe i Sverige eftersom verksamheten bedrivs stadigvarande från en anställds hem. Bolaget är därmed skyldigt att betala arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift i Sverige.

2018-09-06

Frågor & svar

Bäst att ha bilen privat eller i firman?

Vilket är egentligen bäst – att ha bilen privat eller att ha den i firman?

2018-08-30

Övrigt

Skattefri motion och friskvård – vad gäller?

Vad gäller egentligen när man vill erbjuda personalen skattefri motion? Får man använda personlig tränare? Här reder vi ut grunderna och berättar vilka kriterierna är för att kunna ge de anställda skattefri motion och friskvård.

2018-08-28

Frågor & svar

Semesterlön till föräldraledig

En av våra anställda är föräldraledig och undrar nu om hon kommer att få ut någon semesterlön. Kan vi betala ut semesterlön till henne trots att hon är föräldraledig?

2018-08-27

Rättsfall

Ändring av bostadsrätt är inte avyttring

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att en sammanläggning av bostadsrätt inte ska räknas som avyttring.

2018-08-27

Notis

Ny kategori av taxitrafik

2018-08-23

Rättsfall

Avdrag för klimatkompensation

HFD anser att utgifter för klimatkompensation kan vara avdragsgilla beroende på om det finns företagsekonomiska skäl för företaget och att det kan förväntas ha positiva effekter på företagets försäljning och vinst.

2018-08-23

Notis

Malus för nya bilar

2018-08-21

Frågor & svar

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Vi har ett företag som hade 15 anställda i juli (högsäsong), men som bara har 5–10 anställda under resten av året. Måste företaget lämna arbetsgivardeklaration på individnivå resten av 2018, eller bara för juli?

2018-08-14

Frågor & svar

Sjukvårdsförsäkring enligt de nya reglerna

Vårt företag har tecknat privata sjukvårdsförsäkringar för våra anställda. Enligt försäkringsbolaget är det bara 71% av premien som är förmånsskattepliktig (enligt de nya bestämmelserna fr o m 1 juli). Vad beror det på och ska någon del av premien bokföras som en ej avdragsgill kostnad?

2018-08-14

Rättsfall

Rätt att lyfta moms på osanna fakturor

Kammarrätten i Stockholm har i några domar ansett att rätten att lyfta ingående moms kan vägras först om köparen handlat i ond tro. Skatteverket delar inte kammarrättens syn utan anser att frågan om god eller ond tro saknar betydelse om de objektiva villkoren för rätten till momslyft inte är uppfyllda.

2018-08-14

Rättsfall

Moms på uthyrning av läkare

Högsta förvaltningsdomstolen anser att även om de tjänster som läkare utför omfattas av momsfri sjukvård ska själva uthyrningstjänsten av legitimerade läkare, som ett bemanningsföretag tillhandahåller, betraktas som momspliktig personaluthyrning.

2018-06-25

Notis

Slopat bygglovskrav för solceller

2018-06-25

Rättsfall

Utbildning för företagsledarens son var lön

Kammarrätten (KR) har funnit att avdrag inte ska medges för en utbildning som företagsledarens son genomfört. Vidare anser KR att en oriktig uppgift lämnats och därmed ska skattetillägg påföras.

2018-06-25

Frågor & svar

Överföring av p-fond vid ombildning

En enskild näringsidkare har ombildat sin verksamhet till ett aktiebolag. Hon har flera års avsättningar till periodiseringsfond men har inte möjlighet att föra över alla (då kapital saknas). Får man välja vilka fonder som ska föras över eller är det någon viss ordning som gäller? Vad gäller vid återföringen?

2018-06-25

Frågor & svar

Rätt att kvarhålla räkenskapsmaterial

En av mina klienter har inte betalat för de tjänster jag utfört. Har jag rätt att innehålla bokföringsmaterialet tills jag har fått betalt?

2018-06-25

Beslut

Entreprenörsansvar för löner

Riksdagen har beslutat att införa ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen från 1 januari 2019.

2018-06-21

Notis

Skriftligt avtal vid telefonförsäljning

2018-06-21

Beslut

Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt mm

Riksdagen har nu tagit beslut om nya skatteregler för företagssektorn. Beslutet innebär bland annat sänkt bolags- och expansionsfondsskatt, och ändrade regler för värdeminskningsavdrag för hyreshus.

2018-06-21

Beslut

Nya lagar 1 juli

Vid halvårsskiftet 2018 träder ett antal lagändringar i kraft. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

2018-06-20

Notis

Skattereduktion för fackföreningsavgift

2018-06-20

Notis

Förstärkt följerätt

2018-06-20

Frågor & svar

Anmälan om byte av aktieägare

Måste man göra en anmälan till Bolagsverket eller Skatteverket när ett fåmansföretag byter aktieägare?

2018-06-19

Rättsfall

Beskattning av dispositionsrätt till fyrhjuling

Då ägaren hade oinskränkt dispositionsrätt till två fyrhjulingar, ville Skatteverket beskatta honom för denna förmån. Kammarrätten valde dock att beskatta värdet av endast en fyrhjuling.

2018-06-19

Rättsfall

För hög ränta på inlånade pengar

Enligt kammarrätten skulle den marknadsmässiga räntan på lånet från delägarna beräknas till statslåneräntan + 1 procentenhet eftersom bolaget inte kunde visa att det fanns ett reellt lånebehov för bolaget. Lånet var dessutom förenat med ett lågt risktagande från delägarnas sida.

2018-06-19

Notis

Skatteverket avvaktar ny hantering av prispengar

2018-06-19

Frågor & svar

Avdrag för GDPR-böter

Tänk om en fåmansföretagare blir tvungen att betala böter för brott mot GDPR – 4% av omsättningen eller 20 miljoner euro! Är dessa böter avdragsgilla?

2018-06-05

Beslut

Bättre försäkringsskydd för nya företagare

Nu har riksdagen tagit beslut om att nya företagare ska få ett bättre försäkringsskydd.

2018-06-05

Notis

Kontanter ger inte rätt till ROT avdrag

2018-06-05

Beslut

Ny lag om ekonomiska föreningar

Riksdagen har beslutat att införa en helt ny lag om ekonomiska föreningar. Många av de nya reglerna gäller även bostadsrättsföreningar. Här nedan kan du läsa om de viktigaste förändringarna.

2018-05-31

Notis

Slopad avrundning av bilförmånsvärdet

2018-05-31

Beslut

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har beslutat att systemet med karensdag ersätts med ett karensavdrag.

2018-05-29

Notis

Skattereduktion för fackföreningsavgift

2018-05-28

Rättsfall

Bilförmån trots att bilen var på verkstad

Trots att bilen stod på verkstad/bilfirma i tre månader påfördes företagsledaren full bilförmån.

2018-05-24

Frågor & svar

Skönhetsoperation och löneväxling

En av våra anställda vill göra en skönhetsoperation innan 1 juli och därefter löneväxla beloppet med månatliga nettolöneavdrag under ett år. Blir förmånen skattepliktig i så fall?

2018-05-21

Frågor & svar

GDPR och underskrifter

Jag skulle vilja veta om alla de här avtalen med de anställda typ GDPR måste finnas med originalpåskrifter för att gälla. Bland annat vill ett utländskt bolag att en anställd skriver på avtalet och skannar in det. Räcker det?

2018-05-21

Beslut

Stopp för skattefri sjukvård

Nu är det beslutat att privat hälso- och sjukvård ska behandlas på samma sätt som offentligt finansierad vård. Det innebär att den anställde ska förmånsbeskattas för all vård, direkt tillhandahållen och/eller via sjukvårdsförsäkring.

2018-05-21

Beslut

Skattetillägg vid frivillig rättelse

För att minska skattefusk och skatteundandragande har riksdagen beslutat att justera reglerna om att skattetillägg inte får tas ut om den enskilde på eget initiativ har rättat uppgiften.

2018-05-21

Notis

Färre karensdagar i a-kassan

2018-05-21

Övrigt

Redo för GDPR?

Den 25 maj börjar dataskyddsförordningen (GDPR) att tillämpas. Här kommer en kort genomgång av de viktigaste sakerna att tänka på när det gäller företagets GDPR-arbete.

2018-05-14

Övrigt

Sommarjobbande ungdomar

Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare.

2018-05-14

Frågor & svar

Intjänande av pension

Har jag tolkat det rätt om jag säger att om man jobbar efter 65 års ålder så bygger man på sin framtida statliga pension?

2018-05-14

Frågor & svar

Återföring av uppskov vid gåva

I samband med en skilsmässa har en av de före detta makarna gett bort sin andel av en fastighet till sin dotter. Får dottern överta förälderns uppskovsbelopp?

2018-05-14

Notis

E-faktura vid offentlig upphandling

2018-05-14

Rättsfall

Inget direktavdrag för byte av fönster

Bytet av tvåglasfönster i trä kunde enligt kammarrätten inte likställas med aluminiumklädda treglasfönster i trä, varför avdrag endast medgavs till den del som motsvarar ett fönster av den sort som bytts ut.

2018-05-09

Notis

Ränte- och kostnadstak för snabblån

2018-05-09

Övrigt

Semesterbostad – så beräknar du förmånsvärdet

Har ditt företag en semesterbostad som anställda har möjlighet att utnyttja? I den här artikeln kan du läsa mer om hur man beräknar förmånsvärdet på semesterbostaden.

2018-05-07

Rättsfall

Vite vid bristande registrering i kassaregistret

Kontrollköp vid flera tillfällen visade att näringsidkarens registrering i kassaregistret hade brister. Skatteverket hotade med 550 000 kr i vite, och då felen inte upphörde krävdes företagaren på detta belopp. Kammarrätten ändrade dock beloppet till 200 000 kr.

2018-05-07

Rättsfall

Ingen körjournal – lätt lastbil gav bilförmån

Ägaren till ett företag förde inte körjournal på företagets lätta lastbil och beskattades därför för bilförmån och drivmedelsförmån. Förmånsvärdet justerades dock då den lätta lastbilen var ett arbetsfordon.

2018-05-02

Notis

Introduktionsjobb infördes 1 maj

2018-05-02

Förslag

Vårpropositionen

Regeringen föreslår ökat solcellsstöd, elfordonspremie för eldrivna utombordsmotorer och ökat anslag för kontroller av personalliggare. Dessutom föreslås ändringar av uppskovsreglerna vid bostadsförsäljning på grund av betydande samhällsförflyttningar.

2018-04-24

Rättsfall

Avdrag med 3 kr per mil för släpvagn

Kammarrätten ansåg att 3 kr per mil var ett skäligt avdrag för egen släpvagn som används i näringsverksamheten.

2018-04-24

Frågor & svar

Jourbil och bilförmån

Företaget tillhandahåller jour 24 timmar om dygnet under årets samtliga dagar. Jag har läst att Skatteverket anser att man kan ta hem bilen i samband med jour upp till 45 gånger per år utan att det blir förmånsbeskattning för den anställde. Är detta någon absolut gräns eller kan man tänka sig att det kan vara fler dagar bara man är noggrann med körjournalerna och att bilen inte får användas för privata resor?

2018-04-24

Rättsfall

Ej avdragsgill utbildning för yogainstruktör

En yogainstruktör fick inte avdrag för sin yogautbildning eftersom det inte rörde sig om kostnader för att förvärva och bibehålla inkomster utan om kostnader för anskaffning av själva näringsverksamheten.

2018-04-19

Frågor & svar

Arkivering av lönespecifikationer

Jag har fått en fråga från en kund till oss gällande lönespecar/löneprogram och arkiveringstiden för räkenskapsmaterial. Bokföringen ska ju sparas i sju år och där sitter lönespecarna. Hur ska dessa hanteras nu i och med GDPR? För lönespecarna är ju verifikationer?

2018-04-17

Förslag

Bättre försäkringsskydd för nya företagare

Nu har regeringen presenterat förslaget som innebär att nya företagare kommer att få ett bättre försäkringsskydd.

2018-04-17

Rättsfall

Moms på uthyrning av läkare

SRN anser att även om de tjänster som läkare utför omfattas av momsfri sjukvård ska själva uthyrningstjänsten av legitimerade läkare, som bemanningsföretaget tillhandahåller, betraktas som momspliktig personaluthyrning.

2018-04-16

Notis

Vinster i välfärden på riksdagens bord

2018-04-16

Frågor & svar

Underskrift årsbokslut

Måste ett årsbokslut för en enskild firma undertecknas?

2018-04-12

Frågor & svar

Särskild löneskatt på pensionskostnad i utlandet

Vi har en filial i Norge och har kostnader för tjänstepensionsförsäkringar för de norska medarbetarna. Ska vi betala särskild löneskatt på dessa pensionskostnader?

2018-04-12

Förslag

Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt mm

Regeringen har lämnat sitt slutliga förslag om nya skatteregler för företagssektorn till Lagrådet. Förslaget innehåller bland annat sänkt bolags- och expansionsfondsskatt, och ändrade regler för värdeminskningsavdrag för hyreshus.

2018-04-09

Beslut

Personalliggare i flera branscher

Nu har riksdagen fattat beslutet som innebär att fler branscher omfattas av systemet med personalliggare. De nya medlemmarna i personalliggarfamiljen blir fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet och kropps- och skönhetsvård.

2018-04-09

Notis

Digital inlämning av årsredovisningen

2018-04-09

Rättsfall

Täthetskontroll av byggnad ger inte ROT

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att en täthetskontroll av en byggnad inte är ett arbete som ger rätt till ROT-avdrag.

2018-04-05

Notis

Starkare skydd för den personliga integriteten

2018-03-27

Frågor & svar

Omsättningströskel för moms

Jag hjälper ett danskt företag som har en webbshop och säljer varor (kläder) till svenska privatpersoner. De senaste åren har försäljningen till de svenska kunderna legat på ca 500 000 kr (exklusive moms) per år, men i år blev försäljningen till Sverige bara 200 000 kr. Ska företaget fortfarande redovisa svensk moms på försäljningen?

2018-03-27

Förslag

Skattetillägg vid frivillig rättelse

För att minska skattefusk och skatteundandragande vill regeringen justera reglerna om att skattetillägg inte får tas ut om den enskilde på eget initiativ har rättat uppgiften.

2018-03-22

Rättsfall

Inget skattetillägg pga bifogad årsredovisning

Kammarrätten undanröjde skattetillägget eftersom Skatteverkets utredningsskyldighet borde ha väckts genom de uppgifter som fanns i årsredovisningen som hade bifogats med deklarationen.

2018-03-22

Övrigt

Betalning av förmån för trängselskatt

Skatteverket har besvarat frågan om det blir några skattekonsekvenser då den anställde, för att undgå förmån av trängselskatt, först betalar ett belopp motsvarande hela trängselskatten till arbetsgivaren och sedan återfår den del som avser tjänstekörningar.

2018-03-22

Notis

Skriftligt avtal vid telefonförsäljning

2018-03-22

Rättsfall

Stallplatser uttagsbeskattades

Uttagsvärdet för privat användning av fyra stallplatser bestämdes av kammarrätten till 500 kr per månad och häst, vilket var en sänkning med 200 kr jämfört med Skatteverkets bedömning.

2018-03-22

Frågor & svar

Revisor i moderbolag

Måste ett dotterbolag ha samma revisor som moderbolaget eller kan bolagen ha olika revisorer? Moderbolaget är ett litet bolag utan anställda och med en omsättning och balansomslutning som ligger under gränsen för kravet på revisionsplikt. Måste moderbolaget ha revisor om dotterbolaget ligger över gränsen?

2018-03-20

Rättsfall

Tomträtt hör till byggnad

När en byggnad förvärvas tillsammans med en tomträtt anser Högsta förvaltningsdomstolen att det finns övervägande skäl att bortse från ett eventuellt värde på tomträtten vid beräkningen av avskrivningsunderlaget. Hela ersättningen ska således räknas som anskaffningsvärde för byggnaden.

2018-03-20

Förslag

Karensdag blir karensavdrag

Regeringen föreslår att systemet med karensdag ersätts med ett karensavdrag.

2018-03-13

Notis

Fler kan få skattepengar i april

2018-03-13

Övrigt

Checklista GDPR

Nu är det bara ett par månader kvar tills dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla. Det finns ett flertal saker som ni behöver göra och få koll på för att bli GDPR-redo. Därför har vi satt ihop en checklista som kan hjälpa er på vägen.

2018-03-12

Frågor & svar

Personalliggare och blandad verksamhet

Hur avgör man vad som är huvudsaklig del vid bedömningen av om ett företag med blandad verksamhet (bilverkstad och försäljning av bilar i det här fallet) omfattas av krav på personalliggare?

2018-03-08

Frågor & svar

Inkomstnivåer 2018

Jag har ett eget aktiebolag och försöker planera hur mycket lön jag ska ta ut ur bolaget 2018. Vilka olika nivåer bör jag tänka på när det gäller sjuk-, föräldrapenning- och pensionsgrundande inkomst, samt brytpunkt? Vad är max spärrlön för löneuttag under 2018?

2018-03-08

Notis

Elektronisk överlåtelse av fastighet

2018-03-08

Övrigt

Utdelningsbeslut på extra stämma

Speciella regler gäller om ett beslut om utdelning tas på en extra bolagsstämma. Här går vi igenom vad som gäller för aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

2018-03-08

Övrigt

GDPR – Vad är en personuppgift?

Det pratas mycket om personuppgifter – men vad är egentligen en personuppgift? Här förklarar vi på ett enkelt sätt vad som menas med en personuppgift. Vi tittar också på några vanliga grunder till insamlande av personuppgifter och vilken information du måste lämna till den du samlar uppgifter om.

2018-03-06

Frågor & svar

Skatt på utdelning

En ägare till ett fåmansbolag tar ut utdelning med 6 milj kr år 2018. Skatten beräknas till 1,2 milj kr. Måste skatteavdrag göras direkt när utdelningen betalas ut eller kan man senare göra en fyllnadsinbetalning på skatten? När i så fall ska skatten vara betald för att man ska slippa den höga räntan?

2018-03-05

Övrigt

Nyheterna i årets deklaration

Det är relativt få nyheter som påverkar deklarationen 2018, men det har ändå skett en del på skatteområdet. Här tittar vi lite närmare på några av nyheterna.

2018-03-05

Notis

Skatteverkets kontrollinsatser 2018

2018-03-01

Övrigt

Se över stadgarna senast 30 juni 2018

Stadgarna i en ekonomisk förening eller bostadsrättsförening kan behöva ändras på grund av de nya reglerna för ekonomiska föreningar.

2018-03-01

Förslag

Stopp för skattefri sjukvård

Regeringen har föreslagit att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige slopas. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

2018-02-22

Förslag

Entreprenörsansvar för löner

Regeringen vill införa ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen från 1 augusti 2018.

2018-02-22

Frågor & svar

Dubbel bosättning

Jag har på grund av personliga skäl (kärlek) flyttat till en annan ort än där jag har mitt arbete. Jag kommer dock att behålla bostaden på arbetsorten och undrar därför om jag kan göra avdrag för dubbel bosättning?

2018-02-22

Frågor & svar

Hyra av skidutrustning

Kan arbetsgivaren subventionera utrustning som t ex hyra av skidor med friskvårdsbidrag?

2018-02-20

Notis

Skattepengar redan i april

2018-02-20

Notis

Bättre försäkringsskydd för nya företagare

2018-02-20

Beslut

Utvidgat skydd mot diskriminering

Riksdagen har beslutat att förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning även ska gälla för företag med färre än tio anställda.

2018-02-19

Notis

Vinster i välfärden

2018-02-19

Övrigt

Slutligt underskott i enskild näringsverksamhet

Skatteverket anser att avdrag för slutligt underskott när en enskild näringsverksamhet upphör får fördelas på de tre följande beskattningsåren enligt den skattskyldiges önskemål.

2018-02-19

Förslag

Personalliggare i fler branscher

Regeringen föreslår att fler branscher kommer att omfattas av systemet med personalliggare. De nya branscherna är fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt kropps- och skönhetsvård.

2018-02-12

Övrigt

Mer om friskvårdsbidrag

Skatteverket har nu förtydligat vad som menas med friskvårdsbidrag och vad som gäller om arbetsgivaren istället för att ge ett friskvårdsbidrag själv väljer och betalar för enklare motion eller friskvård (naturaförmån).

2018-02-12

Notis

Nya regler för reseavdrag?

2018-02-12

Notis

Integritetsskyddsmyndigheten

2018-02-12

Notis

Ränte- och kostnadstak för snabblån

2018-02-12

Övrigt

GDPR – 5 snabba!

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) blir verklighet om några månader och många undrar hur det kommer att påverka deras verksamhet. Här har vi besvarat några vanliga frågor vi fått!

2018-02-05

Frågor & svar

Friskvårdsbidrag och green-fee

Är det bara friskvårdsbidrag som avser spel på pay and play-bana och driving range som är skattefria eller gäller det även green-fee-avgifter?

2018-02-05

Frågor & svar

Friskvårdsbidrag retroaktivt

Kan en anställd lämna in ett kvitto från 2017 och få friskvårdsbidrag för en ridkurs som pågår under både 2017 och 2018?

2018-02-05

Frågor & svar

Kostförmån eller traktamente?

Vad är egentligen mest lönsamt för mig som fåmansföretagare på tjänsteresa – att låta bolaget betala maten och skatta för kostförmån eller att ta ut traktamente och betala själv?

2018-01-31

Notis

Enklare att deklarera helt digitalt

2018-01-31

Notis

Debiterad F-skatt för 2018

2018-01-29

Förslag

Nya pensionsregler

Pensionsgruppen har kommit överens om att utveckla och modernisera pensionssystemet. Bland annat föreslås höjd ålder för uttag av allmän pension och höjd ålder för avgångsskyldighet.

2018-01-29

Rättsfall

Utgifter på lada i lantbruksfastighet

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att även om åtgärder på en lada som ingår i en näringsfastighet syftar till att möjliggöra ett privat utnyttjande av byggnaden påverkar det inte avdragsrätten för utgifterna.

2018-01-24

Frågor & svar

Exklusiva gym

Kan friskvårdsbidraget användas till att subventionera ett inköp av ett kort på ett exklusivt gym?

2018-01-23

Frågor & svar

Personlig träning

Kan friskvårdsbidraget användas till träning med personlig tränare, och gäller det i så fall även personlig tränare online?

2018-01-23

Frågor & svar

Friskvårdsbidrag och moms

Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr anses enligt Skatteverket vara av mindre värde och därmed en skattefri förmån. Är det 5 000 kr inklusive eller exklusive moms?

2018-01-23

Beslut

Höjd beloppsgräns för representations- och reklamgåvor

Skatteverket har höjt avdragsgränsen för representationsgåvor och fastställt en beloppsgräns för reklamgåvor.

2018-01-23

Notis

Reklamspärr med hjälp av e-legitimation

2018-01-22

Frågor & svar

Semesterdagar vid tvillingfödsel

Hur många dagar är semesterlönegrundande vid frånvaro pga föräldraledighet när den anställde fått tvillingar?

2018-01-22

Rättsfall

"Lyxsporter" som friskvård

Efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen ger nu Skatteverket grönt ljus för friskvårdsbidrag som omfattar dyrare sporter som golf och ridning. Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr räknas enligt Skatteverket som en skattefri personalförmån.

2018-01-22

Frågor & svar

Belöna med Trisslott

Jag företräder en ekonomisk förening som ibland vill visa uppskattning till personer som hjälpt till. Vi brukar då ge dem Trisslotter. Är detta att betrakta som lön?

2018-01-15

Övrigt

Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2017 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

2018-01-15

Beslut

Nya lagar 2018

En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2018. Dessutom finns ett antal förslag som kan leda till ändrade regler. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

2018-01-08

Övrigt

Skatteavdrag på ränta

Ska företaget betala ut ränta till ägaren eller någon annan? Kom i håg att företaget i så fall måste göra skatteavdrag som ska redovisas i skattedeklarationen.

2018-01-08

Notis

Rapporter till Fora

2018-01-08

Övrigt

Dags för kontrolluppgifter

Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2017 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 31 januari 2018.

2018-01-08

Övrigt

Anmäl verklig huvudman

De företag och föreningar som var registrerade den 1 augusti då lagen om registrering av verkliga huvudmän trädde i kraft ska anmäla verklig huvudman senast 1 februari 2018. Fram till detta datum är registreringen gratis, sedan kommer det att kosta 250 kr.

2018-01-03

Beslut

Förstärkt rehabilitering

Riksdagen har beslutat att en arbetsgivare ska vara skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete inom 30 dagar om det kan antas att den anställde kommer att vara sjukfrånvarande under minst 60 dagar.

2017-12-27

Övrigt

Beskattning av tillfällig varuförsäljning

Inkomst av tillfällig varuförsäljning som inte bedöms vara näringsverksamhet ska redovisas som tjänsteinkomst. Det kan exempelvis vara tillfälliga försäljningar på marknader eller internet.

2017-12-27

Beslut

Stöd för solceller och elfordon

Regeringen har beslutat att höja investeringsstödet för solceller från 20% till 30%. Dessutom har regeringen beslutat om en ny elfordonspremie till den som köper en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel.

2017-12-19

Beslut

Höjd skatt på ISK och kapitalförsäkringar

Riksdagen har beslutat att höja beskattningen av sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkringar.

2017-12-19

Beslut

Höjt tak i sjukförsäkringen

Riksdagen har beslutat att taket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 prisbasbelopp till 8 prisbasbelopp.

2017-12-19

Frågor & svar

Traktamente efter midnatt

En anställd har varit på tjänsteresa och kommer tillbaka till bostaden kl 00:30 på natten. Kan han få ett halvt skattefritt traktamente för hemresedagen (dvs för halvtimmen efter midnatt)? Kan han även få skattefritt nattraktamente (eftersom han inte bott på hotell)?

2017-12-18

Frågor & svar

Del av bostadsförmån?

Ett aktiebolag äger en villa där bolagets ägare med familj bor. Nu ska jag beräkna värdet på denna bostadsförmån. Ska förmånsvärdet delas upp på antalet personer som bor i villan? Ska ägaren beskattas även för familjemedlemmarnas boende?

2017-12-18

Notis

Inkomstbasbeloppet 2018

2017-12-18

Notis

Skärpt amorteringskrav

2017-12-18

Beslut

Nya K-regler om årsbokslut

Länge har vi väntat på ett regelverk för alla de som varit hänvisade till gammal normgivning vid upprättande av årsbokslut. Nu har Bokföringsnämnden beslutat om ett nytt huvudregelverk för företag som upprättar årsbokslut.

2017-12-18

Rättsfall

Förmånsbeskattade resor

Företagsledaren förmånsbeskattades helt eller delvis för ett antal tjänsteresor eftersom nöjes- och rekreationsinslaget varit för stort samt att den aktuella representationen hade inslag av personlig gästfrihet.

2017-12-13

Notis

Översyn av F-skattesystemet

2017-12-11

Övrigt

Enklare förtäring vid representation

Skatteverket har klargjort vad som menas med förfriskningar och enklare förtäring i samband med representation.

2017-12-11

Notis

Skiktgränser och brytpunkter 2018

2017-12-05

Övrigt

Ingen självklarhet att ta utdelning från ditt aktiebolag

Skattereglerna för utdelning i fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna, är väldigt gynnsamma för så gott som alla fåmansdelägare, oavsett om det är ett litet bolag eller ett större bolag. Och reglerna har i omgångar gjorts allt mer generösa.

2017-12-04

Beslut

Bonus-malus-system för nya bilar

Riksdagen har beslutat om ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. Bilar med låga koldioxidutsläpp ska få en bonus vid inköpstillfället medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp får ett straff (malus) i form av högre skatt. På grund av dessa nya regler ändras också beräkningen av bilförmånsvärdet.

2017-11-27

Beslut

Skattereformer 2018

Riksdagen har behandlat årets budgetproposition och tagit beslut om bland annat sänkt skatt för pensionärer, personaloptioner, höjd SINK, utvidgat växa-stöd och ett bonus-malus-system för bilar.

2017-11-27

Beslut

Växa-stöd för fler företagsformer

Riksdagen har beslutat att även aktiebolag och handelsbolag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer för första gången.

2017-11-27

Frågor & svar

Stängt under jul och nyår

Vårt företag stänger ned hela verksamheten över jul- och nyårshelgerna och vi undrar nu om vi måste betala lön till anställda som inte har tillräckligt många betalda semesterdagar att ta ut under stängningen. Kan man tvinga de anställda att ta ut obetald semester?

2017-11-27

Frågor & svar

Avdrag för parkeringsböter

Företaget har betalat parkeringsböter som en säljare (som har firmabil) drabbats av under en tjänsteresa. Är böterna avdragsgilla?

2017-11-27

Notis

Anmäl ditt bankkonto genast!

2017-11-22

Notis

Svensk industri klarar konkurrensen

2017-11-22

Övrigt

Julgåvor och julfest

Som företagare kanske du börjat fundera så smått över årets julklappar och/eller julfest till anställda och kunder. Då kan det vara bra att känna till att det finns vissa skattemässiga regler att förhålla sig till. Vad är egentligen avdragsgillt för företaget och när kan det bli aktuellt med förmånsbeskattning?

2017-11-22

Frågor & svar

Beskattning av förbjudet lån

Hur beskattas ett förbjudet lån och hur ska det redovisas i inkomstdeklarationen? Är det arbetsgivaravgifter på belopp som omfattas av låneförbudet? Ska bolaget lämna kontrolluppgift?

2017-11-21

Rättsfall

Gåva av aktier till anställd

Högsta förvaltningsdomstolen har i tre domar avgjort om gåvor av aktier till anställda ska räknas som skattepliktiga förmåner på grund av anställning eller som skattefria gåvor.

2017-11-20

Övrigt

ROT – vad gäller vid årsskiftet?

Det är inte lätt att veta vad som gäller för ROT-jobb som pågår över årsskiftet. När dessutom ROT-betalningen sker på olika sidor om året kan det kännas ännu krångligare. Vi reder ut vad som gäller för ROT-jobb och ROT-betalningar runt årsskiftet!

2017-11-16

Notis

Ökat stöd för lanthandel och småbutiker

2017-11-16

Rättsfall

Enbart schablonavdrag för ateljé i privatbostad

Konstnären fick avdrag med schablonbeloppet 4 000 kr för sin ateljé i hemmet istället för de faktiska kostnaderna eftersom rummet inte utgjorde en särskild inrättad del av bostaden.

2017-11-14

Frågor & svar

Verklig huvudman i koncern

Min kund har ett moderbolag som äger 100% av aktierna i ett dotterbolag. Moderbolaget har ingen verksamhet utan är ett holdingbolag. Ska min kund anmälas som verklig huvudman i moderbolaget eller i dotterbolaget (där verksamheten bedrivs) eller i båda?

2017-11-08

Övrigt

Starta aktiebolag? – Passa på före årsskiftet

Om du står i valet och kvalet att starta aktiebolag eller ombilda till aktiebolag från någon annan företagsform är det en god idé att bestämma sig snart. Som ägare till ett aktiebolag kan du få lågbeskattad utdelning från bolaget, men du får bara tillgodoräkna dig utdelningsutrymme om du äger bolaget vid ingången av året.

2017-11-08

Övrigt

Skatteplanering inför nyår – tips!

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2017 finns det en hel del att tänka på. Våra experter har sammanfattat några av de viktigaste punkterna att överväga inför årsskiftet 2018!

2017-11-06

Notis

Kostförmån och traktamente 2018

2017-11-06

Frågor & svar

Moms på porto mm

Vi tar ut en avgift för porto på våra fakturor. Är den momspliktig? Vilken momssats ska det vara i så fall?

2017-11-01

Notis

13% högre förvärvsinkomster på 5 år

2017-11-01

Rättsfall

Vägrade övertid – grund för uppsägning

Arbetsgivaren hade inte rätt att avskeda en anställd som på grund av personliga skäl inte ville arbeta övertid två helger. Däremot fanns det grund för uppsägning då mannens skäl inte ansågs tillräckligt starka för att vägra jobba övertid.

2017-10-31

Frågor & svar

Tidpunkt för aktieägartillskott

I samband med bokslutet upptäckte vi att det egna kapitalet inte har full täckning. Kan vi boka upp ett aktieägartillskott i bokslutet även om ägarna gör inbetalningen till bolaget först nu?

2017-10-26

Rättsfall

Kontrollavgift vid fel betalningsmedel

Kammarrätten anser att det är orimligt att ta ut kontrollavgift när fel betalningsmedel har registrerats på ett kassakvitto vid en försäljning.

2017-10-26

Notis

Dyrt för Skatteverket att ge felaktigt besked

2017-10-25

Förslag

EU-förslag om momsreform

EU-kommissionen föreslår en omfattande momsreform med bland annat One Stop Shop för B2B och CTP-registrering av skötsamma företag.

2017-10-23

Övrigt

RUT-avdrag för flyttjänster

Vid beräkning av RUT-avdrag för flyttjänster ska arbetskostnaden normalt beräknas till utbetald lön per timme uppräknat med 250% plus moms.

2017-10-19

Frågor & svar

Vinst på aktier

Ett aktiebolag har sålt aktier i ett onoterat bolag. Bolaget bedriver inte värdepappershandel. Hur beskattas vinsten? Hur hanteras bolagets vinster och förluster på marknadsnoterade aktier?

2017-10-19

Rättsfall

Inget ROT-avdrag för ombyggt garage

Ett garage och en vinterträdgård som uppfördes på den plats som det gamla garaget fanns bedömdes vara en nybyggnation som inte ger rätt till ROT-avdrag.

2017-10-18

Frågor & svar

Drivmedelsförmån och split-kort

Jag har läst att man slipper uppräkningen med 120% för drivmedelsförmån om man har ett s k split-kort (splitfakturering) och betalar det privata drivmedlet själv. Stämmer det?

2017-10-18

Notis

LEI-kod vid handel med värdepapper

2017-10-16

Övrigt

Kunder som inte hämtar sina saker

Känns det som att du har ett berg av saker som kunder glömt eller struntat i att hämta? Så ska det naturligtvis inte behöva vara. Här får du koll på reglerna som förklarar vilka rättigheter och skyldigheter du har.

2017-10-16

Notis

Lättare att kolla företag hos Skatteverket

2017-10-12

Rättsfall

Sanktionsavgift för brott mot arbetstidslagen

Arbetsgivaren har ett strikt ansvar att se till att de anställda får nödvändig veckovila och att denna vila helst förläggs till veckoslut.

2017-10-11

Frågor & svar

Kampanj med bonusvaror

Vårt företag firar 20 år och vi kommer i samband med jubileet ha en kampanj som innebär att alla som köper en bubbelpool får en flaska champagne eller något annat som bonus. Vad räknas denna bonusvara som? Är det representation, reklamgåva eller en försäljningskostnad? Är utgiften för champagnen avdragsgill?

2017-10-09

Rättsfall

Inget ROT-avdrag vid försäkringsersättning

Kammarrätten har nekat ROT-avdrag för en renovering på grund av att det inte kunde uteslutas att kostnaderna hade samband med åtgärder som försäkringsersättningen för en vattenskada skulle täcka.

2017-10-09

Övrigt

Ansvar för elektronisk personalliggare

Skatteverket har i ett ställningstagande förtydligat vem som ansvarar för att den utrustning som krävs finns tillgänglig och fungerar så att en personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

2017-10-04

Rättsfall

Bilförmån vid bristfälliga körjournaler

Företagsledare som blir påförda bil- och drivmedelsförmån är något som händer då och då. Här är ännu ett rättsfall som visar hur viktigt det är med en utförlig körjournal.

2017-09-29

Frågor & svar

Utdelning i flera bolag

Två aktiebolag ägs gemensamt av makar (50% vardera). Är det så att bara en av dem får använda förenklings­regeln i ett och samma bolag?

2017-09-29

Förslag

Dyrare med förmånsbil

Regeringen föreslår ett bonus-malus-system för nya lätta fordon och till följd av detta föreslås även en ändrad beräkning av bilförmånsvärdet och att t ex trängselskatt inte längre ska anses ingå i bilförmånsvärdet.

2017-09-26

Förslag

Växa-stöd för fler företagsformer

Växa-stödet föreslås utökat till att även omfatta handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda. Sedan tidigare har enskilda näringsidkare rätt till växa-stöd för den först anställde.

2017-09-26

Notis

Dags för fastighetsdeklaration!

2017-09-25

Notis

Höjt barn- och studiebidrag

2017-09-25

Övrigt

Prisbeloppen 2018

Prisbasbeloppet höjs med 700 kr inkomståret 2018, dvs från 44 800 kr till 45 500 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 46 500 kr, vilket är en höjning med 800 kr.

2017-09-25

Förslag

Regeringens förslag inför 2018

Regeringen har i budgetpropositionen bland annat föreslagit sänkt skatt för pensionärer, höjt tak för sjukpenning och växa-stöd för fler företagsformer.

2017-09-21

Notis

Avskaffande av reklamskatt för tidningar

2017-09-19

Notis

Ökat stöd för att sätta upp solceller

2017-09-19

Övrigt

Gåva av aktier till anställda

En anställd som får aktier i skattefri jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare ska använda marknadsvärdet den dag då den anställde kan disponera aktierna som anskaffningsvärde.

2017-09-18

Frågor & svar

Ny personalliggare

Min personalliggare är full och jag har påbörjat en ny. Finns det några krav på var jag ska förvara den gamla och hur länge den ska förvaras?

2017-09-15

Notis

Bokföringsbrott även för utländska näringsidkare

2017-09-13

Frågor & svar

Bevittna avtal

Ibland har jag behövt vittnen till min underskrift på ett avtal, men vissa gånger behövs inga vittnen alls. Vad gäller egentligen, när måste ett avtal bevittnas?

2017-09-12

Notis

Prisbasbelopp 2018

2017-09-12

Övrigt

Kickstarta hösten med motion!

Företagets anställda kan få skattefri friskvård i form av t ex motion. Dessa regler gäller dock bara anställda – enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag går därför bet på förmånen.

2017-09-08

Frågor & svar

Terminalglasögon till anställd

En anställd ser dåligt och arbetar framför dataskärm 8h/dag. Är arbetsgivaren skyldig att köpa terminalglasögon? Om så är fallet ska de då anses som arbetsredskap och lämnas kvar på arbetet? Ingen förmån för anställd? Står arbetsgivaren för hela kostnaden?

2017-09-06

Notis

Effektivare flytträtt för pensionssparare

2017-09-06

Notis

Regeringen backar om 3:12-regler & statlig skatt

2017-09-04

Övrigt

Företagskapning

Att få sitt företag kapat är något som oroar många företagare. Här ger vi några tips på hur du kan upptäcka och skydda dig mot företagskapning.

2017-09-04

Notis

Utredning om arbetstidsfrågor

2017-09-01

Övrigt

Krav på underlag för momslyft

Skatteverket har tagit ställning till vilka underlag som krävs för att moms ska få lyftas när anställda gör utlägg för företagets räkning.

2017-08-30

Notis

Regler om skuldsättning har EU-anpassats

2017-08-29

Övrigt

Kick-off och konferens

För att en kick-off (intern konferens, kurs – kärt barn har många namn) ska vara avdragsgill måste den vara till nytta och ekonomiskt motiverad för företaget. Det bör finnas ett utarbetat kursprogram för att inga tvivel ska uppstå om att det inte är en ren rekreationsresa.

2017-08-25

Övrigt

Dags att anmäla verklig huvudman – från 1 september 2017

Företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket från och med 1 september 2017 – enligt den nya lagen om registrering av verklig huvudman.

2017-08-22

Notis

Brister hos caféer och restauranger i Västsverige

2017-08-21

Övrigt

Korttidsuthyrning av bostad

Vid uthyrning i andra hand av en bostadsrätt eller en hyreslägenhet ska avdrag göras för innehavarens avgift eller hyra som avser den uthyrda delen. Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för hur det avdraget ska beräknas vid korttidsuthyrning.

2017-08-16

Notis

Ny lag om företagshemligheter

2017-08-16

Övrigt

Växa-stödet – inte för alla

Skatteverket har kommit fram till att reglerna om växa-stöd inte kan tillämpas för enkla bolag, makar med gemensam verksamhet eller för medhjälpande make. Reglerna är inte heller tillämpliga för assistansberättigade eller huvudmän som inte bedriver näringsverksamhet.

2017-08-14

Frågor & svar

Försäljning av byggnad på ofri grund

2017-08-10

Frågor & svar

Utdelning i enskild firma

En klient som driver sitt åkeri som enskild firma har fått utdelning på sina aktier i den åkericentral han tillhör. Ska utdelningen deklareras på en K-blankett och justeras bort på näringsbilagan eftersom den är bokförd som intäkt? Eller beskattas utdelningen i näringsverksamheten?

2017-08-10

Notis

Gränsöverskridande tvister

2017-07-26

Rättsfall

Nekat avdrag för moms

Eftersom omsättningen i verksamheten hade varit obetydlig ansåg Kammarrätten att verksamheten inte uppfyllde kraven på ekonomisk verksamhet och medgav inte avdrag för moms.

2017-07-18

Notis

Alliansen föreslår ändringar av RUT-avdraget

2017-07-13

Notis

Enklare att byta namn

2017-07-13

Förslag

Justerad definition av fåmansföretag

Regeringen föreslår att den så kallade utvidgade fåmansföretagsdefinitionen ändras.

2017-07-13

Beslut

Stopp för kattrumpor

Riksdagen har tagit beslut om att stoppa skatteupplägg med överlåtelser av fastigheter till juridiska personer. Reglerna gäller retroaktivt från och med 28 oktober 2016.

2017-07-07

Frågor & svar

Ansvar för rehabilitering

Ett företag har en anställd som kommer vara sjukskriven ett tag framöver. Är det arbetsgivaren som ska ta tag i att undersöka om någon rehabilitering behövs eller är det Försäkringskassan?

2017-07-07

Rättsfall

Fakturera styrelsearvode från eget bolag

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked där ersättningen som ett bolag får för ägarens arbete som styrelseledamot i andra bolag ska beskattas som tjänsteinkomst.

2017-07-05

Övrigt

Förmånsbil eller privat bil?

Är du företagare och intresserad av en ny bil? I den här artikeln kikar vi närmare på vad som är bäst – att köpa bilen på företaget eller att köpa den privat.

2017-06-29

Övrigt

Bristfälliga underlag kan ge momsproblem

I den här artikeln tar vi upp några regler och tips för att slippa momsproblem vid exempelvis tjänsteresor utomlands, anställdas utlägg och vid näthandel.

2017-06-28

Frågor & svar

Avdrag för 10-årsjubileum

Ett företag har firat 10-årsjubileum och har haft kostnader för mat och dryck, hyra av lokal mm, Är dessa kostnader avdragsgilla?

2017-06-25

Notis

Budgetpropositionen verkar bli en rysare

2017-06-25

Övrigt

Sommarjobbande ungdomar

Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare.

2017-06-22

Notis

Skärpt amorteringskrav?

Finansinspektionen (FI) har nu lämnat ett förslag som ska komplettera det amorteringskrav som infördes 1 juni 2016.

2017-06-21

Notis

PBL ändras för ökat byggande

Riksdagen har beslutat om ändringar i plan- och bygglagen från 1 juli 2017.

2017-06-20

Notis

Ökade krav vid upphandling

Riksdagen har beslutat att myndigheter mfl i vissa fall ska ställa krav när det gäller arbetstid, lön och semester vid upphandlingsprocesser.

2017-06-20

Beslut

Hårdare krav på hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och den kommer att ställa tuffa krav på alla företag som hanterar personuppgifter.

2017-06-19

Beslut

Hårdare tag mot bluffakturor

Från 1 juli blir det kriminellt redan att skicka en bluffaktura. Straffet kan bli fängelse i upp till 6 år. 

2017-06-16

Förslag

Karensdag blir karensavdrag?

Ersätt systemet med karensdag med ett karensavdrag? Ja, det är en fråga som varit på tapeten tidigare, men som nu aktualiserats igen via ett förslag som presenteras i en skrivelse från Socialdepartementet.

2017-06-15

Rättsfall

Återföring av periodiseringsfonder i kommanditbolag

Ett kommanditbolag ansågs ha upphört med sin näringsverksamhet och kommanditdelägaren skulle därför återföra sina periodiseringsfonder.

2017-06-14

Frågor & svar

Milersättning och trängselskatt

Får man dra av trängselskatt när man gör avdrag för resor till och från arbetet? Eller anses den inkluderad i milavdraget på 18,50 kr?

2017-06-13

Rättsfall

Förbjudet lån vid fastighetsförsäljning

En aktieägare hade tagit ett förbjudet lån då hon förfogat och förbrukat handpenningen från en fastighetsförsäljning som egentligen hörde till bolaget. Bedömningen förändrades inte av att hon hade blandat ihop olika transaktioner och trott att hon gjort rätt.

2017-06-13

Frågor & svar

Bolagsstämma om ägaren avlider

En ensam ägare till ett aktiebolag har avlidit och en bouppteckning har registrerats. Suppleanten sköter bolaget tills vidare. Beslut om likvidation ska väl tas på en bolagsstämma? Vem ska kallas till bolagsstämman och vem kan kalla till en sådan?

2017-06-08

Notis

Skatterådgivare ska informera om upplägg

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över möjligheterna att införa en skyldighet för bland annat skatterådgivare att informera Skatteverket om skatteupplägg.

2017-06-08

Rättsfall

Fördela ROT-avdrag mellan syskon?

Eftersom endast ett av syskonen stod som fakturamottagare och de inte kunde anses ingå i ett gemensamt hushåll nekades syskonen att fördela skattereduktion vid ROT.

2017-06-07

Rättsfall

Näringsfastighet eller privatbostad?

Trots att ägarens avsikt var att hyra ut en mangårdsbyggnad klassificerades den som privatbostad eftersom det inte kunde bevisas att byggnaden uteslutande skulle komma att användas för uthyrningsverksamhet.

2017-05-31

Notis

Myndigheter tar bort brevlådor

I juni börjar arbetet med att ta bort brevlådorna utanför Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens servicekontor. Och det gäller också brevlådor utanför skattekontoren. Om allt går enligt plan ska alla brevlådor vara borta senast 1 september 2017.

2017-05-30

Övrigt

Friskvårdsbidrag – så kan det proportioneras

Skatteverket har gett sin syn på hur friskvårdsbidrag kan proportioneras utifrån arbetstid och anställningstid. I ställningstagandet behandlar man även frågan om friskvård på olika arbetsorter.

2017-05-26

Frågor & svar

Moms på oinlösta presentkort

En skönhetssalong säljer presentkort som kan användas för inköp av valfri tjänst eller vara hos företaget. Moms redovisas inte vid försäljningen av presentkorten eftersom kunden själv kan välja vad det ska användas till. Ska man redovisa moms på oinlösta presentkort när giltighetstiden för presentkortet gått ut?

2017-05-24

Beslut

Arbetsgivardeklaration på nytt sätt

Riksdagen har beslutat att arbetsgivare m fl ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket – istället för i årliga kontrolluppgifter.

2017-05-23

Notis

En filial är inget aktiebolag

Bolagsverket påpekar en del fakta om filialer.

2017-05-22

Notis

Alla har rätt till ett bankkonto!

Riksdagen har beslutat att alla konsumenter som lagligen är bosatta inom EES får rätt till ett bankkonto.

2017-05-18

Beslut

Framtidsfullmakt

Riksdagen har beslutat om en ny lag om framtidsfullmakter. Dessutom införs regler om anhörigbehörighet som innebär att anhöriga exempelvis får betala räkningar för en släkting som inte längre kan ta hand om sin ekonomi.

2017-05-16

Frågor & svar

Deklarationsdatum för handelsbolag

Vilket deklarationsdatum gäller för ett handelsbolag med kalenderår som räkenskapsår?

2017-05-15

Notis

Guidning i naturen – 6% moms

Regeringen har remitterat ett förslag om att sänka momsen på förevisning av naturområden till 6%.

2017-05-15

Förslag

Dyrare med tjänstebil?

Regeringen vill förändra beräkningen av bilförmånsvärdet. Dessutom vill regeringen att trängselskatt inte längre ska anses ingå i bilförmånsvärdet, vilket kan innebära rejält ökade kostnader för de som kör mycket i Stockholm och Göteborg.

2017-05-12

Frågor & svar

Avdrag för tillsynsresor

Jag bor i Stockholm och äger en skogsfastighet i Norrland. Är tillsyns­resor till och från fastigheten avdragsgilla i näringsverksamheten?

2017-05-11

Rättsfall

Styrelseledamots företrädaransvar blev dyrt

Ett fall från Högsta förvaltningsdomstolen visar hur viktigt det är att den som sitter i styrelsen i ett aktiebolag har koll på verksamheten.

2017-05-09

Notis

Bygglov för flyttbara bostäder

2017-05-08

Notis

Personalliggare på remissrunda

Förslaget om personalliggare för flera branscher är nu ute på en remissrunda som ska vara avslutad senast 16 juni 2017 och tanken är att de nya reglerna ska träda ikraft 1 juli 2018.

2017-05-04

Förslag

Bonus-malus-system för nya bilar

Regeringen föreslår ett bonus-malus-system för nya lätta fordon som innebär att bilar med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid inköpstillfället medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp får ett straff (malus) i form av högre skatt.

2017-05-04

Övrigt

Semester – tips och fakta!

Har ni ännu inte funderat över semesterplaneringen? Här är en liten guide om semesterreglerna!

2017-04-26

Frågor & svar

Skogskonto och underskott

Vad innebär det att avdrag för insättning på skogskonto inte får leda till underskott? Jag har flera ben i min enskilda näringsverksamhet, varav skogsinkomster är en av dem. Är det underskott när det gäller själva skogsverksamheten som avses, eller den sammanlagda näringsverksamheten?

2017-04-26

Förslag

Få skarpa skatteförslag i vårproppen

I vårpropositionen presenteras förslag som sannolikt kommer att återfinnas i höstens budgetproposition. Det enda skarpa förslaget ligger i vårändringsbudgeten där regeringen föreslår ett stopp för skatteupplägg med överlåtelser av fastigheter.

2017-04-25

Notis

Brexit – När? Var? Hur?

Det har förekommit en hel del frågor om Brexit. Frågor som ”Blir försäljningen till Storbritannien nu export när de lämnat EU?” och liknande som visar att en genomgång av läget kan vara på sin plats.

2017-04-24

Rättsfall

Självständig verksamhet i konsultföretag

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked där kravet på självständig näringsverksamhet är uppfyllt om delägaren i ett konsultföretag anställer ytterligare minst 10 personer.

2017-04-24

Frågor & svar

När kommer slutskattebeskedet?

Jag förstår inte riktigt vad som avgör när privatpersoner och företag får sina slutskattebesked. Förut fick ju företagen alltid slutskattebeskedet i december, men nu är det ju inte så längre. När skickar Skatteverket ut dem? Och när ska kvarskatten betalas?

2017-04-18

Övrigt

Kvitton och utlägg

Bokföringsnämnden har klargjort i vilka situationer ett kvitto ska räknas som verifikation när anställda gör utlägg för företagets räkning.

2017-04-18

Frågor & svar

När räknas sambo som make?

Ett sambopar kommer i sommar att få sitt första gemensamma barn. Den ena sambon är idag anställd i den andra sambons enskilda firma, och det kommer ju inte gå när de har gemensamma barn. Från vilken tidpunkt räknas de skattemässigt som makar?

2017-04-18

Rättsfall

Inget avdrag för pensionspremier efter årets utgång

En enskild näringsidkare fick inte avdrag för pensionspremier som hade betalats efter beskattningsårets utgång. Pensionspremierna måste betalas senast under beskattningsåret för att avdrag ska kunna medges.

2017-04-12

Notis

Stopp för skattefria sjukvårdsförsäkringar

Regeringen och Vänsterpartiet har i de pågående budgetförhandligarna enats om att privata sjukvårdsförsäkringar ska förmånsbeskattas.

2017-04-11

Övrigt

Moms på onlinespel

Tillhandahållandet av internetbaserade onlinespel, med eller utan tillgång till virtuella varor och tjänster, är försäljning av elektroniska tjänster förutsatt att ersättningen kan omvandlas till riktiga pengar.

2017-04-10

Notis

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

2017-04-06

Förslag

Höjd SINK-skatt

Regeringen föreslår i en promemoria att den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjs från 20 till 25%.

2017-04-04

Frågor & svar

Tandvård och löneväxling

Vad finns det för möjligheter att dra av tandläkarkostnader i bolaget? Kan man göra bruttolöneavdrag? Är det alltid skattepliktigt för den anställde?

2017-04-04

Notis

Familjehemsförmedlare granskas

I år kommer Skatteverket att granska företag som förmedlar och stödjer familjehem.

2017-04-03

Notis

Fortsatta skattesänkningar för pensionärer

Regeringen aviserar att man har gjort en överenskommelse med Vänsterpartiet om att sänka skatten för ca 1,4 miljoner personer över 65 år med upp till 2 500 kr/ år.

2017-03-30

Övrigt

Reparation av vissa varor

Momsnivån på reparation av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne är numera 12%. Skatteverket har gett sin syn på vilka varor som omfattas och vad som menas med begreppet reparation.

2017-03-28

Förslag

Regeringen ändrar 3:12-förslaget

Regeringen har lagt fram sitt förslag om ändringar i 3:12-reglerna. Jämfört med 3:12-utredningens förslag har justeringar gjorts på ett flertal punkter.

2017-03-23

Övrigt

Fika under tjänsteresa är skattepliktig

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande där man redogör för sin uppfattning om hur inköp av fika mm under en tjänsteresa ska beskattas.

2017-03-23

Förslag

Växa-stöd för fler företagsformer

Regeringen föreslår i en promemoria att även aktiebolag och handelsbolag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer för första gången.

2017-03-23

Förslag

Förslag om framtidsfullmakt

Regeringen har lämnat ett förslag om framtidsfullmakter. Detta innebär en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Dessutom föreslås regler om anhörigbehörighet som innebär att anhöriga får vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning när denne inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter.

2017-03-21

Frågor & svar

Överlön och spärrlönekravet

En företagsledare i ett fåmansföretag beskattas för en del av den lön som betalas ut till företagsledarens maka (eftersom den anses överstiga marknadsmässig ersättning för det arbete hon utför). Vem ska tillgodoräknas denna ”överlön” vid beräkning av spärrlönekravet? Företagsledaren som beskattats för den, eller makan som fått den?

2017-03-21

Frågor & svar

Representation i momsfri verksamhet

Hur fungerar avdragsrätten för representation för företag med momsfri verksamhet nu när dessa regler ändrats? Förut fick ju dessa företag öka det avdragsgilla beloppet med momsen. Får momsen (som momspliktiga företag får lyfta) redovisas som en avdragsgill kostnad?

2017-03-16

Övrigt

Solceller på privatbostad eller jordbruksfastighet

Skatteverket har kommit med två nya ställningstaganden där man redogör för sin syn på skattekonsekvenserna när man har en solcellsanläggning på privatbostad respektive jordbruksfastighet.

2017-03-16

Rättsfall

Uppsagd i samband med föräldraledighet

Arbetsgivaren bröt mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen då de inte kunde visa att uppsägningen av den anställde saknade samband med den planerade föräldraledigheten.

2017-03-09

Notis

Enklare att anmäla utdelning på extra bolagsstämma

2017-03-09

Övrigt

Digitaliseringsstöd för ökad konkurrenskraft

Nu får småföretagare i 18 regioner runtom i Sverige chansen att ansöka om digitaliseringsstöd. Totalt handlar det om 35 miljoner kronor som får användas till att ta in mer digital kompetens i företagen.

2017-03-07

Notis

Personalliggare i byggbranschen

2017-03-03

Frågor & svar

Krav på lön vid schablonutdelning

Måste man ha tagit ut någon lön från sitt bolag för att få tillämpa schablonregeln för utdelning? Har aktiekapitalets storlek någon betydelse vid beräkningen av schablonutdelningen?

2017-03-02

Övrigt

Moms på uthyrning av gruppboende

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande med anledning av ett avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen där frivilligt momsinträde medgavs för gemensamma utrymmen i ett gruppboende.

2017-03-01

Notis

Hårdare tag mot bluffakturor

2017-03-01

Övrigt

Kolla in nyheterna i årets deklaration

Det var ovanligt få nyheter under 2016 som påverkar årets deklaration. Inför nästa års deklaration finns redan några saker att ha i åtanke. Bland annat kommer uppräkningen av skiktgränser under inkomstår 2017 innebära att ca 40 000 fler personer måste betala statlig inkomstskatt.

2017-02-23

Övrigt

Skatteverket granskar

Nu står det klart vad Skatteverket kommer att kontrollera extra noga under 2017. Det handlar bland annat om att följa upp reglerna gällande personalliggare i byggbranschen, ROT- och RUT-avdrag och den digitala ekonomin.

2017-02-16

Rättsfall

Undanröjt förhandsbesked om aktiv näringsverksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har undanröjt ett förhandsbesked om aktiv näringsverksamhet. Detta innebär att rättsläget om var gränsen går mellan aktiv och passiv näringsverksamhet fortfarande är oklar.

2017-02-16

Förslag

Snart dags för anmälan av huvudman

Under våren väntas regeringen lämna ett lagförslag och riksdagen därefter ta beslut om att alla företag och föreningar måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast 31 december 2017.

2017-02-14

Notis

Revisionsplikt & sänkt aktiekapital?

2017-02-10

Rättsfall

Försäljning av bostäder var näringsverksamhet

Sex bostadsrätter och en fastighet som såldes under fem år skulle betraktas som lagertillgångar och beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eftersom det var yrkesmässig handel med fastigheter.

2017-02-09

Frågor & svar

Momsdeklaration vid helårsmoms

När ska momsdeklarationen för helårsmoms lämnas för företag med kalenderår som räkenskapsår?

2017-02-09

Frågor & svar

Förlust på lån mellan aktiebolag

En privatperson äger två aktiebolag. Det ena aktiebolaget har lånat ut pengar till det andra som nu har försatts i konkurs (och inte kommer att kunna betala tillbaka lånet). Är förlusten avdragsgill?

2017-02-07

Notis

Skattefri utdelning från Jerseydotter

2017-02-07

Rättsfall

Fakturera styrelsearvode från eget bolag

Ersättningen som bolaget får för ägarens arbete som styrelseledamot i andra bolag ska enligt Skatterättsnämnden beskattas som tjänsteinkomst. Tre av nämndens ledamöter var dock av skiljaktig mening. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.

2017-02-07

Frågor & svar

Konvertering vid visstidsanställning

Hur länge får man teckna avtal om en allmän visstidsanställning? Vad gäller om tiden överskrids?

2017-02-01

Förslag

Månadsuppgifter istället för kontrolluppgift

Regeringen föreslår att uppgifter om löner och skatteavdrag till varje anställd ska lämnas månadsvis istället för i en årlig kontrolluppgift.

2017-01-24

Övrigt

Nya K2-regler för alla företagsformer

Bokföringsnämnden har beslutat om nya K2-regler för årsredovisning, som omfattar samtliga företagsformer. Detta regelverk ersätter de nuvarande K2-regelverken för mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar.

2017-01-23

Beslut

Nya lagar 2017

En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2017. Dessutom finns ett antal förslag som kan leda till ändrade regler. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

2017-01-19

Frågor & svar

Förkorta ett förlängt räkenskapsår

Vi har ett nystartat aktiebolag och valde vid registreringen på Verksamt.se att ha ett första förlängt räkenskapsår (2016-09-01 – 2017-12-31). Nu har vi ändrat oss och skulle vilja göra bokslut redan 2016-12-31 istället. Måste man göra en ändringsanmälan till Bolagsverket i så fall?

2017-01-17

Notis

Ändrad insättningsgaranti

2017-01-17

Notis

Nya regler om marknadsmissbruk

2017-01-16

Frågor & svar

Digitala kvitton

Våra anställda gör ibland utlägg för företagets räkning och fotar då kvittot och registrerar det i en mobilapp som är kopplad till vårt redovisningssystem. Behöver vi arkivera pappersoriginalet eller räcker det att arkivera kvittot elektroniskt?

2017-01-16

Notis

Nyföretagandet ökade 2016

2017-01-12

Övrigt

Dags för kontrolluppgifter

Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2016 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 31 januari 2017.

2017-01-10

Övrigt

Skatteavdrag på ränta

Ska företaget betala ut ränta till ägaren eller någon annan? Kom i håg att företaget i så fall måste göra skatteavdrag som ska redovisas i skattedeklarationen.

2017-01-09

Frågor & svar

Omsättningsgräns moms

Stämmer det att man inte behöver lägga på någon moms på fakturan/kvittot om man ligger under den nya omsättningsgränsen för moms? Vad händer om man överskrider gränsen?

2017-01-09

Övrigt

Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2016 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

2017-01-09

Notis

Rapporter till Fora

2017-01-03

Övrigt

Statslåneräntan 30/11

Riksgälden har fastställt statslåneräntan för 30 november 2016 till 0,27%.

2017-01-03

Beslut

Golv för statslåneräntan

Riksdagen har nu beslutat att sätta ett golv – eller snarare tre golv – för statslåneräntan i skattelagstiftningen.

2016-12-21

Frågor & svar

ROT-avdrag vid årsskiftet

Ett ROT-jobb påbörjas i december och kommer att pågå under ett par månader (dvs över årsskiftet). Kunden ska betala för jobbet i två omgångar. Dels 20 000 kr i december och sedan 20 000 kr när jobbet är klart någon gång efter årsskiftet. När medges ROT-avdrag?

2016-12-19

Beslut

Ändrade regler för uppskov

Riksdagen har beslutat om ändrade regler för uppskov vid försäljning av privatbostäder. Dels slopas taket för uppskov under en begränsad tid, och dels införs ett nytt sätt att beräkna uppskovsbeloppet.

2016-12-19

Frågor & svar

Kassaregister och kassajournal

Är detta förenligt med bokföringslagen och Skatteverkets krav?

2016-12-13

Rättsfall

Bidrag för finansiering av exklusivt gymkort

HFD har i en dom fastställt nuvarande praxis att ett skattefritt friskvårdsbidrag inte får användas som subvention av ett exklusivt gymkort där innehavaren får tillgång till annat än motion av enklare slag.

2016-12-13

Rättsfall

Är golf på pay and play-bana skattefritt?

Enligt SRN var golfspel på pay and play-bana motion av enklare slag och därmed en skattefri personalvårdsförmån. Högsta förvaltningsdomstolen fann dock att frågan inte var lämpad att besvara via förhandsbesked, och undanröjde därför förhandsbeskedet.

2016-12-13

Frågor & svar

Nya regler om lönebaserad utdelning

Reglerna för utdelning i fåmansbolag kommer ju ändras till 2018. Är 2017 det sista året man kan räkna på lönebaserat utrymme med de gamla reglerna, dvs utifrån 2016 års löner?

2016-12-13

Frågor & svar

Traktamente på helgen?

Några av våra anställda reser mycket i tjänsten. När de var till Berlin senast sträckte sig arbetet över en helg. Kan vi då betala ut traktamenten skattefritt även för lördag och söndag?

2016-12-12

Övrigt

Julgåvor och julfest

2016-12-12

Notis

Maximal fastighetsavgift 2017

2016-12-06

Notis

Kostförmån 2017

2016-12-05

Beslut

Omsättningsgräns för moms

Riksdagen har beslutat att införa en frivillig omsättningsgräns på 30 000 kr för moms.

2016-12-05

Beslut

Sänkt moms på mindre reparationer

Momsen på mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska sänkas från 25 till 12 procent. Den nya regeln träder i kraft 1 januari 2017.

2016-12-01

Beslut

Slopat avdrag för representationsmåltider

Avdraget för representationsmåltider slopas. Moms ska dock få lyftas på utgifter för representationsmåltider upp till 300 kr/person.

2016-11-30

Beslut

Växa-stöd vid förstagångsanställning

Enskilda näringsidkare som inte har några anställda ska få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde. Enbart ålderspensionsavgiften på 10,21% ska behöva betalas under de första 12 månaderna.

2016-11-29

Beslut

Skattereduktion på reparation av vitvaror

Reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden ska införlivas i RUT-avdraget. De nya reglerna ska tillämpas på hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 31 december 2016.

2016-11-29

Övrigt

Skatteplanering inför nyår

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2016 finns det en hel del att tänka på.

2016-11-28

Beslut

Skattereformer 2017

Riksdagen har behandlat årets budgetproposition och nu tagit beslut om bland annat ändrad beräkning av skiktgränserna, slopat avdrag för representation, fler RUT-tjänster, omsättningsgräns för moms och växa-stöd vid förstagångsanställning.

2016-11-28

Frågor & svar

Aktiebolag utan styrelse

Vad händer om styrelsen och suppleanterna hoppar av utan att någon ny styrelse utses? Kan ägarna driva bolaget utan styrelse?

2016-11-23

Notis

Bygglov för flyttbara bostäder

2016-11-23

Notis

EU:s dataskyddsreform

2016-11-23

Frågor & svar

K3 för både moder- och dotterbolag?

Ett litet AB väljer att upprätta årsredovisningen enligt K3 därför att de har utvecklingskostnader som de vill aktivera. De har kollat att kraven för aktivering är uppfyllda. Måste de då tillämpa K3 även för moderbolaget (som också är litet), eller kan de använda K2 för det?

2016-11-21

Rättsfall

Äldre personalliggare får kontrolleras

Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att vid Skatteverkets kontroll av personalliggare så ska de två senaste årens personalliggare finnas tillgängliga i lokalen.

2016-11-21

Rättsfall

Aktieöverlåtelsen var en skattefri gåva

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att föräldrarnas överlåtelse av aktierna till sonen, som var vd i bolaget, var en skattefri gåva eftersom överlåtelsen i allt väsentligt skulle antas ha ett annat syfte än att belöna honom för hans arbetsinsats.

2016-11-17

Förslag

Stopp för kattrumpor

Regeringen har lagt fram ett förslag om att stoppa skatteupplägg med överlåtelser av fastigheter till juridiska personer. Reglerna ska gälla med omedelbar verkan från och med 28 oktober.

2016-11-15

Förslag

Reformering av 3:12-reglerna?

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna har efter flera uppskjutna slutredovisningsdatum äntligen presenterat sina förslag. Förslaget ska nu ut på remiss innan rgeringen kommer att lägga ett färdigt förslag.

2016-11-14

Notis

Skattetillägg – högre avskräckande effekt

2016-11-08

Rättsfall

Konferensresor förmånsbeskattades

Delar av konferensresorna förmånsbeskattades eftersom inslaget av nöjen och rekreation överskred vad som kan anses normalt för den typen av resa.

2016-11-08

Rättsfall

Norrman drev näringsverksamhet i Sverige

En norsk IT-konsult som arbetade åt ett svenskt bolag i elva månader ansågs ha bedrivit varaktig och självständig näringsverksamhet i Sverige.

2016-11-02

Frågor & svar

Återföring av periodiseringsfond vid dödsfall

Vad händer när en enskild näringsidkare med periodiseringsfonder avlider? Ska periodiseringsfonderna återföras till beskattning det år dödsfallet inträffat?

2016-11-01

Notis

Tuffare regler – SMS-lån och ockerräntor

2016-11-01

Rättsfall

Privatbostad eller näringsfastighet?

Byggnaden på en jordbruksfastighet, där knappt halva ytan av byggnaden inreddes för boende, var enligt kammarrätten en näringsfastighet och därmed var kostnaderna för ombyggnaden avdragsgilla.

2016-11-01

Frågor & svar

Byte av metod för beräkning av gränsbelopp

Ifjol beräknade jag gränsbeloppet enligt huvudregeln (löneunderlaget). I år har jag inte tagit ut tillräckligt mycket lön för att klara spärren. Kan jag byta till schablonregeln ett år för att sedan byta tillbaka till huvudregeln nästa år?

2016-10-27

Övrigt

Slopat avdrag för representation 2017?

2016-10-24

Övrigt

Så pensionssparar du efter avdragsförbudet

2016-10-24

Övrigt

Köpa ett företag – tips och råd

2016-10-24

Förslag

Ändrade regler för uppskov

Regeringen föreslår ändrade regler för uppskov vid försäljning av privatbostäder. Dels föreslås taket för uppskov slopat under en begränsad tid, och dels föreslås ett nytt sätt att beräkna uppskovsbeloppet.

2016-10-24

Frågor & svar

Tilläggsupplysning om förbjudet lån

Måste man skriva något i årsredovisningen om en ägare har ett förbjudet lån?

2016-10-19

Notis

Förslag om framtidsfullmakt

2016-10-19

Rättsfall

Resultatfördelning i kommanditbolag

Kammarrätten underkände resultatfördelningen i ett kommanditbolag eftersom delägaren inte kunde bevisa den, enligt honom, överenskomna fördelningen.

2016-10-17

Frågor & svar

Terminalglasögon i enskild firma

Är terminalglasögon avdragsgilla för enskilda näringsidkare (under förutsättning att det finns ett behov)?

2016-10-13

Rättsfall

Olaglig verksamhet var skattepliktig

Att bedriva verksamhet som kräver tillstånd utan tillstånd innebär inte att vinsten är skattefri. Däremot behöver man inte skatta för den del som återbetalas till staten (utbyte av brott).

2016-10-13

Notis

Inkomstbasbeloppet 2017

2016-10-11

Rättsfall

Fäbod slapp kassaregister

Då det saknades el och möjligheterna att ladda batterier var dåliga ansåg kammarrätten att fäboden skulle undantas från kravet på certifierat kassaregister.

2016-10-10

Frågor & svar

Parkeringsböter för styrelseledamot

En av våra styrelseledamöter har använt företagets bil och lyckats få parkeringsböter. Kan jag redovisa denna utgift som en ej avdragsgill kostnad så att hon slipper förmånsbeskattning?

2016-10-06

Notis

Höjd skatt på alkohol

2016-10-06

Notis

Skatteförändringar på energiområdet

2016-10-04

Frågor & svar

Utlägg eller vidarefakturering?

Vi gör utlägg för kunders räkning. Hur ska jag hantera dessa i vår bokföring?

2016-10-03

Notis

Kemikalieskatt

2016-10-03

Övrigt

Prisbeloppen 2017

Prisbasbeloppet höjs med 500 kr inkomståret 2017, dvs från 44 300 kr till 44 800 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 45 700 kr, vilket också är en höjning med 500 kr.

2016-09-29

Förslag

Skatteförslag i budgetpropositionen

I årets budgetproposition finns förslag om bland annat ändrad beräkning av skiktgränserna, slopat avdrag för representation och omsättningsgräns för moms.

2016-09-27

Förslag

Växa-stöd vid förstagångsanställning

Enskilda näringsidkare som inte har några anställda föreslås få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde. Enbart ålderspensionsavgiften på 10,21% ska behöva betalas under de första 12 månaderna.

2016-09-26

Förslag

Skattereduktion på reparation av vitvaror

Regeringen föreslår att reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden ska införlivas i RUT-avdraget. De nya reglerna ska tillämpas på hushållsarbete som har utförts och betalats efter den 31 december 2016.

2016-09-26

Förslag

Sänkt moms på mindre reparationer

Regeringen föreslår att momsen på mindre reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne sänks från 25 till 12 procent. Den nya regeln föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

2016-09-26

Frågor & svar

Nedsatt hyra för fastighetsskötare

En av våra kunder är fastighetsägare och hyr ut bostadslägenheter. De har anlitat en fastighetsskötare som bor i samma fastighet. Fastighetsägaren får varje månad nedsatt hyra baserat på de timmar som fastighetsskötaren hjälper till. Är det lagligt att kvitta hyran mot arvode? Räknas den som inkomst för fastighetsskötaren? Behöver han deklarera detta?

2016-09-22

Rättsfall

Frånskild make är dödsbodelägare

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska en frånskild make eller maka kallas till bouppteckningen efter en tidigare makes eller makas bortgång om bodelning inte har gjorts.

2016-09-20

Rättsfall

Andelarna blev okvalificerade efter gåva

Kvalificerade aktier som ges bort i gåva blir inte kvalificerade hos mottagaren endast av den anledningen att de var det hos givaren enligt Högsta förvaltningsdomstolen. För mottagaren görs en egen bedömning om aktierna är kvalificerade eller inte.

2016-09-19

Notis

Socialförsäkringen i siffror

2016-09-15

Förslag

Åtgärder mot skattefusk

Finansdepartementet föreslår en rad åtgärder för att minska skattefusk och skatteundandragande.

2016-09-14

Frågor & svar

Spara överavskrivningar

Kan man låta bli att göra överavskrivningar på inventarier och spara dessa till senare år, eller går dessa förlorade i så fall?

2016-09-13

Notis

I väntan på budgetproppen

2016-09-12

Förslag

Ändrade regler för uppskov

Regeringen föreslår ändrade regler för uppskov vid försäljning av privatbostäder. Dels föreslås taket för uppskov slopat under en begränsad tid, och dels föreslås ett nytt sätt att beräkna uppskovsbeloppet.

2016-09-12

Frågor & svar

Skatteavdrag som inte betalas in

Vad händer om en arbetsgivare inte betalar in skatteavdrag som gjorts på en anställds lön? Kan den anställde bli drabbad om arbetsgivaren t ex går i konkurs?

2016-09-08

Notis

Digital hantering av årsredovisningar

2016-09-08

Frågor & svar

Avdrag för startkostnader

Jag startade min enskilda firma i mars 2015 och har nu deklarerat för första gången. Jag hade dock kostnader för firman innan jag startade. Hade jag kunnat dra av dessa kostnader i årets deklaration?

2016-09-07

Rättsfall

Självständig verksamhet i konsultföretag?

En delägare i ett konsultbolag som istället blir anställd i eget bolag för att utföra samma arbetsuppgifter anses inte bedriva självständig näringsverksamhet. Däremot blir kravet om självständighet uppfyllt om delägaren anställer ytterligare minst 10 personer.

2016-09-07

Rättsfall

Skogsbruket var aktiv näringsverksamhet

Näringsverksamheten räknas enligt Skatterättsnämnden som aktiv trots att bara ca 30 timmars arbete per år lagts ned på skogsbruket.

2016-09-05

Notis

Silkesvantar av – avgifter i byggbranschen

2016-08-31

Rättsfall

Fria arbetskläder i hemtjänsten?

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen hade kommunen ingen skyldighet att tillhandahålla arbetskläder till anställda inom hemtjänsten.

2016-08-31

Notis

Regeringen stoppar hälsoväxlingen

2016-08-29

Rättsfall

Golf på pay and play-bana var skattefritt

Enligt Skatterättsnämnden är golfspel på pay and play-bana eller på driving range motion eller friskvård av enklare slag och därmed var friskvårdsbidraget en skattefri personalvårdsförmån. Delfinansiering av ett kort på ett exklusivt gym var däremot skattepliktigt.

2016-08-29

Notis

Fåmansutredningen dröjer

2016-08-25

Notis

Golv för statslåneräntan

2016-08-25

Rättsfall

Sportbil förmånsbeskattades inte

Kammarrätten ansåg att förmånsbeskattningen av den speciella sportbilen skulle värderas enligt schablonreglerna för bilförmån och inte enligt reglerna om dispositionsrätt. Eftersom bilen endast använts i ringa omfattning värderades bilförmånen till 0 kr.

2016-08-23

Frågor & svar

Schablonavdrag vid arbete i bostaden

Jag har hört att man kan få göra ett schablonavdrag om man har enskild firma och jobbar hemma i bostaden (utan att ha något avskilt rum för näringsverksamheten). Stämmer det?

2016-08-22

Övrigt

Redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag i K2

Bokföringsnämnden har efter kritik från EU-kommissionen beslutat att i K2 ta bort möjligheten att redovisa uppdrag på löpande räkning enligt alternativregeln.

2016-08-22

Frågor & svar

Semester och graviditetspenning

Om en anställd med månadslön får graviditetspenning eller havandeskapspenning från försäkringskassan – är det semestergrundande? Hur många dagar i så fall?

2016-08-16

Notis

Basbelopp för 2017

2016-08-16

Beslut

Nya RUT-tjänster

Riksdagen har beslutat att utöka antalet RUT-tjänster. Vissa trädgårdstjänster, flytttjänster och IT-tjänster ska omfattas av RUT.

2016-08-16

Förslag

Slopat tak för uppskov?

Regeringen föreslår att taket för uppskov vid försäljning av privatbostäder slopas under en begränsad period.

2016-08-16

Notis

Sänkt skatt på el i serverhallar

2016-07-14

Notis

Hälsoväxling – aktivare rehabilitering

2016-07-14

Frågor & svar

Bokföring av checkkredit

Hur ska man egentligen bokföra ett bankkonto med checkräkningskredit? Bokför man vad som finns kvar att utnyttja, eller utnyttjat belopp?

2016-06-23

Frågor & svar

Gåva till anställd vid flera tillfällen

En fåmansföretagare fick en minnesgåva värd 10 000 kr av sitt bolag när hon fyllde 50 år. Nu fyller hon 60 år och tänkte låta bolaget ge henne en minnesgåva värd 15 000 kr (inklusive moms). Stämmer det att man kan få två minnesgåvor skattefritt under en anställning?

2016-06-23

Beslut

Nya RUT-tjänster

Riksdagen har beslutat att utöka antalet RUT-tjänster. Vissa trädgårdstjänster, flytttjänster och IT-tjänster ska omfattas av RUT.

2016-06-23

Övrigt

Moms vid tillträde till evenemang

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande presenterat sin tolkning av vad som avses med tillträde till ett evenemang. De situationer som omfattas är framförallt när det är svårt för säljaren att avgöra om köparen är en beskattningsbar person eller en privatperson.

2016-06-22

Notis

11 000 kr för resor till arbetet

2016-06-22

Beslut

Bättre möjlighet till skuldsanering

Riksdagen har beslutat att införa både en ny skuldsaneringslag och en ny lag om skuldsanering för företagare, F-skuldsanering. De nya lagarna syftar till att ge överskuldsatta en möjlighet att starta om på nytt och minska riskerna med företagande.

2016-06-20

Frågor & svar

Snabb återbetalning av ingående moms

Vi har ett litet företag som oftast har ingående moms att få tillbaka på grund av mycket exporthandel. Går det att ansöka om förtidsåterbetalning av momsen?

2016-06-16

Frågor & svar

Uppgifter i momsdeklarationen

Måste man lämna en momsdeklaration även om man inte har haft någon omsättning (eller några förvärv eller överföringar) under en period?

2016-06-16

Rättsfall

Inget direktavdrag för renovering

Renoveringen av fastigheten var inte av mindre omfattning eftersom det var väsentliga kvalitativa ändringar av byggnaden som inte kunde förväntas komma med viss regelbundenhet. Bolaget fick därför inte direktavdrag enligt det utvidgade reparationsbegreppet.

2016-06-14

Notis

Den 25:e kommer VAB–pengarna

2016-06-02

Notis

Kortare tid att reglera kvarskatt

2016-06-02

Rättsfall

Kassaregister till 40 ambulerande försäljare

Bolagets verksamhet krävde upp till 40 individuella säljare verksamma simultant, separerat från varandra och helt ambulerande. Detta var dock inte grund för att slippa kravet på certifierade kassaregister.

2016-06-02

Rättsfall

Överhyra beskattas som lön

En företagsledare tog ut en högre hyra från sitt bolag än vad som var marknadsmässigt för en liknande lokal på orten. Överhyran beskattades som lön.

2016-06-01

Notis

1 juni = slopad ungdomsrabatt

2016-05-30

Frågor & svar

Periodisk sammanställning för helår

Kan ett företag som har helårsmoms även lämna den periodiska sammanställningen för ett helt år? Företaget har under året haft EU-försäljning på sammanlagt drygt 1 000 kr.

2016-05-26

Notis

EU-pengar till företag

2016-05-26

Övrigt

Retroaktiv löneväxling

Retroaktiv löneväxling kan enligt Skatteverket godtas i vissa fall.

2016-05-26

Övrigt

Enskild firma eller aktiebolag – eller både och?

Många enskilda näringsidkare överväger att ombilda till aktiebolag. Här tittar vi på fördelar och nackdelar med en sådan övergång.

2016-05-25

Övrigt

Semester och semesterregler!

Vi går mot sommar och det börjar bli dags att beräkna de anställdas semesterlöner. De semesterförmåner som de anställda har rätt till regleras i semesterlagen och avtal.

2016-05-25

Rättsfall

Höjt avdrag trots att underlag saknades

Trots att det saknades underlag för förbättringsutgifterna ansåg kammarrätten att avdrag med 100 000 kr var skäligt då en utredning gjort det sannolikt att det utförts förbättringsarbeten i lägenheten.

2016-05-25

Notis

KO – beslut utan godkännande

2016-05-19

Frågor & svar

Löneväxling för högre löneunderlag

Nu när löneunderlagsreglerna har blivit så förmånliga har jag hört att jag bör växla min bilförmån mot högre lön. Vad tjänar jag på det?

2016-05-19

Rättsfall

ROT-arbetet kan betalas av någon annan

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en utförare av hushållsarbete hade rätt till utbetalning från Skatteverket trots att ROT-fakturan hade betalts av annan än köparen.

2016-05-19

Frågor & svar

Bilförmån för del av månad

En anställd har förmånsbil och slutar sin anställning i mitten av en månad. Ska denne beskattas för hela förmånsvärdet den månad han slutar?

2016-05-16

Notis

Snabbspår för företagare

2016-05-16

Notis

Sänkt reklamskatt 2017

2016-05-16

Notis

UberPOP är taxitrafik

2016-05-11

Rättsfall

Inget ROT för rök- och ventilationskanaler

HFD har fastställt ett förhandsbesked gällande nekat ROT-avdrag för rök- och ventilationskanaler i en bostadsrätt.

2016-05-11

Övrigt

Sommarjobbande ungdomar

Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare.

2016-05-09

Rättsfall

Deklarerade fel underlag för särskild löneskatt

I stället för att deklarera underlaget för den särskilda löneskatten på pensionskostnaderna redovisade bolaget den uträknade särskilda löneskatten. Skatteverket påförde skattetillägg med 20%.

2016-05-04

Frågor & svar

Slutskattebesked redan i september

Stämmer det att en del näringsidkare kommer att få slutskattebeskedet redan i september i år, och att kvarskatten måste vara betald redan i december istället för i mars 2017? Hur ska man som företagare med restskatt vid likviditetsplaneringen veta ifall man får sin slutskattsedel i september eller december i sådana fall?

2016-05-03

Förslag

30 000 kr i omsättningsgräns för moms

Skatteverket föreslår i en promemoria att Sverige – likt de allra flesta EU-länder – inför en omsättningsgräns för moms. Gränsen föreslås till 30 000 kr.

2016-05-02

Frågor & svar

Beslut på styrelsemöte

Styrelsen i vårt aktiebolag består av fyra styrelseledamöter. Hur gör man om två av ledamöterna är för i en fråga och de andra två är emot?

2016-04-28

Notis

Ny särskild sjukförsäkringsavgift?

2016-04-26

Övrigt

Personalliggare i fler branscher?

Som ett led i sin strategi mot skattefusk och svartarbete har regeringen gett Skatteverket i uppdrag att lämna förslag på hur systemet med krav på personalliggare kan utvidgas till att även omfatta bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård.

2016-04-25

Frågor & svar

Utdelning under likvidation

Ett bolag har ca 1 miljon kr i balanserade vinstmedel. Bolaget har nu trätt i likvidation. Har aktieägaren möjlighet att via en extra bolagsstämma besluta om utdelning under likvidationstiden?

2016-04-21

Förslag

Bättre möjlighet till skuldsanering

Regeringen föreslår både en ny skuldsaneringslag och en ny lag om skuldsanering för företagare, F-skuldsanering. Förslagen syftar till att ge överskuldsatta en möjlighet att starta om på nytt och minska riskerna med företagande.

2016-04-21

Notis

Amorteringskrav från 1 juni 2016

2016-04-18

Förslag

Smått & gott ur vårproppen

I vårpropositionen presenterar regeringen det skarpa förslaget till utökade RUT-tjänster. På skattefronten presenteras i övrigt en del förslag som sannolikt kommer att återfinnas i höstens budgetproposition.

2016-04-14

Frågor & svar

Familjehem – omkostnadsersättning

Hur ska omkostnadsersättning till den som driver familjehem beskattas? Ska ersättningen redovisas i en kontrolluppgift?

2016-04-13

Notis

Åkeriföretag granskade

2016-04-13

Notis

Id-kapningar kriminaliseras

2016-04-11

Frågor & svar

VMB vid försäljning till annat EU-land

Får man använda vinstmarginalreglerna när man säljer begagnade varor till privatpersoner i andra EU-länder?

2016-04-07

Notis

Utländska näringsidkare = kassaregister

2016-04-06

Rättsfall

Dömdes för fejkad budgivning på bostadsrätt

En fejkad budgivning på en bostadsrätt ledde till skadestånd på 200 000 kr och dagsböter.

2016-04-04

Förslag

Nollränta på skattekontot?

Finansdepartementet har nu tagit fram ett färdigt förslag som innebär nollränta på skattekontot från 1 januari 2017.

2016-03-31

Förslag

Växa-stöd vid förstagångsanställning

Enskilda näringsidkare som inte har några anställda föreslås få skatterabatt för den först anställde. Enbart ålderspensionsavgiften ska behöva betalas under de första 12 månaderna.

2016-03-30

Förslag

Momssänkning på reparationer samt REP-avdrag för vitvaror

Regeringen lämnar förslag på skatteområdet – momssänkning på vissa reparationer och REP-avdrag för vitvaror – som ska leda till minskad resursanvändning och utsläpp. Ändringarna föreslås träda ikraft 1 januari 2017.

2016-03-29

Frågor & svar

Milavdrag vid funktionshinder

Jag har en kund som är rullstolsburen och därför har en specialanpassad bil som hon använder till och från jobbet. Visst finns det specialregler för rätten till avdrag för resor till och från arbetet i sådana fall?

2016-03-22

Frågor & svar

Utomståenderegeln och styrelsearbete

En av mina kunder är ett fastighetsbolag med tre delägare som alla sitter i styrelsen. Två av ägarna arbetar aktivt i företaget. Den tredje arbetar inte alls i bolaget och är inte närstående till någon av de andra. Kan de tillämpa utomståenderegeln trots att den delägare som inte är verksam i bolaget sitter i styrelsen?

2016-03-22

Rättsfall

Privat verksamhet på näringsfastighet

Det var endast kostnaden för värdeminskningen som hade en omedelbar koppling till innehavet av näringsfastigheten. Övriga kostnader som hörde till hästverksamheten var privata levnadsomkostnader.

2016-03-17

Beslut

Ingen moms på frimärken

Posttjänster och frimärken ska undantas från moms eftersom det strider mot EU:s momsdirektiv.

2016-03-15

Notis

Skattekontot – ett ränteparadis?

2016-03-14

Övrigt

Deklaration 2016

Nu är det snart dags att deklarera och i den här artikeln kommer lite information om vad som gäller i årets deklaration.

2016-03-10

Beslut

Stopp för missbruk av visstidsanställningar

Riksdagen har nu fattat beslutet som innebär en EU-anpassning av Sveriges allt för liberala regler när det gäller möjligheten till så kallade staplade visstidsanställningar.

2016-03-09

Notis

4,3 miljarder blir ogiltiga i sommar

2016-03-07

Förslag

Slopat representationsavdrag?

Finansdepartementet har nu presenterat ett förslag om slopat inkomstskattemässigt avdrag för representationsmåltider och att momsen på 300 kr/person får lyftas vid representationsmåltider.

2016-03-07

Frågor & svar

Personalliggare om byggherren är privatperson

Måste en byggherre som är privatperson tillhandahålla elektronisk utrustning för personalliggare?

2016-03-07

Notis

2016 granskar Skatteverket...

2016-03-07

Övrigt

Moms vid rumsuthyrning

Skatteverket har redogjort för när uthyrning av möblerade rum kan räknas som momspliktig hotellrörelse.

2016-03-02

Frågor & svar

Swish – kontant betalning?

Räknas betalning med Swish som kontant betalning enligt reglerna om certifierade kassaregister? Behöver man ha kassaregister om man inte tar emot kontanter, utan bara tar betalt med Swish eller kort?

2016-02-29

Rättsfall

Beskattades för dubbla bilförmåner

Kammarrätten fann att en företagsledare skulle beskattas för dispositionsrätten till två bilar då körjournalen var så bristfällig att den inte kunde användas som bevis för att privat körning inte förekommit.

2016-02-23

Notis

Amorteringskrav på riksdagens bord

2016-02-23

Rättsfall

Provisionsintäkter i karensbolag

En ägare till ett företag som efter avvecklingen av bolaget fick in provisionsintäkter har inte ansetts vara verksam i betydande omfattning.

2016-02-23

Notis

Regler om aggressiv marknadsföring

2016-02-23

Notis

Skatteverket varnar för bluffmejl

2016-02-22

Frågor & svar

Omräkning till lön

En kund till mig är erbjuden 75 000 kr (plus moms) på faktura för 5 veckors arbete. Nu behöver vi räkna ut vad det motsvarar i lön för dessa 5 veckor. Hur ska vi räkna? Hänsyn bör ju tas till semester, pension, arbetsgivaravgifter etc.

2016-02-22

Notis

ROT & RUT slår nya rekord!!

2016-02-16

Rättsfall

Handel med fastigheter?

Skatterättsnämnden ansåg inte att försäljningen av elva fastigheter under en tioårsperiod skulle leda till att säljaren bedriver handel med fastigheter.

2016-02-15

Notis

Interna lån har minskat

2016-02-11

Rättsfall

Bostads- och båtförmån

Oavsett om något faktiskt nyttjande hade skett förmånsbeskattades företagsledaren för dispositionsrätten till både fritidsbostad och båt.

2016-02-11

Frågor & svar

Köp från EU och helårsmoms

Om man köper eller säljer något från/till ett annat EU-land måste man ju lämna momsdeklarationen för helårsmoms redan 26 februari (enskild firma). Gäller detta både varor och tjänster och finns det någon beloppsgräns för hur mycket man ska ha haft i EU-handel för att detta ska gälla?

2016-02-10

Beslut

Nya regler för ekonomiska föreningar

Riksdagen har beslutat om en rad förändringar i lagen om ekonomiska föreningar. Lagen ska moderniseras och i olika grad anpassas till motsvarande regler för aktiebolag.

2016-02-10

Frågor & svar

Obetalda ROT-fakturor

Vi har kunder som inte betalade sina ROT-fakturor före årsskiftet. Hur gör vi nu? När vi begär betalning från Skatteverket kan vi ju bara få 30% av arbetskostnaden (istället för 50%). Vilket datum gäller för att fakturan ska räknas som betald – kundens betaldatum eller dagen då vi har betalningen tillhanda?

2016-02-08

Notis

Ökat nyföretagande under 2015

2016-02-08

Frågor & svar

Trängselskatt för privata resor

Ägaren till ett aktiebolag har förmånsbil utan drivmedel. Han betalar själv kostnaderna för bensin. Kan bolaget betala trängselskatt för ägarens privata resor med bilen, eller blir det en skattepliktig förmån?

2016-02-08

Rättsfall

Tjänsteställe för idrottsdomare

En ishockeydomare ansåg att hans tjänsteställe var bostaden och drog av sina resor mellan bostaden och matcharenorna som tjänsteresor. Enligt HFD var tjänstestället istället den plats där matcherna spelades.

2016-02-08

Notis

Småhuspriserna mot nya höjder

2016-01-26

Förslag

Stopp för missbruk av visstidsanställningar?

Regeringen har nu presenterat propositionen som syftar till att EU-anpassa Sveriges allt för liberala regler när det gäller möjligheten till så kallade staplade visstidsanställningar.

2016-01-25

Frågor & svar

Tidpunkt för periodisk sammanställning

Vad är det som avgör vilken tidpunkt den periodiska sammanställningen ska lämnas? Leverans/utförande, fakturering eller betalning?

2016-01-21

Notis

Enklare att använda e-tjänster

2016-01-21

Frågor & svar

Personalliggare

Vi har fyra anställda som utför byggjobb i Stockholm. Två av dem har fått kort kopplade till personalliggare på ett större byggprojekt som kommer att pågå i två år. De andra två har inga kort och registrerar sig inte i någon liggare. De sätter upp gatlysen och utför mindre renoveringar i butiker mm. Måste vi föra personalliggare för dem?

2016-01-19

Övrigt

Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2015 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

2016-01-18

Notis

SKV fortsätter att granska vården

2016-01-14

Övrigt

Skatteavdrag på ränta

Ska företaget betala ut ränta till ägaren eller någon annan? Kom i håg att företaget i så fall måste göra skatteavdrag som ska redovisas i skattedeklarationen.

2016-01-14

Övrigt

Dags för kontrolluppgifter

Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2015 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 1 februari 2016.

2016-01-13

Övrigt

Socialavgifter 2016

Här följer en sammanställning av hur socialavgifterna ska beräknas under 2016.

2016-01-11

Frågor & svar

Investeraravdrag i nytt bolag

Jag läste att delägare från och med 2016 inte längre ska kunna utnyttja investeraravdrag vid förvärv av andelar i mindre bolag. Gäller det även vid nystart av ett bolag?

2016-01-07

Notis

FK ska utveckla stödet till arbetsgivare

2016-01-07

Notis

Slopad bortre tidsgräns i sjukförsäkringen

2015-12-28

Rättsfall

Avsikten styr om uthyrning är stadigvarande

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked från SRN som innebär att om avsikten är att kontinuerligt under en längre tid hyra ut lokaler till företag, kan dessa anses upplåtna för stadigvarande användning trots att varje enskilt hyresförhållande är kortvarigt.

2015-12-21

Övrigt

Skatteplanering inför nyår

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2015 finns det en hel del att tänka på.

2015-12-21

Beslut

Förbud mot dubbla straff för skattebrott

Enligt HFD strider det svenska systemet med dubbla straff för en och samma skatteförseelse mot EU-bestämmelserna. Riksdagen har nu beslutat att reglerna ska ändras.

2015-12-16

Rättsfall

Boende för flyktingbarn

Uthyrning av boende för ensamkommande flyktingbarn räknas som uthyrning av stadigvarande bostad. Uthyrningen är därmed momsfri och omfattas inte av reglerna om frivillig momsskyldighet.

2015-12-16

Övrigt

Statslåneräntan 30/11

Riksgälden har fastställt statslåneräntan för 30 november 2015 till 0,65%.

2015-12-15

Frågor & svar

Momslyft vid export mm

Ett företag har enbart varuförsäljning (reservdelar till speciella maskiner) till länder utanför EU och redovisar ingen utgående moms i momsdeklarationen. Har företaget ändå rätt att lyfta ingående moms på sina utgifter?

2015-12-14

Notis

FK öppnar egen fil för företagare

2015-12-14

Notis

Kostförmån 2016

2015-12-09

Övrigt

Julgåvor och julfest

2015-12-07

Beslut

Höjd moms på bio

Riksdagen har beslutat att momssatsen på bio höjs från 6% till 25%.

2015-12-07

Beslut

Momsfritt vid ideell second hand-försäljning

Riksdagen har beslutat om ett förtydligande i inkomstskattelagen gällande allmännyttiga föreningars försäljning av skänkta begagnade varor som finansieringskälla.

2015-12-03

Beslut

Skatteförslag i budgetpropositionen

Riksdagen har tagit beslut om sänkt jobbskatteavdrag vid höga inkomster, sänkt skatt för pensionärer, slopat avdrag för pensionssparande och slopat avdrag för förvaltningskostnader mm.

2015-11-30

Beslut

Sänkt avdrag för ROT och RUT

Riksdagen har beslutat att ROT-avdraget sänks från 50% av arbetskostnaden till 30%. Taket för RUT-tjänster kommer att sänkas från 50 000 kr till 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år.

2015-11-30

Beslut

Socialavgifter för ungdomar och pensionärer

Slopad nedsättning av socialavgifter för unga tidigareläggs med en månad. Särskild löneskatt med 6,15% införs för pensionärer.

2015-11-30

Beslut

Höjd skatt på drivmedel mm

Riksdagen har beslutat att skatten på bensin och diesel höjs från årsskiftet och att undantagen för energiskatt ändras.

2015-11-30

Notis

Jämnare pensioner

2015-11-30

Frågor & svar

Bilförmån men ingen lön

En av våra kunder är en fåmansföretagare som har bilförmån i sitt bolag. Han tar dock inte ut någon lön från bolaget. Hur gör man med skatteavdrag då?

2015-11-26

Övrigt

Uthyrning av bostad via förmedlingsföretag

Vid uthyrning av privatbostad genom ett förmedlingsföretag är skattekonsekvenserna beroende av vem som anses vara hyresvärd – ägaren eller förmedlingsföretaget.

2015-11-26

Notis

Ytterligare en ”pappamånad

2015-11-25

Frågor & svar

ROT-avdrag före årsskiftet

Ett byggjobb som inkluderar arbete faktureras i oktober 2015 efter att arbetet slutförts. Betalningsvillkor 90 dagar sätts vilket innebär att fakturan förfaller först i januari 2016. Hur blir det med ROT och hur ska detta beräknas? Vi tror ju att ROT kommer att sänkas till 30% av arbetskostnaden.

2015-11-25

Rättsfall

Försäljning via Tradera var näringsverksamhet

Under 40 år hade Lasse samlat kamera- och fotoutrustning. När han sedan under ett par års tid sålde dessa via Tradera, handlade det om näringsverksamhet och inte kapitalinkomster enligt kammarrätten.

2015-11-24

Rättsfall

Inget momsavdrag för mäklarutbildning

En enskild näringsidkare som arbetade som mäklarassistent fick inte lyfta moms på utbildningen till fastighetsmäklare. Kammarrätten ansåg att det direkta och omedelbara sambandet saknades då mäklarutbildningen var klart mer avancerad än vad som behövdes för att arbeta som mäklarassistent.

2015-11-17

Frågor & svar

Skannade fakturor – arkivering

Vad gäller om man anlitar ett inskanningsföretag som skannar in och e-postar leverantörsfakturorna till oss. Är vi ändå ansvariga för arkivering av ursprungsfakturorna i sju år?

2015-11-16

Frågor & svar

Gemensam inventarie

Två enskilda näringsidkare har köpt en maskin tillsammans. Maskinen kostade 40 000 kr plus moms. De har alltså betalat 20 000 kr (plus moms) var. Får de göra avdrag för sina respektive utgifter för maskinen direkt, eller måste de redovisa den som ett inventarium och göra värdeminskningsavdrag?

2015-11-12

Notis

Regler för fiktiv avräkning ändras

2015-11-12

Notis

Sjukfrånvaron ökar

2015-11-11

Rättsfall

Hemresor var inte tjänsteresor

Endast den första och sista resan till den tillfälliga arbetsorten kan räknas som tjänsteresa. Hemresor i samband med helger under en pågående tjänsteresa räknas som privata hemresor.

2015-11-11

Rättsfall

Oskiftat dödsbo sålde en näringsfastighet

Dödsboet var oskiftat sedan drygt 30 år tillbaka och försäljningen av fastigheten skulle därför beskattas som försäljning av näringsfastighet. Det saknade betydelse att fastigheten varit änkans bostad fram till hennes död.

2015-11-03

Rättsfall

Ersättningen skulle beskattas som lön

En näringsidkare anlitade tre polska medborgare som fakturerade honom för det utförda arbetet. Kammarrätten ansåg att ersättningen skulle betraktas som lön.

2015-11-02

Notis

Förnybar el – högre ambitioner

2015-10-28

Rättsfall

Andelarna blev okvalificerade efter gåva

Kvalificerade aktier som ges bort i gåva blir inte kvalificerade hos mottagaren endast av den anledningen att de var det hos givaren.

2015-10-26

Frågor & svar

Ersättning för sjuklönekostnader

Vi har en anställd som har varit sjukskriven i två månader och nu får sjukpenning från Försäkringskassan. Han får dessutom 10% av sin lön i extra ersättning från företaget. Får denna extra sjukersättning räknas in i sjuklönekostnaden i ruta 99 i arbetsgivardeklarationen?

2015-10-22

Frågor & svar

Inventarier och gränsen för mindre värde – moms

Jag har en kund som har köpt ut en leasingbil för vilken momsen inte kunde lyftas. De betalade 22 000 kr + moms 5 500 kr, dvs totalt 27 500 kr. Kan bolaget göra direktavdrag för detta köp?

2015-10-22

Notis

Stärkta sanktionsmöjligheter för KO

2015-10-22

Övrigt

Fördelning av moms i blandad verksamhet mm

Skatteverket har redogjort för vilka fördelningsnycklar som kan användas vid fördelning av moms i blandad verksamhet mm.

2015-10-20

Rättsfall

Uthyrning av en privatbostadsrätt

En företagare hyrde ut drygt 60% av sin bostadsrätt till sitt företag och tog upp hyresinkomsten i näringsverksamhet. Kammarrätten ansåg att det var en privatbostadsrätt eftersom kontorsutrymmet inte var avskilt från resten av bostaden.

2015-10-15

Notis

Svartjobb i städbranschen

2015-10-13

Frågor & svar

Moms på el som inte ingår i hyran

En hyresvärd debiterar t ex elektricitet, vatten, gas eller kabel-TV på en särskild faktura (dvs särskilt från hyran). Ska hyresvärden debitera moms på dessa tillhandahållanden? Det är ingen moms på själva hyran.

2015-10-12

Rättsfall

Tränarutbildningen var inte avdragsgill

Ett golfproffs fick inte avdrag för sin tränarutbildning eftersom det var en grundutbildning som på grund av sin omfattning även hade ett värde privat.

2015-10-08

Notis

Reklamskatten sänks?

2015-10-07

Övrigt

Inget skattetillägg vid obetydliga belopp

Skattetillägg får enligt Skatteverket inte tas ut om skatte- eller avgiftsbeloppet är mindre än 10% av prisbasbeloppet. Gränsen gäller dock inte skatteavdrag.

2015-10-06

Frågor & svar

Representation vid delad nota

Två företagare har haft en affärsförhandling som avslutas på en restaurang där de äter lunch tillsammans. När det blir dags att betala tar de in en delad nota, dvs de betalar endast sin egen mat och dryck. Kan man då göra avdrag för representation – när avdraget endast gäller en person, dvs man har inte bjudit någon annan person?

2015-10-05

Förslag

Momsfritt vid ideell second hand-försäljning

Regeringen föreslår ett förtydligande i inkomstskattelagen gällande allmännyttiga föreningars försäljning av skänkta begagnade varor som finansieringskälla.

2015-10-05

Förslag

Ingen moms på frimärken

Regeringen kommer att föreslå att posttjänster och frimärken ska undantas från moms eftersom det strider mot EU:s momsdirektiv.

2015-10-01

Förslag

Höjd moms på bio

Regeringen föreslår att momssatsen på bio höjs från 6% till 25%.

2015-10-01

Notis

Utländsk pension mm

2015-09-29

Förslag

Sänkt avdrag för ROT och RUT

Regeringen föreslår att ROT-avdraget sänks från 50% av arbetskostnaden till 30%. Taket för RUT-tjänster vill regeringen sänka från 50 000 kr till 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år.

2015-09-28

Förslag

Socialavgifter för ungdomar och pensionärer

Slopandet av nedsättningen av socialavgifter för ungdomar föreslås tidigarelagd med en månad. Särskild löneskatt med 6,15% införs för pensionärer.

2015-09-28

Förslag

Skatteförslag i budgetpropositionen

Regeringen föreslår sänkt jobbskatteavdrag vid höga inkomster, sänkt skatt för pensionärer, slopat avdrag för pensionssparande och slopat avdrag för förvaltningskostnader mm.

2015-09-28

Frågor & svar

Upplupen lön för fåmansdelägare

Jag sitter just nu med ett aprilbokslut för ett fåmansaktiebolag. Ägaren har önskemål om att i bokslutet ta upp en upplupen lön. Är det något särskilt man ska tänka på just när det gäller fåmansföretag i detta avseende?

2015-09-24

Övrigt

ROT-avdrag vid borrning

Vid totalentreprenad avseende borrning kan arbetskostnaden schablonmässigt beräknas till 35% av totalkostnaden förutsatt att borrarbetet avser vatten eller värme som ska tillföras en småhusenhet och som utförs på en tomt som tillhör småhuset.

2015-09-23

Notis

Systemet med etableringslotsar avskaffas

2015-09-22

Övrigt

Personalliggare i byggbranschen

Skatteverket har gett rättslig vägledning med anledning av att systemet med personalliggare införs för byggbranschen 1 januari 2016.

2015-09-21

Frågor & svar

Sjuklön vid rattfylleri

En av våra anställda har skadat sig i samband med att han körde bil i berusat tillstånd. Är vi skyldiga att betala ut sjuklön trots att detta är något han själv förorsakat?

2015-09-17

Övrigt

Datorer och telefoner i enskild firma

Skatteverket har tagit ställning till hur datorer och telefoner mm som används i enskild näringsverksamhet ska hanteras skattemässigt.

2015-09-16

Notis

Nya sedlar på gång

2015-09-14

Frågor & svar

Present till anställd som slutar

Vi har köpt en present värd 5 000 kr till en av våra anställda som slutar efter drygt 6 år. Hur mycket av beloppet är avdragsgillt? Får vi lyfta momsen på kostnaden?

2015-09-14

Notis

Högre skattehöjningar på bensin & diesel

2015-09-14

Notis

Utlandsresa vid sjukskrivning

2015-09-11

Rättsfall

Bostaden var inte tjänstestället

Ett bolag ansåg att bostaden var den anställdes tjänsteställe. Kammarrätten slog dock fast att tjänstestället var en lokal där de anställda träffades för att planera arbetsdagen och där även material och vissa arbetsredskap förvarades.

2015-09-10

Förslag

Förbud mot dubbla straff för skattebrott

Enligt HFD strider det svenska systemet med dubbla straff för en och samma skatteförseelse mot EU-bestämmelserna. Regeringen förslår nu att reglerna ska ändras.

2015-09-08

Övrigt

ROT-avdrag för markarbete på ofri grund

Skatteverket ger grönt ljus när det gäller ROT-avdrag för markarbeten på en tomt som tillhör småhusenheten men som inte ägs av den som äger och bor i småhuset.

2015-09-07

Frågor & svar

Moms på underhållning på restaurang

En av mina kunder driver restaurang/pub och har haft en inlejd artist som sjungit en kväll som en sorts konsert. Artisten debiterar ingen moms på sin faktura eftersom det är ett framförande live, men vilken moms blir det på det inträde som gästerna betalat för att lyssna?

2015-09-02

Övrigt

RUT-avdrag vid läxhjälp och barnpassning

RUT-avdrag kan medges för en barnvakt som hjälper till med läxläsning och annat skolarbete förutsatt att detta inte sker i mer än ringa omfattning. Enligt Skatteverket godtas att läxläsning/skolarbetet uppgår till högst 10% av tiden vid varje barnpassningstillfälle.

2015-09-01

Frågor & svar

Friskvård och rehab i enskild firma

En fråga som vi får allt oftare är hur avdragsrätten för friskvård i enskild firma ser ut (för näringsidkaren själv). Vi har inget bra svar att ge våra kunder, kan ni ge oss ett råd vad vi kan ge dem för rekommendationer?

2015-09-01

Frågor & svar

Gräns för krav på kassaregister

Om försäljningen är mindre än 4 basbelopp behöver man ju inte ha certifierat kassaregister. Gäller gränsen inklusive eller exklusive moms?

2015-08-31

Notis

Investeringsstöd för studentbostäder

2015-08-26

Rättsfall

Ingen permanentbostad – inget ROT-avdrag

Makarna köpte en bostadsrätt som de planerade att flytta in i efter renovering. Makarna fullföljde dock inte flytten. Kammarrätten medgav inte ROT-avdrag eftersom lägenheten inte var deras permanentbostad.

2015-08-25

Notis

Ny indelning av län och landsting

2015-08-20

Beslut

Arv i internationella situationer

Från och med 17 augusti gäller EU:s arvsförordning för arv i internationella situationer.

2015-08-19

Notis

Ingen moms på frimärken

2015-08-18

Övrigt

Dricks – skatt och bokföring

Skatteverket har klargjort hur dricks ska hanteras i olika situationer.

2015-08-17

Notis

Ytterligare en ”pappamånad

2015-07-16

Frågor & svar

Moms vid försäljning av personbil

Ett konsultföretag har leasat en personbil under några år och då lyft halva momsen på leasingavgifterna. Nu ska företaget köpa ut bilen och sälja den till en anställd. Får vi lyfta momsen vid köpet? Ska vi lägga på moms vid försäljningen?

2015-06-30

Notis

Kärnkraft, naturgrus och bekämpningsmedel

2015-06-30

Rättsfall

Dispositionsrätt till cypernvilla beskattades

Makarna deklararerade inte för förmånen att kunna nyttja den villa på Cypern som ägdes av makarnas aktiebolag. Kammarrätten fastställde värdet av dispositionsrätten till 100 000 kr/år och per person.

2015-06-30

Övrigt

Moms på avbokningsavgifter och försäkringar

Skatteverket har i ett ställningstagande gett sin syn på om försäkringar som tecknas vid köp av varor och tjänster ska betraktas som separata tjänster eller inte.

2015-06-29

Frågor & svar

Reservfond i ekonomisk förening

Måste ekonomiska föreningar göra avsättningar till reservfond? Aktiebolag behöver ju inte göra det längre.

2015-06-25

Notis

Kontrolluppgifter löpande under året

2015-06-25

Beslut

Höjd a-kassa

Riksdagen har beslutat att taket i a-kassan höjs till 910 kr under de första 100 dagarna, vilket innebär att man får 80% av sin inkomst i ersättning vid inkomster upp till 25 000 kr/månad vid arbetslöshet.

2015-06-25

Beslut

Slopat RUT-avdrag för läxhjälp

Riksdagen har beslutat att slopa RUT-avdraget för läxhjälp och annat skolarbete.

2015-06-25

Beslut

Socialavgifter för ungdomar

Riksdagen har nu tagit beslut om ändrade socialavgifter för ungdomar. Beslutet innebär att vi kommer att ha tre olika nivåer på socialavgifterna under 2015.

2015-06-25

Frågor & svar

Semesterstängt och permittering

I juli har vårt företag semesterstängt och vi undrar nu om vi måste betala lön till anställda som inte har tillräckligt många betalda semesterdagar att ta ut under semesterstängningen. Kan man tvinga de anställda att ta ut obetald semester?

2015-06-18

Frågor & svar

VMB vid försäljning av båt

Vårt aktiebolag köpte en begagnad båt av en privatperson för några år sedan. Eftersom vi köpte båten av en privatperson lyfte vi ingen moms vid inköpet. Ska vi lägga på moms när vi nu ska sälja båten? Spelar det någon roll om vi säljer den till en privatperson eller till ett företag.

2015-06-18

Notis

Sänkt kapital- och stämpelskatt?

2015-06-17

Övrigt

Reparation och underhåll av inventarier

För att få omedelbart avdrag för utgifter för reparationer och underhåll av inventarier krävs det enligt Skatteverket att utgifterna har kostnadsförts i räkenskaperna.

2015-06-16

Notis

Momsbedrägerier i motorhandeln

2015-06-15

Notis

Aktieägartillskott – BV gör en pudel

2015-06-11

Förslag

Momsfritt vid ideell second hand-försäljning

Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit ett förtydligande i inkomstskattelagen gällande allmännyttiga föreningars försäljning av skänkta begagnade varor som finansieringskälla.

2015-06-10

Frågor & svar

Moms vid förvärv från EU-land

Är det alltid 25% moms när ett företag köper varor eller tjänster från andra EU-länder och redovisar omvänd moms?

2015-06-09

Övrigt

Redovisningscentraler för taxi

Från och med 1 januari 2016 kommer den som har tillstånd att driva taxiverksamhet att behöva föra över uppgifter till en så kallad redovisningscentral.

2015-06-08

Notis

1 611 miljarder kr 2013

2015-06-01

Frågor & svar

Omfördelning räntor och ROT-avdrag

Man får ju flytta ROT-avdrag och räntor till make/maka om man äger fastigheten/lånen tillsammans (i inkomstdeklarationen). Gäller det bara makar eller kan även sambor fördela om ROT-avdrag och räntor? Hur gör man omfördelningen rent praktiskt?

2015-06-01

Notis

Ändringar i penningtvättlagen

2015-06-01

Övrigt

Var är man bosatt?

Skatteverket har i ett ställningstagande meddelat att när det gäller bedömningen av var en person skattemässigt ska anses bosatt, ska hänsyn i första hand tas till de faktiska bostadsförhållandena och inte folkbokföringsadressen.

2015-05-27

Rättsfall

Mamman betalade ROT-fakturan

Kammarrätten ansåg att dottern haft en utgift för det utförda husarbetet trots att ROT-fakturan hade betalats av mamman. Dokumentationen som dottern lämnade visade att betalning skett och att motsvarande skuld uppstod för henne när betalningen skedde.

2015-05-25

Notis

Sommarbyggare – Skatteverket varnar

2015-05-20

Övrigt

Bristfälliga uppgifter i deklarationen

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en eller flera förseningsavgifter ska kunna tas ut när uppgifterna i en inkomstdeklaration eller särskilda uppgifter är så bristfälliga att de inte kan läggas till grund för beskattning.

2015-05-19

Frågor & svar

Ränta på kvarskatt

Enligt vår skatteberäkning kommer vårt aktiebolag att ha en kvarskatt på 100 000 kr. Bolaget har kalenderår som räkenskapsår. När ska denna betalas och hur mycket ränta blir det om vi inte gör någon fyllnadsbetalning?

2015-05-13

Förslag

Reformerad socialförsäkring

Socialförsäkringsutredningen har presenterat sina förslag om hur socialförsäkringarna kan reformeras för att bli långsiktigt hållbara.

2015-05-12

Övrigt

Motion och friskvård

Skatteverket har i två ställningstaganden gett sin syn på några frågeställningar kring ämnet skattefri motion och friskvårdsförmåner. Dels om arbetsgivaren subventionerar motion och friskvård, t ex genom friskvårdsbidrag, och dels om arbetsgivaren tillhandahåller detta i hemmet, t ex via gymutrustning.

2015-05-11

Notis

Anmäla ombud för ROT- och RUT-tjänster

2015-05-07

Notis

Starta eget-bidrag till unga

2015-05-07

Frågor & svar

Vad kostar en anställd?

Jag har ett enmansföretag och funderar på att anställa en person. Hur mycket ska jag räkna med att personen kostar företaget utöver lönen?

2015-05-06

Övrigt

Sommarjobbande ungdomar

Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar? Vilka åldersgränser finns och när måste man dra skatt och betala ut semesterersättning.

2015-05-05

Notis

Traineejobb och utbildningskontrakt

2015-04-30

Frågor & svar

Dödsbos villa

Ett dödsbo har ägt en villa (privatbostad) i 4 år. En av dödsbodelägarna (en son) bor i villan. Finns det någon risk/möjlighet att fastigheten skattemässigt kan komma att betraktas som näringsfastighet? Näringsfastighet ger ju högre beskattning när man säljer.

2015-04-29

Övrigt

Personliga assistenter förmånsbeskattas

Personliga assistenter som tillhör samma familj eller hushåll som den assistentberättigade ska normalt förmånsbeskattas när de är på semesterresa tillsammans med den närstående.

2015-04-28

Rättsfall

Ränteförmån och skattetillägg vid förbjudet lån

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen innebar ett skattetillägg på ett förbjudet lån ingen kränkning av Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. Däremot kunde ingen ränteförmån påföras eftersom ett förbjudet lån inte är ett lån i skatterättslig mening.

2015-04-27

Notis

4 maj – betalning av kvarskatt utan ränta

2015-04-23

Notis

Populärt att deklarera

2015-04-23

Förslag

Höjd a-kassa

Regeringen föreslår i sin vårproposition att taket i a-kassan höjs till 910 kr under de första 100 dagarna, vilket innebär att man får 80% av sin inkomst i ersättning vid inkomster upp till 25 000 kr/månad vid arbetslöshet.

2015-04-22

Frågor & svar

Nybildat bolag och K10

Jag bildade ett nytt aktiebolag under 2014. Måste jag lämna blankett K10 trots att jag inte får beräkna något gränsbelopp i årets deklaration och inte har tagit någon utdelning?

2015-04-20

Övrigt

Skatteförslag i vårproppen

Regeringen har nu presenterat vårpropositionen och ett antal förslag om förändringar på skatteområdet. Här återfinns en del väntande förslag som t ex slopad ungdomsrabatt på socialavgifter och slopad läx-rut.

2015-04-17

Övrigt

Nya regler för HUS-tjänster

För att komma åt fusket med HUS-tjänster (ROT och RUT) har nya regler trätt i kraft 1 januari 2015. Vissa av de nya bestämmelserna ska dock börja tillämpas senare och blir aktuella för utbetalningar som avser arbete som har betalats av köparen efter 31 mars 2015. Här kommer en genomgång av de nya reglerna.

2015-04-15

Rättsfall

Gåva av fastighet till bolag

En gåva av en fastighet till ett bolag där överlåtaren är delägare kan inkomstskattemässigt räknas som gåva enligt Skatterättsnämnden.

2015-04-13

Rättsfall

Bostadsförmån justerades ned

Skatteverket beräknade förmånsvärdet för en orenoverad villa från 70-talet med ledning av hyresnivåerna i flerfamiljshus från 1990-talet. Kammarrätten sänkte dock förmånsvärdet till motsvarande hyresnivå från 1980-talet.

2015-04-09

Notis

Ökat byggande ger minskad ROT?

2015-04-08

Frågor & svar

Provanställning i mer än 6 månader

Vi har provanställt en person som vi inte är riktigt säkra på om vi vill ha kvar. Kan vi förlänga provanställningstiden några månader (till sammanlagt 9 månader) för att kunna ge den anställde mer tid att visa vad han går för?

2015-04-07

Förslag

I Porschedomens kölvatten

Med anledning av den så kallade Porschedomen, föreslår nu Skatteverket att avdragsrätten för representation slopas helt. Momsen får lyftas om det är skäligt, och med maximalt det belopp som belöper på 500 kr exklusive moms per person och tillfälle eller per gåva.

2015-04-02

Frågor & svar

ROT-avdrag dödsbo

Kan ett dödsbo få ROT-avdrag?

2015-04-01

Beslut

Sänkta socialavgifter för ungdomar

Riksdagen har nu tagit beslut om sänkta socialavgifter för ungdomar under 23 år, och slopad nedsättning för ungdomar som fyllt 25 år.

2015-03-31

Frågor & svar

Ort för bolagsstämma och årsredovisning

Jag har ett aktiebolag i Sverige men är under ett år bosatt i USA. Får årsstämman hållas utomlands? Är det ok att årsredovisningen undertecknas med datum och ort i utlandet?

2015-03-30

Notis

Översyn av reglerna om andrahandsuthyrning

2015-03-26

Övrigt

Negativ ränta på inlåningskonto och ISK

Vad händer vid negativ ränta? Om banken tar ut en avgift för kundens bankkonto är den då avdragsgill? Och hur hög blir avkastningsskatten vid negativ ränta den 30 november? Skatteverket ger här sin syn på dessa frågor?

2015-03-25

Notis

Ny styrelse inom en timme

2015-03-24

Frågor & svar

Årskort SJ – skattepliktig förmån

Är det möjligt för en anställd att inte bli förmånsbeskattad för ett årskort på SJ?

2015-03-23

Rättsfall

Mor och dotter nekades ROT-avdrag

Mor och dotter som ägde en bostadsrätt tillsammans nekades ROT-avdrag eftersom modern, som betalat fakturan, inte hade sin permanentbostad eller fritidsbostad i lägenheten.

2015-03-19

Övrigt

Moms vid försäljning av appar mm

Om en elektronisk tjänst (t ex en app) säljs via en förmedlare kan man enligt Skatteverket presumera att det är förmedlaren som säljer tjänsten till slutkunden.

2015-03-17

Notis

Fastställelseintyget!!

2015-03-16

Notis

559 = aktiebolag

2015-03-16

Notis

Självrättelser av utlandsinkomster

2015-03-12

Notis

Föreningar med secondhand- försäljning

2015-03-09

Frågor & svar

Bolagsnamn i årsredovisningen

Ett aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår har i samband med årsskiftet bytt namn. Beslutet om namnbytet togs i december, men det nya namnet blev inte registrerat förrän i januari. Vilket namn ska användas i årsredovisningen?

2015-03-09

Rättsfall

Skattetillägg för ofrivillig rättelse

Enligt kammarrätten var det rätt av Skatteverket att påföra fastighetsbolaget skattetillägg. Rättelsen av deklarationen var inte frivillig då den hade lämnats in efter att Skatteverket ställt frågor som inte var av rutinmässig karaktär.

2015-03-09

Rättsfall

Ingen nedsättning av moms vid tvistig fordran

Trots att företaget hade försökt driva in sin fordran fick företaget inte tillbaka momsen. Fordran var tvistig och enligt kammarrätten kunde förlusten därmed inte anses vara konstaterad.

2015-03-05

Frågor & svar

Fastighet med olika delar

Vi har köpt en fastighet och jag undrar hur stor del av fastigheten som ska bokas som byggnad respektive mark. Fastigheten är en enfamiljsvilla. Jag kan inte hitta någon uppgift om värdet på marken. Var kan jag få fram detta och hur gör jag fördelningen av anskaffningsutgiften?

2015-03-04

Frågor & svar

Ej hämtade varor

Ett företag har reparerat varor som inte har blivit hämtade av kunden trots påminnelser. Hur lång tid måste man vänta innan man får göra sig av med dessa? Ansvaret måste ju någon gång gå över till kunden?

2015-03-03

Förslag

Slopad skattereduktion för gåvor

Finansdepartementet föreslår att skattereduktionen för gåvor till godkända gåvomottagare slopas 1 januari 2016.

2015-03-02

Frågor & svar

Moms på extrautrustning

Företaget leasar en personbil, så de lyfter bara halva momsen på leasingavgifter. Men nu har de köpt extrautrustning till denna bil. Hur gör man med momsen? Hela verksamheten är momspliktig och bilen används enbart i verksamheten.

2015-02-25

Övrigt

Skatteverket granskar

Skatteverket har nu meddelat vilka branscher och områden som de särskilt kommer att granska under 2015.

2015-02-24

Notis

Inget avdrag för privat pensionssparande?

2015-02-23

Rättsfall

Träningsredskap i bostaden

Om arbetsgivaren tillhandahåller fria träningsredskap i bostaden är det enligt Högsta förvaltningsdomstolen fråga om en skattepliktig förmån.

2015-02-19

Rättsfall

ROT-faktura utan materialkostnad godtogs inte

Enligt kammarrätten saknades det förutsättning att medge utbetalning och skattereduktion då ROT-fakturan endast bestod av arbetskostnader och det inte kunde bevisas att materialkostnader inte ingick i det fakturerade beloppet.

2015-02-18

Rättsfall

Avdrag för mobilkostnader i näringsverksamhet

Eftersom mobilkostnaderna inte ökade efter starten av den enskilda näringsverksamheten, kan bara ett skäligt, lågt avdrag för mobilkostnaderna medges enligt kammarrätten.

2015-02-16

Rättsfall

Försäljningskostnader var privata kostnader

Säljaren till en bostadsrätt drog av drygt två miljoner kr som försäljningskostnader. Kammarrätten ansåg att kostnaderna, som uppkommit i samband med en tvist, var personliga levnadskostnader.

2015-02-12

Rättsfall

Husarbete kan betalas via avräkningskonto

Högsta förvaltningsdomstolen godkände att en ROT-faktura hade betalats genom en debitering på avräkningskontot i köparnas fåmansbolag. Därmed fanns det ingen grund för Skatteverket att neka utföraren utbetalning.

2015-02-11

Notis

En tredje ”pappamånad”?

2015-02-09

Förslag

Sänkta socialavgifter för ungdomar?

Enligt riksdagens önskemål föreslår regeringen nu sänkta socialavgifter för ungdomar under 23 år, och slopad nedsättning för ungdomar som fyllt 25 år. Regeringen har dock meddelat att man kommer att lägga fram förslag om ett slopande av ungdomsrabatten i vårpropositionen.

2015-02-09

Frågor & svar

Ändring av moms- redovisningsperiod

Är det en skatte- och avgiftsanmälan som man ska lämna in till Skattverket om man vill redovisa momsen kvartalsvis i stället för månadsvis, eller finns det något lättare sätt?

2015-02-04

Frågor & svar

Motion och bruttolöneavdrag

Vi tänker erbjuda våra anställda fri motion, men vi vill inte betala mer än 3 000 kr per anställd och år. Kan vi göra ett bruttolöneavdrag på den del av kostnaden som överstiger detta belopp?

2015-02-04

Rättsfall

Kassaregister och lunchkuponger

Inlösen av lunchkuponger som ett företag själv ställt ut behöver inte registreras i ett certifierat kassaregister.

2015-02-02

Rättsfall

Simundervisning för barn var idrott

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att en nybörjarkurs i simning för funktionshindrade barn var idrott med 6% moms, eftersom kursens huvudsakliga syfte var att lära barnen simma.

2015-01-28

Notis

Ägarskiften i fåmansföretag

2015-01-27

Övrigt

Importmomsen ska redovisas till Skatteverket

1 januari 2015 trädde de nya reglerna om importmoms ikraft vilket innebär att importmomsen ska hanteras av Skatteverket istället för Tullverket.

2015-01-26

Notis

2 februari, 12 februari och 12 mars

2015-01-26

Frågor & svar

Avdrag för särskild löneskatt

Ett aktiebolag har betalat premier för tjänstepensionsförsäkringar för bolagets ägare. Eftersom ägaren inte tog ut någon lön (varken under året eller året före) så fick bolaget inte dra av premierna. Får bolaget dra av den särskilda löneskatten på dessa (ej avdragsgilla) pensionspremier?

2015-01-22

Notis

Ovanligare med svartjobb

2015-01-22

Frågor & svar

Nedsättning av egenavgifterna

För att få nedsättning av egenavgifterna med 7,5% måste ju underlaget vara minst 40 000 kr. Är det resultatet före eller efter avdrag för beräknade egenavgifter som avses?

2015-01-21

Notis

Bolagsupplysningen är inte Bolagsverket

2015-01-20

Notis

800 000 beslut om preliminärskatt

2015-01-15

Övrigt

Skatteavdrag på ränta

Ska företaget betala ut ränta till ägaren eller någon annan? Kom i håg att företaget i så fall måste göra skatteavdrag som ska redovisas i skattedeklarationen.

2015-01-13

Övrigt

Dags för kontrolluppgifter

Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2014 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 2 februari 2015.

2015-01-13

Övrigt

Socialavgifter 2015

Här följer en sammanställning av hur socialavgifterna ska beräknas under 2015.

2015-01-13

Frågor & svar

Pensionssparavdrag för näringsidkare

Jag läste att pensionssparavdraget sänks till 1 800 kr per år från och med 2015. Är 35%-avdraget för näringsidkare slopat?

2015-01-13

Notis

Pengar kvar till arbetsplatsnära stöd

2015-01-12

Notis

Momsfiffel med entreprenadmaskiner

2015-01-07

Notis

Sjuklönekostnad i arbetsgivardeklarationen

2015-01-05

Övrigt

Nya baskonton för importmoms mm

BAS-gruppen har tagit fram nya konton för hantering av importmoms. Dessutom har ett antal andra konton fått ändrade kontonummer.

2014-12-29

Frågor & svar

Ändrat spärrlönetak

Från och med vilket år gäller sänkningen av spärrlönetaket från 10 till 9,6 inkomstbasbelopp?

2014-12-22

Beslut

Bättre kontroller av HUS-tjänster

För att komma åt fusket med HUS-tjänsterna ska fler uppgifter lämnas vid begäran om utbetalning från Skatteverket. Begäran ska bara kunna lämnas elektroniskt och utbetalningarna ska bara göras till ett konto som tillhör utföraren.

2014-12-22

Beslut

Högkostnadsskydd för sjuklönekostnader

Riksdagen har beslutat att införa ett nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Utbetalningen ska ske automatiskt och systemet ska gynna småföretagare och sänka företagens kostnader för sjuklön.

2014-12-18

Frågor & svar

Höjd beloppsgräns för förenklad faktura

Riksdagen har beslutat att beloppsgränsen för förenklad faktura höjs från 2 000 kr till 4 000 kr.

2014-12-17

Övrigt

Personalliggare i byggbranschen

Riksdagen har beslutat att även byggbranschen ska omfattas av kravet på personalliggare från 1 januari 2016.

2014-12-16

Beslut

Alliansens budget

Regeringens budgetproposition röstades ned av riksdagen och istället blev det Alliansens förslag som antogs. Regeringen har meddelat att det blir nyval i mars, men tills vidare kommer det att vara Alliansens budget som kommer att gälla.

2014-12-16

Frågor & svar

Schablonutdelning i fåmansföretag

Jag och min fru har ett aktiebolag där vi driver våra olika verksamheter. Som jag förstått det ska gränsbeloppet enligt förenklingsregeln (schablonutdelningen) delas mellan oss, vilket innebär att vi kan ta ut kapitalbeskattad utdelning med 77 825 kr per person 2014. Vi funderar nu på att dela upp våra verksamheter och istället ha var sitt aktiebolag. Det borde väl innebära att vi kan tillgodoräkna oss var sitt helt schablonbelopp?

2014-12-15

Frågor & svar

När måste jag bokföra?

Jag har ett litet företag med mindre än 1 miljon kr i nettoomsättning. Momsen redovisas en gång per år. Måste jag bokföra alla transaktioner löpande eller kan jag göra det en gång per år?

2014-12-15

Notis

Skatteverket fixar avdrag för egenavgifter?

2014-12-11

Rättsfall

Otillåtna registreringar i kassan ledde till avsked

Städerskan avskedades efter att hon med flit hade gjort felaktiga kassainslagningar. AD ansåg att arbetsgivaren hade skäl för avskedandet eftersom hon grovt hade åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

2014-12-10

Övrigt

Skattefri motion och friskvård

Skatteverket har tagit fram en lista med exempel på motions- och friskvårdsförmåner som arbetsgivaren kan erbjuda skattefritt.

2014-12-08

Övrigt

Skatteplanering inför nyår

Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2014 finns det en hel del att tänka på.

2014-12-04

Notis

Kostförmån 2015

2014-12-03

Övrigt

Julgåvor och julfest

2014-12-02

Notis

Elektroniska tjänster – registrera dig!

2014-12-02

Frågor & svar

Startkostnader i aktiebolag

Jag har en klient som precis ska bilda ett AB men redan nu har kostnader som avser bolaget. Jag har hört att det är problem att få in kostnader som uppstått innan bolaget bildats. Eller gäller det endast momsen?

2014-11-27

Notis

Handel med begagnade varor och skrot

2014-11-27

Övrigt

Förlust på andel i golfklubb

Förluster på andelar i golfklubbar är normalt avdragsgilla. Förluster på spelrätter och lån presumeras vara personliga levnadskostnader och är normalt inte avdragsgilla.

2014-11-26

Frågor & svar

Samma räkenskapsår i  koncern

Måste alla bolag i en koncern ha samma räkenskapsår?

2014-11-24

Övrigt

Estetiska operationer och behandlingar

Skatteverket har efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommit med nya ställningstaganden som behandlar frågan om när estetiska operationer och behandlingar kan vara momsfri sjuk- eller tandvård.

2014-11-24

Förslag

Personalliggare i byggbranschen

Regeringen föreslår att även byggbranschen ska omfattas av kravet på personalliggare från 1 januari 2016.

2014-11-17

Frågor & svar

Direktavdrag eller avskrivningar?

Inventarier får ju dras av direkt om de kostar mindre än ett halvt prisbasbelopp. Är det tvingande? Eller kan man välja avskrivning på fem år om man hellre vill det? Det är ju ganska mycket pengar för ett litet företag. Måste man i så fall göra någon justering i deklarationen?

2014-11-13

Notis

Importmomsen till Skatteverket

2014-11-12

Förslag

Höjd beloppsgräns för förenklad faktura mm

Regeringen föreslår att beloppsgränsen för förenklad faktura höjs från 2 000 kr till 4 000 kr.

2014-11-11

Förslag

Höjt tak i a-kassan

Regeringen föreslår att taket i a-kassan höjs till 910 kr under de första 100 dagarna, vilket innebär att man får 80% av sin inkomst i ersättning vid inkomster upp till 25 000 kr/månad vid arbetslöshet.

2014-11-06

Notis

Arbetsgivare om föräldraledighet

2014-11-05

Frågor & svar

När kan räkenskapsmaterialet slängas?

Arkiveringsskyldigheten är ju sju år numera. Betyder det att jag kan slänga alla verifikationer från 2007 nu?

2014-11-04

Förslag

Högkostnadsskydd för sjuklönekostnader

Regeringen föreslår ett nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Utbetalningen ska ske automatiskt och systemet ska gynna småföretagare och sänka företagens kostnader för sjuklön.

2014-11-03

Förslag

Halverad RUT och slopad läx-RUT

Regeringen föreslår att möjligheten till läx-RUT försvinner. Regeringen aviserar också att RUT-avdraget i ett kommande förslag ska halveras, förutom för pensionärer.

2014-10-29

Förslag

Högre socialavgifter för unga och äldre

Regeringen föreslår slopad nedsättning av socialavgifter för unga och ett införande av särskild löneskatt för äldre.

2014-10-28

Förslag

Höjda och sänkta inkomstskatter

Regeringen föreslår sänkt jobbskatteavdrag vid höga inkomster, sänkt skatt för pensionärer, sänkt avdrag för pensionssparande och slopat avdrag för förvaltningskostnader mm.

2014-10-27

Frågor & svar

Närstående och ROT-arbete

ROT- eller RUT-avdrag kan ju inte medges om en närstående till köparen har utfört arbetet. Vilka räknas som närstående?

2014-10-27

Rättsfall

Reversering av lön godtogs inte

För att utbetald lön ska kunna bokas om och hanteras som återbetalning av lån till ägaren krävs att ombokningen görs innan beskattningsårets utgång.

2014-10-23

Frågor & svar

Faktura utan F-skatt

Vad skriver ett företag på sin faktura om de inte har F-skatt utan A-skatt? Hur ska mottagaren hantera fakturan?

2014-10-22

Notis

Handläggningstider hos Bolagsverket

2014-10-21

Övrigt

Second hand-försäljning i föreningar

Second hand-försäljning i begränsad omfattning kan enligt Skatteverket jämföras med regelbundet anordnade basarer eller loppmarknader som av hävd kan utnyttjas som skattebefriad finansieringskälla för ideellt arbete.

2014-10-21

Rättsfall

Fyraprocentsspärren för lönebaserad utdelning

Enligt Skatterättsnämnden får lönebaserat utrymme beräknas om delägaren har andelar som motsvarar minst 4% av aktiekapitalet, även om utdelningsrätten understiger 4%.

2014-10-16

Notis

Stress i arbetslivet inspekteras

2014-10-15

Förslag

Höjda skatter och slopad läx-RUT mm

Regeringen har i promemorior presenterat förslag som kan bli aktuella i årets budgetproposition. Här tittar vi på förslagen om begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande, slopat avdrag för förvaltningsutgifter, slopad läx-RUT samt höjd skatt på tobak.

2014-10-14

Förslag

Höjda och sänkta inkomstskatter

Regeringen har nu via promemorior presenterat förslag som kan bli aktuella i årets budgetproposition. Här tittar vi på förslagen om sänkt jobbskatteavdrag vid höga inkomster och sänkt skatt för pensionärer.

2014-10-13

Förslag

Högre socialavgifter för unga och äldre

Regeringen har via promemorior bland annat föreslagit slopad nedsättning av socialavgifter för unga och ett införande av särskild löneskatt för äldre.

2014-10-13

Notis

Har du kollat ersättningskollen?

2014-10-09

Övrigt

Nytt system för importmoms

1 januari 2015 träder de nya reglerna om importmoms ikraft. Här tittar vi på vad de nya reglerna innebär och vad du redan nu bör tänka på.

2014-10-09

Frågor & svar

ROT-avdrag näringsfastighet

Går det att utnyttja ROT-avdrag vid åtgärder på ett småhus som är en näringsfastighet?

2014-10-08

Notis

Blanketter ersätts av praktisk e-tjänst

2014-10-07

Rättsfall

Träningsredskap i bostaden

Om arbetsgivaren tillhandahåller fria träningsredskap i bostaden är det enligt Skatterättsnämnden fråga om en skattepliktig förmån.

2014-10-06

Övrigt

Byggtjänst eller inte?

Skatteverket har gett sin syn på om ett antal tjänster räknas som byggtjänster och därmed omfattas av reglerna om omvänd byggmoms.

2014-10-02

Notis

Nya taxeringsvärden för 2,4 miljoner hus

2014-10-01

Frågor & svar

Åldersgränser för företagare mfl

Hur gammal måste man vara för att få sitta i styrelsen eller vara VD i ett aktiebolag? Hur gammal måste man vara för att få driva enskild firma eller vara delägare i ett handelsbolag?

2014-09-30

Övrigt

Basbeloppen 2015

Prisbasbeloppet höjs med 100 kr inkomståret 2015, dvs från 44 400 kr till 44 500 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 45 400 kr, vilket också är en höjning med 100 kr. Inkomstbasbeloppet höjs med 1 200 kr till 58 100 kr.

2014-09-29

Notis

Avregistrering av revisor

2014-09-25

Förslag

Bättre kontroller av HUS-tjänster

För att komma åt fusket med HUS-tjänsterna föreslås att fler uppgifter ska lämnas vid begäran om utbetalning från Skatteverket. Begäran ska bara kunna lämnas elektroniskt och utbetalningarna ska bara göras till ett konto som tillhör utföraren.

2014-09-23

Notis

Allt fler redovisar utländska inkomster

2014-09-19

Frågor & svar

Antal ledamöter i styrelsen i AB

Hur många ledamöter måste styrelsen i ett litet aktiebolag ha? Vad har en suppleant för ansvar för bolaget?

2014-09-19

Rättsfall

Fakturerade eget bolag

Skatteverket beslutade att ersättningen från aktiebolaget till ägarens enskilda firma skulle betraktas som lön. Kammarrätten ansåg att den enskilda firman var en självständig näringsverksamhet och undanröjde beslutet.

2014-09-19

Frågor & svar

Kostförmån eller traktamente?

Vad är egentligen mest lönsamt för mig som fåmansföretagare på tjänsteresa – att låta bolaget betala maten och skatta för kostförmån eller att ta ut traktamente och betala själv?

2014-09-16

Övrigt

Vad händer efter valet?

Det nya parlamentariska läget i Sveriges riksdag kan innebära att det blir aktuellt med överenskommelser över blockgränserna. Här följer en sammanställning över de olika riksdagspartiernas förslag på skatteområdet och andra plånboksfrågor.

2014-09-15

Notis

MOSS – e-tjänst för elektroniska tjänster

2014-09-15

Notis

Enklare att säga upp lokalhyresgäster?

2014-09-11

Notis

Trängselskatt för utländska fordon mm

2014-09-10

Rättsfall

Trafikskolelärarna påfördes bilförmån

Trafiklärarna påfördes bil- och drivmedelsförmån eftersom man inte kunde visa att bilarna endast använts privat i ringa omfattning. Omständigheten att bilarna var utrustade med dubbelkommando och försedda med logotype motiverade ingen nedsättning av förmånsvärdet.

2014-09-09

Frågor & svar

Moms på massage

Vad är det för moms på massage?

2014-09-08

Frågor & svar

Periodisk sammanställning

Ska den periodiska sammanställningen lämnas in varje månad/kvartal även för de företag som har årsmoms?

2014-09-04

Beslut

Ny lag om näringsförbud

En ny lag om näringsförbud har införts. Fler personer omfattas nu av lagen och alla som fått näringsförbud ska bli kallade till ett obligatoriskt samtal med Kronofogden.

2014-09-02

Notis

Skattegynnad förnybar el – 1/1 2015?

2014-09-01

Notis

Utlandsbosatta fastighetsägare granskas

2014-09-01

Frågor & svar

Skatteavdrag juridisk person

Vi har gjort skatteavdrag vid betalningen av en fakura till ett aktiebolag eftersom detta bolag saknade godkännande för F-skatt. Hur ska detta redovisas i skattedeklarationen?

2014-09-01

Frågor & svar

Periodisering av småbelopp – K2

Finns det någon gräns för när man inte behöver periodisera mindre belopp när man tillämpar BFN:s allmänna råd K2 för mindre aktiebolag?

2014-08-27

Notis

AB ska registreras inom 5 arbetsdagar

2014-08-27

Frågor & svar

Omvandla månadslön till timlön

En av våra anställda ska få timlön istället för månadslön. Hur ska vi göra omräkningen av lönen?

2014-08-21

Frågor & svar

Försäljning av inventarier och momsdeklaration

Varje gång vi säljer inventarier så misstämmer momsrapporten (dvs momsen i förhållande till momspliktig omsättning). Hur får jag momsdeklarationen att stämma med hjälp av bokföringen?

2014-08-21

Notis

Sänkt aktiekapital och bidrag till unga

2014-08-21

Förslag

F-skuldsanering

Nystartsutredningen förslår en ny form av skuldsanering, F-skuldsanering, för företagare med personligt ansvar. Syftet är att underlätta för seriösa företagare att snabbt ta itu med sin skuldbörda och kunna starta om på nytt.

2014-08-21

Övrigt

Förmånsbeskattning av mobiler och plattor mm

Skatteverket har lämnat ett nytt ställningstagande kring eventuell förmånsbeskattning av privat användning av mobiler, plattor, datorer och routrar och av abonnemang mot fast avgift.

2014-08-18

Frågor & svar

Vad ska milersättningen täcka?

Ska de skattefria 18,50 kronorna per mil täcka alla kostnader man har om man använder sin privata bil i tjänsten? Eller kan man ta ut ytterligare ersättning för t ex reparationer?

2014-08-18

Frågor & svar

Lön till barn

Jag är ensam ägare till ett aktiebolag där jag och min hustru arbetar. Under sommarlovet ska vår dotter och hennes kamrat arbeta i bolaget. Både vår dotter och hennes kamrat är 14 år. Vilka regler gäller för deras löner?

2014-08-18

Notis

ROT-avdrag för fönster och markarbeten

2014-08-18

Övrigt

Högre momslyft vid representation

Skatteverket har i tre nya ställningstaganden klargjort hur moms vid representation ska hanteras efter den så kallade Porsche-domen.

2014-08-18

Övrigt

Underlag för moms vid rättelse

Vid en rättelse i efterhand får beskattningsunderlaget för moms beräknas till mottagen ersättning minskad med 20%. Enligt Skatteverket gäller det även om parterna har ett avtal om att moms kan komma att tas ut (men detta inte görs).

2014-06-27

Rättsfall

Sambos barn är närstående

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att sambos barn räknas som styvbarn om samborna även har gemensamma barn. Detta gäller även om det är fråga om vuxna barn.

2014-06-27

Notis

Gymnasial lärlingsanställning

2014-06-24

Frågor & svar

Spara förskottssemester

Vad gäller vid betald förskottssemester, får man eller får man inte spara högst 5 dagar?

2014-06-24

Frågor & svar

Sjukdom under semestern

Vad gäller om en anställd blir sjuk under semestern? Och vilka regler gäller om det gäller en deltidssjukskrivning? Kan den anställde få sjuklön och semesterlön för del av dag?

2014-06-24

Beslut

Omsättningsland för elektroniska tjänster mm

Vid försäljning av elektroniska tjänster mm till privatpersoner ska säljaren redovisa och betala moms i det land köparen är bosatt.

2014-06-24

Övrigt

Sommarjobbande ungdomar

Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare.

2014-06-24

Frågor & svar

Tantiem och löneunderlag

Jag har ett bolag med brutet år som har bokfört tantiem till bolagets ägare. Bolaget fick därigenom en lönekostnad det år som ligger till grund för löneunderlaget för gränsbelopp i fåmansföretag. Ägaren får däremot tantiemet utbetalt först efterkommande år. Min fråga är om löneunderlaget utgår från lönekostnaden i bolaget eller från lämnade kontrolluppgifter?

2014-06-19

Rättsfall

Körjournal, körjournal, alltid körjournal

Återigen en kammarrättsdom som visar att om man måste föra en noggrann körjournal om man vill undvika beskattning av bilförmån. Detta oavsett om det gäller välstädade personbilar, flakbilar eller målarfirmans arbetsbil.

2014-06-19

Frågor & svar

Omyndig styrelseledamot i aktiebolag?

Kan en person under 18 år vara styrelseledamot i ett aktiebolag? Vilka hinder finns annars för styrelseledamöter?

2014-06-16

Beslut

Attefallshus, tillbyggnad, takkupor – utan bygglov

Riksdagen har nu fattat beslutet som möjliggör flera byggnationer på en fastighet utan ansökan om bygglov.

2014-06-16

Frågor & svar

Överlåtelse av fastighet

En av mina klienter vill skänka sin fastighet till ett av sina barn mot ett vederlag på 85 % av taxeringsvärdet. Nu vill jag bara stämma av att det inte blir någon reavinst för givaren och att köparen tar över givarens anskaffningsvärde.

2014-06-12

Notis

Marknader och jordgubbsförsäljare

2014-06-12

Beslut

Ändringar i aktiebolagslagen

Riksdagen har beslutat om vissa förenklingar för aktiebolag. Bland annat slopas kravet på skriftlig arbetsordning för styrelsen i privata aktiebolag och bosättningskravet för stiftare.

2014-06-12

Övrigt

Nej till utökad ungdomsrabatt

Nu har även riksdagen sagt nej till regeringens förslag om att ytterligare sänka socialavgifterna för de yngsta.

2014-06-10

Beslut

Större krav på snabblåneföretagen

För att skydda konsumenter och minska problemen med överskuldsättning har riksdagen beslutat att även snabblåneföretag, precis som banker och kreditmarknadsföretag, blir tillståndspliktiga och ska stå under Finansinspektionens tillsyn.

2014-05-28

Beslut

Avgift vid bristande kreditprövning

Från och med 1 april kan Konsumentverket ta ut en sanktionsavgift på mellan 5 000 och 10 miljoner kronor av näringsidkare som inte gör en ordentlig kreditprövning innan de lånar ut pengar till konsumenter.

2014-05-28

Notis

Byggfelsförsäkringen slopas

2014-05-28

Notis

Pensionsmyndigheten utreder senare uttag

2014-05-28

Frågor & svar

Redovisning av utlägg

Vi har gjort ett utlägg och ska nu fakturera vår kund för detta. Ska vi lägga moms på utlägget? Hur gör vi i bokföringen?

2014-05-28

Frågor & svar

ROT-avdrag och förbättringsutgifter

Sommaren 2013 anlitade jag ett byggföretag för renovering av min villa som jag senare under året sålde. Jag fick då maximalt preliminärt ROT-avdrag. När jag fick skatteberäkningen från Skatteverket visade det sig att min slutliga skatt inte räckte till så den slutliga skattereduktionen blev mindre än den preliminära. Får jag räkna in mellanskillnaden i förbättringsutgifterna vid kapitalvinstberäkningen för villan?

2014-05-28

Övrigt

Progressiv avskrivning i BRF är inte tillåtet

Vissa bostadsrättsföreningar har valt att skriva av byggnaden progressivt för att på så sätt skjuta avskrivningskostnaden på framtiden. Bokföringsnämnden har nu gjort ett tydligt klargörande att progressiva avskrivningar inte är tillåtet enligt BFNAR 2009:1 (K2).

2014-05-21

Beslut

Ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt

Deklarationstidpunkten för avkastningsskatt på utländska försäkringar ska sammanfalla med tidpunkten för inkomstdeklaration enligt IL. Företag med brutet räkenskapsår ska därmed inte behöva lämna en separat deklaration för avkastningsskatt.

2014-05-21

Förslag

Skattehöjningar ska finansiera reformer

Finansdepartementet föreslår ett antal skattehöjningar som eventuellt kan bli aktuella i höstens budgetproposition. Bland annat förslås att avdragsrätten för pensionssparande begränsas och höjd skatt på tobak och alkohol.

2014-05-21

Beslut

Generösare regler för uthyrning

Riksdagen har beslutat om nya åtgärder som ska leda till att befintliga bostäder utnyttjas mer effektivt. Bland annat ska bedömningen av vilka skälen bostadsrättsinnehavare har för att hyra ut sin lägenhet bli mer generös.

2014-05-21

Rättsfall

Vedstapling är inte ett RUT-arbete

Kammarrätten meddelar i en dom att skattereduktion för vedstapling inte kan medges då detta inte är ett RUT-arbete som ger rätt till skattereduktion.

2014-05-21

Notis

Lärlingsersättning blir skattefri

2014-05-21

Frågor & svar

Slutligt underskott i enskild firma

En enskild näringsverksamhet avslutades under 2013 med underskott. Var dras detta av i deklarationen? Ska hela beloppet fyllas i eller det kvoterade (till 70%)?

2014-05-21

Frågor & svar

Missad begäran om utbetalning för ROT-arbete

Ett företag har utfört ett ROT-jobb hos en kund och fått betalt för halva arbetskostnaden. Resterande del av arbetskostnaden skulle företaget ha begärt utbetalning av från Skatteverket, men företaget missade att göra detta inom föreskriven tid (31 januari). Hur ska det förlorade beloppet hanteras? Måste man utfärda en kreditfaktura för att få korrigera momsen?

2014-05-21

Notis

Nystartszoner slopas

2014-05-21

Övrigt

ROT-avdrag vid installation av värmepump

Vid installation av en värmepump kan arbetskostnaden enligt Skatteverket i vissa fall beräknas schablonmässigt. Skatteverket har nu ändrat uppfattning om storleken på schablonen.

2014-04-30

Frågor & svar

ROT-arbete – förskott och delbetalning

Ett ROT-jobb påbörjas i december och kommer att pågå under ett par månader (dvs över årsskiftet). Kunden ska betala för jobbet i tre omgångar. Dels ett förskott på 20 000 kr i november, sedan ytterligare 20 000 kr i slutet av december, och slutligen 40 000 kr när jobbet är klart. Kan kunden betala de första två beloppen som förskott (hela beloppen) och avdraget för ROT görs på den sista fakturan?

2014-04-30

Frågor & svar

Avdrag för advokatkostnader

Är kostnader för advokaten/rekonstruktören avdragsgill vid en rekonstruktion? Dels är det kostnad för arvode och dels diverse kostnader för utskick/administration mm. Får man lyfta momsen? Vad gäller om bolaget skulle likvideras istället?

2014-04-30

Notis

Elektronisk ansökan till Lantmäteriet

2014-04-30

Notis

Stöd direkt till arbetsgivare från FK

2014-04-30

Förslag

Nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader

Regeringen föreslår ett nytt högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Utbetalningen ska ske automatiskt och systemet ska gynna småföretagare och sänka företagens kostnader för sjuklön, enligt regeringen.

2014-04-30

Förslag

Attefallshus, tillbyggnad, takkupor – utan bygglov

Regeringen har presenterat ett förslag som möjliggör flera byggnationer på en fastighet utan ansökan om bygglov.

2014-04-30

Frågor & svar

Moms på frakt

2014-04-16

Notis

Socialförsäkringsutskottet sa nej till ungdomsrabatten

En samlad opposition röstade emot regeringens förslag om nya ungdomsrabatter på socialavgifterna.

2014-04-16

Övrigt

ROT-avdrag vid installation av värmepump

Vid installation av en värmepump kan arbetskostnaden enligt Skatteverket i vissa fall beräknas schablonmässigt. Skatteverket har nu ändrat uppfattning om storleken på schablonen.

2014-04-16

Frågor & svar

Kassaregister – undantag i vissa fall

Jag har ett företag som normalt aldrig tar emot kontant betalning. Nu ska jag vara med på några stora mässor och räknar med att ha kontant försäljning som överstiger gränsen 4 prisbasbelopp. Betyder det att jag måste ha ett certifierat kassaregister på mässorna?

2014-04-08

Förslag

Nya steg mot ett längre arbetsliv

Pensionsgruppen har nått en överenskommelse som bland annat innebär en viljeyttring om vissa förändringar vid beräkning av inkomstpensionen, en översyn av premiepensionssystemet och steg mot ett längre arbetsliv.

2014-04-08

Notis

Ny lag om näringsförbud

2014-04-01

Frågor & svar

ROT-avdrag mot kapitalskatt

Får ROT-avdrag utnyttjas mot skatt på kapitalinkomster, eller är det bara mot kommunal och statlig inkomstskatt på arbetsinkomster?

2014-04-01

Övrigt

Deklaration 2014

Nu är det snart dags att deklarera. Här kommer lite information om vad som gäller i årets deklaration.

2014-04-01

Förslag

Sänkta socialavgifter för ungdomar

Regeringen föreslår sänkta socialavgifter för ungdomar under 23 år, men vill slopa dagens nedsättning för ungdomar som fyllt 25 år.

2014-03-25

Övrigt

ROT-arbete i bostadsrätt

Skatteverket har bedömt i vilka situationer en bostadsrättsinnehavare kan få ROT-avdrag för åtgärder som avser elledningar och ventilationskanaler mm i lägenheten.

2014-03-25

Förslag

Preskriptionstid för HB-delägare

Regeringen föreslår att en preskriptionstid införs för när en bolagsmans ansvar för ett handelsbolags förpliktelser upphör efter att bolagsmannen inte längre är delägare.

2014-03-25

Frågor & svar

Fakturerad milersättning

Vad gäller om man får en faktura på milersättning som är högre än 18,50 kr per mil (dvs högre än den skattefria) från en näringsidkare med F-skatt? Ska man dra skatt eller deklarerar näringsidkaren milersättningen själv i sin egen firma?

2014-03-25

Övrigt

Avbokningsavgifter och moms

En kund kan ha rätt att mot en avgift avboka en tjänst innan den tillhandahålls. Skatteverket anser att den avgiften inte är en ersättning för en tillhandahållen tjänst och moms ska inte tas ut på sådan avgift under förutsättning att avgiften är lägre än priset för tjänsten.

2014-03-19

Frågor & svar

Periodisk sammanställning vid inköp?

Vi köper varor och tjänster från andra EU-länder, men har ingen försäljning till utlandet. Måste vi lämna en periodisk sammanställning över inköpen?

2014-03-19

Notis

Skattekrav via Mina meddelanden

2014-03-17

Notis

Skatteverket granskar

2014-03-14

Notis

Granskning av ROT och RUT 2014

2014-03-14

Frågor & svar

Byte från helårsmoms till månadsmoms

Ett företag ska byta från helårsmoms till månadsmoms i mars. Hur ska redovisningen av den moms som hör till perioden 1 januari till och med dagen för bytet göras?

2014-03-14

Förslag

Ändringar i aktiebolagslagen

Regeringen föreslår vissa förenklingar för aktiebolag. Man vill bland annat slopa kravet på skriftlig arbetsordning för styrelsen i privata aktiebolag och bosättningskravet för stiftare.

2014-03-14

Förslag

Slopat pensionssparavdrag mm

Avdraget för privat pensionssparande föreslås sänkt för att efter två år slopas helt. Fordonsskatten samt alkohol- och tobaksskatten höjs. Detta är några av åtgärderna som regeringen planerar för att skapa utrymme för reformer.

2014-03-14

Frågor & svar

Schablonavdrag för uthyrning – dödsbo

En person avled under 2013. Dödsbodelägarna har bestämt att dödsboet ska hyra ut den avlidnes bostad tills man bestämt sig för hur man ska göra med bostaden. Får ett dödsbo göra schablonavdrag vid uthyrning av ett smånus?

2014-02-27

Frågor & svar

Sjukpenning och lön

Stämmer det att den maximala sjukpenningen för 2014 är 333 000 (7,5 x 44 400) x 80% x 97% = 258 408 kr? Vad blir sjukpenningen per dag? Kan arbetsgivaren betala ut mellanskillnaden till den anställde, dvs det som förloras?

2014-02-27

Förslag

Slopad fastighetsavgift på hyresrätter mm

Bostadsbeskattningskommittén föreslår slopad fastighetsavgift på hyresrätter, förändrad beskattning av oäkta bostadsrätter och kooperativa hyresgästföreningar samt sänkt tak för ROT- och RUT-avdrag.

2014-02-24

Förslag

Personalliggare i byggbranschen

I en promemoria från Finansdepartementet, föreslår regeringen att även byggbranschen ska omfattas av kravet på personalliggare från 2016.

2014-02-24

Rättsfall

Simundervisning för barn var idrott

Skatterättsnämnden ansåg att en nybörjarkurs i simning för funktionshindrade barn var idrott med 6% moms, eftersom kursens huvudsakliga syfte var att lära barnen simma.

2014-02-24

Rättsfall

Tidigare underskott påverkar inte SGI

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom fastslagit att tidigare års förluster av näringsverksamhet inte ska påverka den sjukpenninggrundande inkomsten.

2014-02-24

Notis

Bygga bostadshus utan bygglov

2014-02-24

Notis

Både momsen och fusket minskade

2014-02-24

Frågor & svar

Ej godkänd för F-skatt – ROT-avdrag

Vi har anlitat ett byggföretag som håller på att utföra ROT-arbeten på vår villa. Nu visar det sig att företaget misskött sig och inte längre är godkänt för F-skatt. Innebär det att vi inte kommer att kunna få ROT-avdrag för arbetet?

2014-02-24

Frågor & svar

Ej godkänd för F-skatt – skatteavdrag

Vi har en underentreprenör (aktiebolag) som har mist sitt godkännande för F-skatt. Måste vi göra skatteavdrag på den del av fakturan som avser arbete (ej material)?

2014-02-24

Notis

Skattegynnad produktion av förnybar el

Regeringen föreslår att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs.

2014-02-19

Notis

Kom ihåg momsdeklarationen 26 februari

Alla företag som har kalenderår som räkenskapsår och som har haft EU-handel (köp eller försäljning från/till ett annat EU-land) under 2013 ska redovisa helårsmomsen 26 februari.

2014-02-19

Notis

Ombud för begäran om ersättning för husarbete

Juridiska personer kan numera ge ombud fullmakt att begära ersättning för utförda rot- och rut-tjänster.

2014-02-19

Beslut

Nytt råd om löpande bokföring

Bokföringsnämnden har skrivit ett nytt allmänt råd om löpande bokföring. I rådet har man bland annat angett hur länge man kan senarelägga bokföringen.

2014-02-19

Frågor & svar

Helårsmoms och räntefördelning

Tidigare var det ju så att företag med helårsmoms inte skulle räkna med momsfordran eller momsskuld i underlaget för räntefördelning, eftersom momsen ingick i F-skatten. Hur är det nu när helårsmoms redovisas och betalas separat?

2014-02-19

Beslut

Nya lagar 2014

Ett antal nya lagar trädde i kraft 1 januari 2014. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

2014-01-20

Övrigt

Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2013 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

2014-01-20

Beslut

Ökat skydd för konsumenter

Riksdagen har beslutat att införa åtgärder för att förbättra konsumentskyddet vid avtal som ingås på distans och utanför affärslokaler. Bland annat ska reglerna förtydligas om vilken informationsplikt som näringsidkaren har mot konsumenten.

2014-01-20

Rättsfall

Korrekta underlag krävs för momslyft

Kamerautrustningen köptes in via företagets kreditkort. Företagets namn saknades dock på kvittot vilket innebar att momsen inte fick lyftas.

2014-01-20

Rättsfall

Nekades anställning vid verksamhetsövergång

Vid en verksamhetsövergång mellan två städbolag var det bara städpersonalen som erbjöds ny anställning. Den administrativa personalen omfattades inte av verksamhetsövergången.

2014-01-20

Notis

Nya åldrar och flexiblare regler

2014-01-20

Notis

Skattereduktion vid egen eltillverkning

2014-01-20

Notis

Höjd skatt på alkohol

2014-01-20

Notis

RUT-avdragen ökar – ROT minskar

2014-01-20

Frågor & svar

Helårsmoms och F-skatt

En enskild näringsidkare har helårsmoms och har betalat F-skatt beräknad utifrån att helårsmomsen ingår i F-skatten. Som jag förstår det ska helårsmomsen betalas redan i maj och slutskatten avräknas ju först i december. Går det att begära förtidsåterbetalning av en del av F-skatten?

2014-01-20

Frågor & svar

Make följer med på tjänsteresa

En av våra anställda ska åka på en tjänsteresa och den anställdes make ska få följa med (privat). Uppkommer en skattepliktig förmån för den anställde för någon del av hotellrummet som vi som arbetsgivare betalar?

2014-01-20

Frågor & svar

Kost och logi för au pair

Om jag kommer ihåg rätt finns det en specialregel för värdering av kost och logi för den som jobbar som t ex au pair och bor och får mat hos familjen där denne jobbar?

2014-01-20

Frågor & svar

Moms vid försäljning av traktor

En kund har till sin momspliktiga verk- samhet köpt en traktor från Kronofogden. Enligt Kronofogden hade han ingen avdragsrätt för moms på köpet. Nu skall han sälja traktorn vidare till ett annat bolag. Ska han då lägga på moms på försäljningspriset? Det finns ju speciella regler vid försäljning av bilar, men hur är det med en traktor?

2014-01-20

Övrigt

Julgåvor och julfest

Snart närmar sig julen och då är det vanligt att visa kunder och personal uppskattning genom någon form av julgåva och/eller julbord eller julfest. I denna artikel går vi igenom de skatteregler som gäller för julgåvor och julfester.

2013-11-29

Beslut

Frivillig momsskyldighet utan ansökan

Reglerna om frivillig momsskyldighet vid uthyrning av lokaler förenklas. Bland annat slopas kravet på en särskild ansökan. Åtminstone i de flesta fall.

2013-11-29

Beslut

Löneunderlagsregeln ändras

Riksdagen har beslutat att införa ett kapitalandelskrav i löneunderlagsregeln. Taket för spärrlönen kommer att sänkas och det lönebaserade utrymmet höjs till 50% av hela löneunderlaget. Definitionen av dotterföretag ändras vid beräkning av löneunderlag.

2013-11-29

Beslut

Nedsättning av egenavgifter

Riksdagen har beslutat att nedsättningen av egenavgifterna ska ökas med 2,5 procentenheter, vilket ger en nedsättning på totalt 7,5 procentenheter.

2013-11-29

Beslut

Skattereformer 2014

Riksdagen har tagit beslut om årets budgetproposition. Bland annat genomförs ett femte jobbskatteavdrag, sänkt skatt för pensionärer, sänkt SINK och höjd brytpunkt. Oppositionen har dock aviserat att man kommer att försöka riva upp beslutet om höjd brytpunkt.

2013-11-29

Frågor & svar

Utökad sjukskrivning

En person som är långtidssjukskriven till 50% blir heltidssjuk och kommer inte på jobbet alls (han skulle ha jobbat halvdag). Innebär det en karensdag och en ny påbörjad sjuklöneperiod?

2013-11-29

Frågor & svar

Avsluta eller förlänga provanställning

En av våra anställda har en provanställning på 3 månader. Sista dagen var idag. Vi har dock missat att vi minst 14 dagar innan provanställningen upphör är skyldiga att upplysa den anställde om att det inte blir någon fortsättning. Övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning i och med att vi missat upplysningsfristen, eller kan vi lämna besked om detta idag? Företaget har inget kollektivavtal.

2013-11-29

Frågor & svar

Moms på förskott vid köp från EU

Ett företag köper varor från Tyskland men betalar ett förskott innan varorna levereras. Hur redovisas förskottet i momsdeklarationen? Ska moms (ut- och ingående) redovisas på förskottet eller gör man det först när varorna levererats?

2013-11-29

Frågor & svar

Extra månad för inkomstdeklarationen

Räcker det att man skickar alla bilagor till inkomstdeklarationen via e-tjänsten Filöverföring (och INK2 sid 1 på papper) för att man ska få den extra månadens respit för deklarationsinlämningen? Eller räcker det att lämna INK2 sid 1 via tjänsten Inkomstdeklaration 2 (och bilagorna på papper)?

2013-11-29

Notis

Jul och tyfoner föder frågor om gåvor

2013-11-29

Notis

E-tjänst för deklaration av punktskatter

2013-11-29

Notis

Växande friggebodar och fler undantag

2013-11-29

Notis

Konsumentskydd vid telefonförsäljning

2013-11-29

Beslut

Investeraravdrag

För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag har riksdagen beslutat att ett investeraravdrag införs för fysiska personer.

2013-10-23

Förslag

Nedsättning av egenavgifter

Regeringen föreslår att nedsättningen av egenavgifterna ska ökas med 2,5 procentenheter, vilket i så fall ger en nedsättning på 7,5 procentenheter.

2013-10-23

Förslag

Satsningar på ungdomar

Regeringen föreslår sänkta socialavgifter för ungdomar under 23 år, men vill slopa dagens nedsättning för ungdomar som fyllt 25 år. Under 2014 föreslås också en satsning på så kallade YA-jobb.

2013-10-23

Förslag

Frivillig momsskyldighet utan ansökan?

Reglerna om frivillig momsskyldighet vid uthyrning av lokaler föreslås ändrade i en proposition från regeringen.

2013-10-23

Övrigt

Deklaration 1 november – eller 2 december?

Juridiska personer som lämnar inkomstdeklarationen elektroniskt har en månad extra på sig att lämna deklarationen.

2013-10-23

Övrigt

Studenter med tillfälliga arbeten

En student som sommarjobbar på sin tidigare hemort, och som bor hemma hos sina föräldrar under anställningstiden, kan få avdrag för ökade levnadskostnader och logi.

2013-10-23

Notis

Egenföretagare och pension

Pensionsmyndigheten har kommit fram till att landets ca 370 000 egenföretagare har ett lägre pensionsintjänande än personer som inte är egenföretagare.

2013-10-23

Notis

350 000 fastigheter får nya värden

2013-10-23

Notis

Lån – tryggare och billigare att säga upp

2013-10-23

Frågor & svar

Ögonoperation för fåmansföretagare

2013-10-23

Frågor & svar

K10 och flera egna fåmansföretag

2013-10-23

Frågor & svar

Ränta på kvarskatt vid brutet år

2013-10-23

Frågor & svar

Semester del av dag

2013-10-23

Frågor & svar

Lyfta moms på egna lokaler

2013-09-27

Frågor & svar

Tjänsteställe för styrelseledamot

2013-09-27

Frågor & svar

Nya konton för periodiseringsfond

2013-09-27

Notis

Pappaledig för jakt och TV-tittande?

2013-09-27

Notis

Kassaregister ger klirr i kassan

2013-09-27

Notis

Lägre a-kasseavgift

2013-09-27

Förslag

Snabbare momslyft vid import

Importmoms ska enligt ett förslag hanteras av Skatteverket istället för Tullverket i vissa fall. Förslaget innebär att importmomsen kommer att få lyftas i samma momsdeklaration som den redovisas som utgående moms.

2013-09-27

Förslag

Slutligt förslag om löneunderlagsregeln

Regeringen står fast vid sitt förslag om kapitalandelskrav i löneunderlagsregeln. Förslaget om höjd spärrlön har dragits tillbaka och istället sänks taket för spärrlönen. Det lönebaserade utrymmet höjs till 50% av hela löneunderlaget.

2013-09-27

Förslag

Förslag om skattesänkningar

I årets budgetproposition föreslår regeringen bland annat ett femte jobbskatteavdrag, höjd brytpunkt samt sänkt inkomstskatt för utomlands bosatta.

2013-09-27

Övrigt

Basbelopp 2014

Prisbasbeloppet sänks med 100 kr inkomståret 2014, dvs från 44 500 kr till 44 400 kr. Det förhöjda prisbasbeloppet blir 45 300 kr, vilket också är en sänkning med 100 kr. Inkomstbasbeloppet höjs med 300 kr till 56 900 kr.

2013-09-27

Förslag

Helårsmoms samordnas med inkomstdeklaration

Regeringen föreslår att momsdeklarationen för helårsmoms ska få lämnas ungefär samtidigt som inkomstdeklarationen.

2013-09-27

Förslag

Förslag för småföretag

I höstens budgetproposition kan vi bland annat förvänta oss förslag om sänkta egenavgifter, minskade sjuklönekostnader och investeraravdrag.

2013-08-29

Beslut

Beskattningsbar person

Riksdagen har nu tagit beslutet om att föra in begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet i momslagen. Samtidigt tas begreppen näringsidkare och yrkesmässig verksamhet bort.

2013-08-29

Beslut

Kassaregister för torg- och marknadshandel

Riksdagen har beslutat att det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och marknadshandel ska slopas. Skatteverket ska även få utvidgade möjligheter att besluta om undantag från kassaregisterkravet.

2013-08-29

Förslag

Kassaregister – obetydlig omfattning

Säsongsbaserade verksamheter ska enligt ett förslag inte behöva räkna upp sin försäljning till årsvis försäljning vid bedömningen om gränsvärdet för krav på certifierat kassaregister har nåtts.

2013-08-29

Beslut

Anmälan vid anställning av utlänning

Från och med 1 augusti måste arbetsgivare meddela Skatteverket vid anställning av tredjelandsmedborgare.

2013-08-29

Övrigt

Uthyrning av privatbostad

Skatteverket har redogjort för hur schablonavdrags regeln vid uthyrning av privatbostäder ska tolkas i olika situationer. Bland annat kan man göra ett helt schablonavdrag för varje privatbostad som finns på samma privatbostadsfastighet.

2013-08-29

Förslag

Sänkta sociala avgifter för arbete med FoU

Regeringen föreslår i en lagrådremiss ett avdrag med 10% vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling.

2013-08-29

Frågor & svar

När byter en fastighet ägare?

Fastighetsskatt respektive fastighetsavgift ska ju betalas av den som är ägare till fastigheten vid årets ingång. Men när anses äganderätten till en fastighet egentligen gå över? Vid kontraktsdagen eller vid tillträdet?

2013-08-29

Frågor & svar

Vilrum på jobbet

Måste det finnas ett vilrum på en arbetsplats?

2013-08-29

Frågor & svar

Moms på förskottshyra

Hur hanterar man momsen när man betalar momsbelagd hyra i förskott? Exempel: Vi får en hyresavi i mars och betalar denna i april. Hyran avser maj, juni och juli. När får vi lyfta momsen?

2013-08-29

Frågor & svar

Underskrift årsredovisning

Ett bolag med kalenderår som räkenskapsår bytte VD i januari. Vilken VD är det som ska skriva under årsredovisningen? Den gamla (som var VD på balansdagen) eller den nya (som är VD när årsredovisningen har upprättats)? Vad händer om någon i styrelsen eller VD inte kan eller vill skriva under?

2013-08-29

Notis

Graviditetspenning till egenföretagare

Regeringen har nu lagt en proposition som innebär att även egenföretagare som i sin arbetsmiljö utsätts för risker ska ha rätt till graviditetspenning. Ersättning ska lämnas för varje dag som kvinnan avstår från att utföra förvärsarbete.

2013-08-29

Notis

Upprensning i fastighetsregistret

Riksdagen har beslutat om regler som ska motverka inaktuella inskrivningar i fastighetsregistret. Detta innebär bland annat att mer än 50 år gamla inskrivningar av t ex nyttjanderätter och servitut kan tas bort från fastighetsregistret. Den som vill behålla en sådan inskrivning måste lämna in en anmälan om förnyelse. De nya reglerna börjar gälla 1 juli 2013.

2013-08-29

Notis

Lättare att byta namn

Regeringen föreslår att vi medborgare, från 1 januari 2015, ska få större frihet när det gäller att välja förnamn och efternamn. Den drygt 30 år gamla namnlagen ska reformeras.

2013-08-29

Notis

Deklarationsblanketter i olika utgåvor

Fyra olika deklarationsinlämningsdatum för juridiska personer, får givetvis även effekt på vissa deklarationsblanketter, som nu släpps i olika utgåvor.

2013-08-29

Notis

Skuldsanering för företagare

En utredning ska ta fram förslag som ger företagare med personligt ansvar för skulder som uppkommit i näringsverksamhet, större möjligheter till skuldsanering.

2013-08-29

Frågor & svar

Tillsvidareanställning

2013-05-24

Frågor & svar

Ränteavdrag i kapital eller näring

2013-05-24

Frågor & svar

Bokföring av förmåner i enskild firma

2013-05-24

Notis

Teknikneutralt integritetsskydd?

2013-05-24

Notis

Nystartszoner – 1 januari 2014?

2013-05-24

Notis

Slopat revisionsberättelsen? Helt säker?

2013-05-24

Notis

Skriftliga avtal för premiepensionstjänster?

2013-05-24

Övrigt

Sommarjobbande ungdomar

Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare.

2013-05-24

Förslag

Investeraravdrag

För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag föreslår regeringen att ett investeraravdrag införs för fysiska personer. Hälften av betalningen för andelarna i ett företag ska få dras av, dock högst 650 000 kr per person och år.

2013-05-24

Rättsfall

Konferensen var både konferens och fest

Kammarrätten gick på Skatteverkets linje vid bedömningen av konferensen, vilket innebar att då kvällen saknade konferensinslag så var det ingen konferens på kvällen. Detta innebar en dagkonferens + en personalfest med de avdragsbegränsningar som en personafest innebär.

2013-05-24

Rättsfall

Orsaken till byggnadsflytten avgör ROT-frågan

Att flytta en byggnad från en fastighet till en annan är att jämställa med nybyggnation, dvs inget ROT-avdrag. Men flytt av byggnad från vattensjuk mark, innebär att bibehålla huset i samma skick som när det byggdes, dvs ROT-avdrag. Detta enligt Kammarrätten i Jönköping.

2013-05-24

Övrigt

Faktureringsreglerna för moms

Skatteverket har klargjort i vilka situationer en faktura måste upprättas enligt den svenska momslagen.

2013-05-24

Förslag

En föraning om höstens söta budgetkarameller?

I en promemoria från Finansdepartementet presenteras några av nyheterna som planeras till höstens budgetproposition, bland annat nedsatt förmånsvärde för miljöbilar och höjd räntefördelningsränta.

2013-04-22

Förslag

Frivillig momsskyldighet utan ansökan?

Reglerna om frivillig momsskyldighet vid uthyrning av lokaler föreslås ändrade.

2013-04-22

Förslag

Löneunderlagsregeln ändras?

Reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme i fåmansföretag föreslås ändrade. Utrymmet ska bli högre men samtidigt ska kraven för att få tillämpa reglerna skärpas.

2013-04-22

Förslag

Kassaregister för torg- och marknadshandel

Regeringen föreslår att det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister för torg- och marknadshandel ska slopas.

2013-04-22

Förslag

Pensionärslivet – var god dröj!

Utredningen om ”åtgärder för ett längre arbetsliv” har lämnat sitt slutbetänkande. Föga överraskande presenteras förslag om t ex höjd ålder för avgångsskyldighet, höjd lägsta ålder för pensionsuttag och höjd ålder för garantipension.

2013-04-22

Beslut

Kortare tidsfrist för personligt betalningsansvar

Riksdagen har beslutat att införa en särskild tidsfrist för när styrelseledamöters personliga ansvar ska preskriberas.

2013-04-22

Notis

Hårdare tag mot snabblåneföretag

2013-04-22

Notis

Stiftelser och allmännyttiga ändamål

2013-04-22

Notis

Gåvoavgift återbetalas inte

2013-04-22

Frågor & svar

Moms vid mässa i Finland

2013-04-22

Frågor & svar

Nattraktamente vid tågresa

2013-04-22

Frågor & svar

Semesterlön vid tvillingfödsel

2013-04-22

Övrigt

Avdragsgillt och inte ­avdragsgillt

Den allmänna regeln är att, med vissa undantag, alla kostnader för att förvärva och bibehålla intäkter är avdragsgilla.

2013-04-02

Övrigt

Deklaration 2013

Nu är det snart dags att deklarera. Här kommer lite information om vad som gäller i årets deklaration.

2013-03-26

Rättsfall

Förlust vid bedrägeri är ej avdragsgillt

HFD medgav inte avdrag för en förlust som hade uppstått till följd av ett bedrägeri. Kvinnan som blivit lurad kunde inte visa att fordran utgjort en verklig tillgång vid förvärvet.

2013-03-26

Övrigt

Gör självrättelse och slipp skattetillägg

Om du lämnar felaktiga uppgifter i din deklaration kan du tvingas betala skattetillägg. Detta kan undvikas genom självrättelse.

2013-03-26

Övrigt

Nytt om HUS-arbete

Skatteverket har ändrat sina anvisningar om HUS-arbete. Meddelandet ersätter Skatteverkets meddelande från 2010 och innehåller en del nyheter.

2013-03-26

Frågor & svar

Schablonintäkt på investeringsfond

2013-03-26

Frågor & svar

Moms på unionsinterna förvärv

2013-03-26

Frågor & svar

Deklaration i nystartad firma

2013-03-26

Notis

Detta kontrollerar Skatteverket 2013

2013-03-26

Notis

Kassaregister för torg- och marknadshandel

2013-03-26

Notis

ARN:s beslut inte längre frivilliga?

2013-03-26

Övrigt

Har utdelningsreglerna blivit alltför generösa?

Har utdelningsreglerna blivit för generösa, kan reglerna överutnyttjas genom smarta upplägg, tappar staten skatteinkomster jämfört med tidigare?

2013-02-27

Övrigt

Helårsmoms och F-skatt

Från och med beskattningsåret 2013 är helårsmoms inte längre inräknad i F-skatten. Momsen ska istället redovisas separat den 26:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång. Den som vill ändra sin F-skattedebitering ska därför lämna en preliminär inkomstdeklaration.

2013-02-25

Beslut

Snabbare betalningar

Riksdagen har beslutat om en rad åtgärder som ska motverka sena betalningar och långa avtalade betalningstider i närings livet. De nya reglerna börjar gälla 16 mars 2013.

2013-02-25

Beslut

Vita arbeten i tvätteribranschen

Som ett led i att förhindra förekomsten av svart arbetskraft har riksdagen beslutat att även tvätteribranschen ska omfattas av reglerna om personalliggare från och med 1 april 2013.

2013-02-25

Förslag

Kortare tidsfrist för personligt betalningsansvar

Regeringen vill införa en särskild tidsfrist för när styrelseledamöters personliga betalningsansvar ska preskriberas. Talan mot den som är personligt betalningsansvariga måste väckas inom tre år från det att bolagets skuld uppkom eller inom ett år från det att skulden senast skulle betalas. Reglerna föreslås träda i kraft 1 maj 2013.

2013-02-25

Övrigt

RUT-avdrag för läxhjälp

I ett ställningstagande har Skatteverket behandlat frågor om hur de nya reglerna om RUT-avdrag för läxhjälp ska tolkas.

2013-02-25

Notis

Vem som har rätt till skattereduktionen

2013-02-25

Notis

Minskat svartarbete inom byggbranschen

2013-02-25

Notis

Insatser mot bluffakturor

2013-02-25

Notis

Registerutdrag ersätter F-skattebevis

2013-02-25

Frågor & svar

Egenavgifter vid pension från 61 år

2013-02-25

Frågor & svar

Text på fakturan vid export

2013-02-25

Frågor & svar

Semesterersättning inbakad i lönen

2013-02-25

Övrigt

Vad är eget kapital?

Eget kapital är en post i varje företags balansräkning. Som namnet antyder handlar det om den del av företagets kapital som är företagets egen (den motsvaras alltså inte av skulder).

2013-01-25

Övrigt

Nya regler 2013

Ett antal nya regler trädde i kraft 1 januari 2013. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

2013-01-25

Övrigt

Har din blivande kund obetalda skulder?

Med hjälp av Kronofogdens offentliga register kan du enkelt ta reda på om en enskild firma eller ett bolag finns registrerat för en obetald skuld hos Kronofogden.

2013-01-24

Frågor & svar

Gåva och skogsavdrag

2013-01-18

Frågor & svar

Egenavgifter och karensdagar

2013-01-18

Frågor & svar

ROT-avdrag för flera fastigheter

2013-01-18

Övrigt

Dags för kontrolluppgifter

Kom ihåg att lämna kontrolluppgifterna i rätt tid. För beskattningsåret 2012 ska kontrolluppgifterna lämnas (vara Skatteverket och den anställde tillhanda) senast den 31 januari 2013.

2013-01-18

Övrigt

Enklare att hyra ut sin privatbostad

Riksdagen har beslutat att införa nya regler i syfte att stimulera privatpersoners uthyrning av bostäder, bland annat ska hyran få sättas friare än idag. De nya reglerna träder ikraft 1 februari 2013.

2013-01-18

Notis

Nyheter inom socialförsäkringsområdet

Riksdagen har beslutat om vissa förändringar inom socialförsäkringsområdet

2013-01-18

Notis

Rejält ändrade utlandstraktamenten

2013-01-18

Övrigt

Skatteavdrag på ränta

Ska företaget betala ut ränta till ägaren eller någon annan? Kom i håg att företaget i så fall måste göra skatteavdrag som ska redovisas i skattedeklarationen.

2013-01-18

Övrigt

Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2012 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

2013-01-18

Övrigt

Socialavgifter 2013

Här följer en sammanställning av hur socialavgifterna ska beräknas under 2013.

2013-01-18

Övrigt

Kortare karenstid för näringsidkare

Den som har inkomst av aktiv näringsverksamhet ska från och med 1 januari 2013 kunna välja en karenstid på en (1) dag. Sjukförsäkringsavgiften för den nya karenstiden kommer att fastställas av Försäkringskassan.

2012-12-17

Övrigt

Utnyttja sänkta bolagsskatten

Riksdagen har nu beslutat om en historiskt kraftig sänkning av bolagsskatten – från 26,3 till 22 procent.

2012-12-17

Övrigt

Nya regler för socialavgiftsavtal

Utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige kan ingå socialavgiftsavtal (likställighetsavtal) med sina anställda i Sverige, vilket innebär att den anställde själv betalar egenavgifter på sina inkomster istället för att arbetsgivaren ska arbetsgivarregistrera sig hos Skatteverket.

2012-12-12

Notis

Enklare skatteregler för näringsidkare?

Regeringen har nu beslutat om direktiven till den utredning som ska utvärdera och försöka förenkla skattereglerna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.

2012-12-12

Övrigt

Rättat bokslut inte god redovisningssed

Att rätta felaktigheter i räkenskaperna genom att ersätta ett fastställt bokslut med ett nytt är inte god redovisningssed enligt Bokföringsnämnden.

2012-12-12

Notis

Informationsutbyte inom EU

Till följd av ett EU-direktiv har riksdagen beslutat om en ny lag som ska förbättra informationsutbytet mellan Skatteverket och motsvarande myndigheter i andra EU-länder.

2012-12-12

Notis

Åldersdiskriminering inom fler områden

Diskriminering pga ålder är är i dag förbjuden inom arbetslivs- och utbildningsområdena.

2012-12-12

Övrigt

Underlag för moms vid rättelse

Enligt ett tidigare ställningstagande från Skatteverket skulle beskattningsunderlaget för moms bestämmas med utgångspunkt i vad som avtalats mellan säljare och köpare.

2012-12-12

Övrigt

Läxhjälp ger RUT-avdrag

Riksdagen har nu beslutat att hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer uttryckligen ska omfattas av skattereduktion för hushållsarbete.

2012-12-12

Notis

Kostförmån 2013

Skatteverket har presenterat kostförmånsvärdena för 2013.

2012-12-12

Övrigt

Skiktgränser och brytpunkter

Regeringen har fastställt följande skiktgränser för statlig skatt för beskattningsåret 2013:

2012-12-12

Övrigt

Skattereformer 2013

Riksdagen har nu beslutat att genomföra förslagen i årets budgetproposition.

2012-12-12

Frågor & svar

Arbetslunch och kostförmån

2012-12-12

Frågor & svar

Avräkning förskottssemester

2012-12-12

Frågor & svar

Moms på prispengar – STC och SG

2012-12-12

Övrigt

Snabbare betalningar

Regeringen föreslår en rad åtgärder som ska motverka sena betalningar och långa avtalade betalningstider i näringslivet.

2012-12-05

Notis

Enklare att söka EU-medel

EU-kommissionen meddelar att det kommer att bli enklare att söka EU-medel från 1 januari 2013.

2012-12-05

Notis

SKV + FAR + SRF = Sant

Skatteverket, FAR – branschorganisationen för revisorer och rådgivare – och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) har kommit överens om att samarbeta inför deklarationsåret 2013.

2012-12-05

Övrigt

HUS-arbete med presentkort?

Skatteverket har svarat på frågan om det är möjligt att få skattereduktion för HUS-arbete när hela – eller delar av – betalningen sker med presentkort.

2012-12-05

Notis

Nätspel för 13 miljarder euro

Onlinespelandet ökar med nästan 15% per år och beräknas omsätta 13 miljarder euro 2015.

2012-12-05

Notis

Enhetligt patentskydd i EU

En särskild utredare har fått uppdraget att föreslå de lagändringar som krävs till följd av det enhetliga patentskyddet i EU och inrättandet av en europeisk patentdomstol.

2012-12-05

Notis

Uppförandekod mot mutor

Institutet Mot Mutor (IMM) har fastställt en uppförandekod som ska vägleda företag om hur förmåner får användas för att främja företagens verksamhet.

2012-12-05

Övrigt

Vita arbeten i tvätteribranschen

Som ett led i att förhindra förekomsten av svart arbetskraft föreslår regeringen att även tvätteribranschen ska omfattas av reglerna om personalliggare.

2012-12-05

Övrigt

Nya regler för socialavgiftsavtal

Riksdagen har beslutat att anställda som ingår socialavgiftsavtal ska träda i arbetsgivarens ställe och redovisa samt betala arbetsgivaravgifter (exklusive allmän löneavgift) varje månad istället för egenavgifter baserade på inkomstdeklarationen.

2012-12-05

Notis

K2 för årsbokslut

Bokföringsnämnden (BFN) har påbörjat sitt arbete med att ta fram ett förslag på K2-regelverk för årsbokslut (K2-ÅB).

2012-12-05

Notis

Tvister vid näthandel inom Europa

Handel via nätet blir allt vanligare och då nätet inte känner några nationsgränser, händer det allt oftare att konsumenter köper varor i andra EU-länder.

2012-12-05

Frågor & svar

Julbord för personal med familj

2012-12-05

Frågor & svar

Metoder för vinstmarginalmoms

2012-12-05

Frågor & svar

Extrautrustning till förmånsbil

2012-12-05

Frågor & svar

Moms på guidetur

2012-12-05

Övrigt

Så berör budgetproppen företagen

I årets budgetproposition finns bland annat förslag om sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt, höjt schablon­avdrag för uthyrning av privat­bostäder samt lättnader när det gäller fastig­hetsavgiften för bostäder.

2012-11-01

Övrigt

Tilläggsköp räknas inte med i uppskovsavdraget

Ersättning för friköp av tomtmark eller köp av ytterligare tomtmark till en tidigare förvärvad fastighet kan inte räknas in i ersättningen för ersättnings­bostaden vid beräkningen av upp­skovs­avdraget.

2012-11-01

Notis

Radio- och TV-skatt?

2012-11-01

Övrigt

Marknadsvärde vid ­utköp av bil

Värderingsintyget från bilfirman god­togs inte när företagsledaren köpte ut en bil från sitt företag. Priset i intyget ansågs vara bilfirmans inbytespris och inte vad företagsledaren skulle ha fått betala för bilen.

2012-11-01

Notis

Lättare att deklarera aktievinster

2012-11-01

Notis

Deklarationsombud i e-tjänst

Nu kan företagare genom Skatte­verkets e-tjänst ”Anmäl behörig person” anmäla ombud för alla elektroniska deklarationer.

2012-11-01

Övrigt

Basbeloppen 2013

Regeringen har fastställt basbeloppen för 2013.

2012-11-01

Frågor & svar

Beräkning av drivmedelsförmån

2012-11-01

Frågor & svar

Friskvård och ­ öneavdrag

2012-11-01

Frågor & svar

Installation av bergvärme

2012-11-01

Övrigt

Osäker på om en kostnad är avdragsgill?

Om du är tveksam till om en viss kostnad är avdragsgill eller inte kan du göra ett öppet yrkande i deklarationen. Det innebär att du lämnar en förklaring till avdraget på en särskild bilaga eller under övriga upplysningar i deklarationen.

2012-11-01

Övrigt

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Du har som arbetsgivare alltid rätt att själv bedöma hur många människor du vill sysselsätta med ett visst arbete. Även om en avdelning är lönsam, får du lägga ner den om du vill. Du behöver inte bevisa att det verkligen uppkommer arbetsbrist. Detta avgör du ensam. Arbetsbrist är saklig grund för uppsägning.

2012-11-01

Förslag

Sänkt bolagsskatt till 22%

Regeringen föreslår att bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks till 22% från och med 1 januari 2013.

2012-09-24

Övrigt

Så fungerar investeringssparkontot

För att underlätta att flytta sitt sparande mellan olika aktier och fonder finns från 1 januari 2012 en ny frivillig schablonbeskattad sparform, ett s k investeringssparkonto.

2012-09-24

Övrigt

Prissättning för ökad lönsamhet

Att sätta rätt pris på din produkt är en viktig lönsamhetsfaktor. Det finns knappast någon annan åtgärd som har så stor effekt på företagets resultat i förhållande till vad åtgärden kostar – att sätta eller ändra ett pris kostar ju i princip ingenting. Effektiv prissättning handlar om att du har koll på dina kostnader, konkurrenternas priser och, inte minst, kundernas uppfattning om värdet på dina produkter.

2012-09-24

Frågor & svar

Moms på frakt

Ska jag lägga 25% moms på frakten när jag säljer böcker som det är 6% moms på?

2012-09-13

Frågor & svar

Arkivering och preskription

2012-09-13

Frågor & svar

RUT-avdrag för hyresrätt

2012-09-13

Notis

Allt fler slår i taket – allt färre får 80%

Allt fler har inkomst från förvärvsarbete som överstiger taket för sjukpenninggrundande inkomst på 7,5 prisbasbelopp.

2012-09-13

Notis

Folkbokföringsfunderingar?

Den som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska normalt vara folkbokförd på sin studieort.

2012-09-13

Notis

Skattereduktion för läxhjälp?

Finansdepartementet föreslår läxhjälp uttrycklingen ska omfattas av skattereduktion för hushållsarbete (RUT).

2012-09-13

Förslag

Höjd gräns för minnesgåvor

Finansdepartementet föreslår att beloppsgränsen för minnesgåvor höjs från 10 000 kr till 15 000 kr från 1 januari 2013.

2012-09-13

Notis

SCB har beräknat prisbasbeloppet 2013

SCB har beräknat prisbasbeloppet för 2013 till 44 500 kr. Det ska dock fastställas av regeringen också.

2012-09-13

Övrigt

Brister i årsredovisningen

Sedan revisionsplikten i små aktiebolag slopades har kvaliteten på årsredovisningar som lämnas till Bolagsverket försämrats avsevärt.

2012-09-13

Rättsfall

Simfärdigheter för yngre är inte idrott

Kurser för att utveckla simfärdigheter hos yngre barn omfattas inte av momslagens undantag för idrott, enligt Skatterättsnämnden.

2012-09-13

Rättsfall

Inget avdrag för Feng Shui-kurs

Kammarrätten ansåg att kostnaden för en Feng Shui-kurs inte var avdragsgill eftersom kursen skulle betraktas som en vidareutbildning.

2012-09-13

Förslag

Taxeringsvärdena går i graven?

En utredning med uppdrag att titta på hur en avveckling, eller förenkling, av fastighetstaxeringen skulle kunna genomföras har lämnat sitt förslag.

2012-09-13

Frågor & svar

Besked om pensionsavgång

Måste arbetsgivaren lämna något besked om pension till en arbetstagare som fyller 67 år?

2012-09-13

Övrigt

Uthyrning till eget bolag – högst 3000 kr i avdrag vid beskattningen av hyran?

Många fåmansföretagare hyr ut lokaler i sin bostad till det egna bolaget – kontorsrum, garage, lager osv. Om hyran är marknadsmässig tas den upp i inkomstslaget kapital och nettot efter skäligt avdrag beskattas med bara 30% skatt samtidigt som bolaget får avdrag för hyran. Men hur mycket får dras av? Ja, de generösa schablonreglerna får inte användas utan istället ska ett skäligt avdrag göras. Men vad menas med skäligt avdrag?

2012-08-23

Övrigt

Brister i årsredovisningen

Sedan revisionsplikten i små aktiebolag slopades har kvaliteten på årsredovisningar som lämnas till Bolagsverket försämrats avsevärt.

2012-08-23

Frågor & svar

Periodiseringsfond efter ombildning

2012-08-20

Frågor & svar

Konkurs och näringsförbud

2012-08-20

Notis

Skatte­reduktion i mobilapp

2012-08-20

Övrigt

Enklare hantering av ROT och RUT

Skatteverket har förbättrat sin e-tjänst Husarbete vilket förhoppningsvis underlättar för företag som utför sådana tjänster.

2012-08-20

Övrigt

Representation med rusdrycker

Skatteverket ger grönt ljus för att använda en momsschablon vid måltidsrepresentation där alkohol ingår. 14 kr får momsen beräknas till per avdragsgill 90-krona enligt Skatteverket.

2012-08-20

Övrigt

Schablonintäkt på ­investeringsfonder

Från och med inkomståret 2012 ska alla som äger fondandelar beskattas för en schablonintäkt beräknad utifrån fondvärdet vid kalenderårets ingång.

2012-08-20

Övrigt

Skattelättnader i ­nystartszoner

Små företag i s k nystartszoner ska enligt ett utredningsförslag få skattelättnader i form av lägre socialavgifter.

2012-08-20

Övrigt

Högsäsong för ­fakturaskojare

På sommaren, när många företag tar in vikarier, ökar antalet fakturabedrägerier.

2012-08-20

Övrigt

BFN har beslutat ­om ­K3-reglerna

Den 8 juni beslutade BFN om det nya huvudregelverket för upprättande av årsredovisning K3. Regelverket kommer att läggas ut på BFN:s webbplats under vecka 25.

2012-08-20

Notis

135 000 000 till 35 000 föräldrar

2012-08-20

Notis

Omvänd moms på skrot

2012-08-20

Notis

F-skatt för ­utländska företag

2012-08-20

Frågor & svar

Uppgifter på webbplats mm

2012-08-20

Övrigt

Tydligare regler för mutbrott

Regeringen föreslår att tydligare och mer ändamålsenliga regler för mutbrott införs. Brotten mutbrott och bestickning ska i fortsättningen benämnas som tagande respektive givande av muta.

2012-05-14

Övrigt

Enklare att hyra ut sin ­privatbostad

Hyresbostadsutredningen har lämnat ett delbetänkande med en rad nya förslag i syfte att stimulera privatpersoners uthyrning av bostäder som ägs respektive innehas med bostadsrätt.

2012-05-14

Övrigt

Beskattning av ­hyresrätter mm

En kommitté ska göra en översyn av beskattningen av hyresrätter och vissa andra boendeformer.

2012-05-14

Notis

Minskat ­nyföretagande

2012-05-14

Notis

Skatteupplägg i välfärdsföretag

2012-05-14

Övrigt

Krångligare med förtidsåterbetalning

Den nya skatteförfarandelagen har inneburit förändringar när det gäller möjligheten att få förtidsåterbetalning av skatt.

2012-05-14

Notis

Snabba ryck för önskat domännamn

2012-05-14

Övrigt

Skatteförslag i ­vårproppen

Inför höstens budgetproposition har regeringen lagt fram en promemoria med skatteförslag som kan genomföras 2013 om det ekonomiska läget tillåter det.

2012-05-14

Frågor & svar

Auktoriserad ­redovisningskonsult

2012-05-14

Frågor & svar

Moms på hälsokost

2012-05-14

Frågor & svar

Avdrag för kontrollavgift ­kassa­register

2012-05-14

Frågor & svar

Kyrkoavgift vid utträde ur ­kyrkan

2012-05-14

Frågor & svar

Förbrukat ­aktie­kapital

2012-05-14

Frågor & svar

Momslyft vid ­representation

2012-04-10

Frågor & svar

Vaccination för ­anställda

2012-04-10

Frågor & svar

Gränsbelopp för dödsbo

2012-04-10

Frågor & svar

Alltid 30 dagars kredit?

2012-04-10

Frågor & svar

Kontroll av VAT-nummer

2012-04-10

Övrigt

Deklarations­nyheter 2012

Nu börjar det bli dags att ta tag i årets deklarationsarbete (om du inte redan har gjort det). Senast 2 maj ska deklarationen vara inlämnad om du inte har anstånd. Här kan du läsa om några av nyheterna i årets deklaration.

2012-04-10

Notis

Förenklade skatte­regler vid försäljning av bostad

2012-04-10

Notis

HUS – endast för svenska stugor?

2012-04-10

Notis

Nytt begrepp för arbetsförmåga

2012-04-10

Notis

Skärpt granskning inom kontant­handeln

2012-04-10

Notis

Kassaregister för torghandlare?

2012-04-10

Övrigt

Momspliktig uthyrning av ­lärarvikarier

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom bedömt lärarvikariers tjänster som personaluthyrning och inte som en tjänst som omfattas av undantaget för moms gällande utbildning.

2012-04-10

Övrigt

Avgifter till utländska organisa­tioner var avdragsgilla

Bolaget fick i kammarrätten avdrag för avgifter till utländska branschorganisationer. Skatteverket hade tidigare nekat avdrag och hänvisat till den strikta rättspraxis som råder vid fördelningen mellan medlemsavgifter och serviceavgifter.

2012-04-10

Övrigt

Avdrag för lokal i ­privatbostad

Kammarrätten godkände inte näringsidkarens avdrag för verkliga kostnader för egen lokal i privatbostaden då verksamheten kunde användas för privata ändamål och inte drevs i en särskilt inrättad del av bostaden.

2012-04-10

Frågor & svar

Aktiefållan och ­obligationer

2012-03-10

Frågor & svar

Jobbskatteavdrag och avgångsbidrag

2012-03-10

Frågor & svar

Sjuk under ­semestern

2012-03-10

Frågor & svar

Årsavgift till ­Advokat­samfundet

2012-03-10

Notis

Kassaregister för torghandeln

2012-03-10

Notis

Hur går det med inflationen

2012-03-10

Övrigt

Nya faktureringsregler för moms

Regeringen har föreslagit nya faktureringsregler med anledning av EU:s nya faktureringsdirektiv. Bland annat föreslås nya regler för vilka uppgifter som ska anges på fakturan och en beloppsgräns för förenklade fakturor.

2012-03-10

Övrigt

Kortare karenstid för ­näringsidkare

Det ska enligt ett förslag bli möjligt för egenföretagare att välja en (1) karensdag i sjukförsäkringen.

2012-03-10

Notis

Supermiljöbils­premien fördröjd

2012-03-10

Notis

Skattekontots PG går i graven

2012-03-10

Notis

Ombud vid fastighetstaxering

2012-03-10

Övrigt

Löneunderlag vid köp av fåmans­aktier

Vid proportioneringen av löneunderlag för andelar som inte ägts under hela beskattningsåret, ska det sammanlagda lönebaserade utrymmet för hela företaget under innehavstiden först beräknas. Därefter fördelas utrymmet utifrån ägarandel.

2012-03-10

Övrigt

Skatteincitament för ­riskkapital

Företagsskattekommittén föreslår att regler om riskkapital­avdrag och emissionskredit införs för att stimulera tillgången på kapital till nystartade och mindre företag.

2012-03-10

Övrigt

Utrangering vid rivning av byggnad

Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag fick göras för en byggnad som förvärvades för att senare rivas. Anskaffningsutgiften skulle inte hänföras till tomtmark.

2012-03-10

Frågor & svar

Förlängt ­räkenskapsår

2012-03-10

Frågor & svar

F-skattsedel eller registerutdrag

2012-02-10

Frågor & svar

Kostnadsersättning för parkering

2012-02-10

Övrigt

Bredband förmånsbeskattades

De anställda fick ersättning av sin arbetsgivare för kostnader för bredbandsabonnemang i hemmet. Enligt kammarrätten var ersättningen skattepliktig och skulle förmånsbeskattas.

2012-02-10

Övrigt

Byggfirmas arbets­bilar förmåns­beskattades

För att slippa förmånsbeskattning av dispositionsrätten till bilar – oavsett om dessa är arbetsfordon eller inte – krävs en noggrant förd körjournal. Denna omständighet gör sig återigen påmind i en dom från kammarrätten.

2012-02-10

Notis

Redovisning av koncernbidrag – K3

2012-02-10

Notis

Drygt 15 miljarder i HUS-avdrag

2012-02-10

Notis

Skalbolagsdeklarationer – längre frist

2012-02-10

Notis

F-skattsedeln går i graven

2012-02-10

Övrigt

SKV om restaurang­momsen

Skatteverket (SKV) har gjort en genomgång av hur restaurang- och cateringmomsen ska hanteras i samband med bland annat konferenser och festvåningspaket.

2012-02-10

Övrigt

Skattebetalningar 2012

Den nya skatteförfarandelagen innebär en hel del förändringar för företagens skattebetalningar. Här får du några tips som kan vara bra att tänka på.

2012-02-10

Notis

Jämställdhets­bonus – 1 mars 2012

2012-02-10

Frågor & svar

Datum för nya skatteförfarandet

2012-02-10

Frågor & svar

Pensionssparkonto (IPS)

2012-02-10

Frågor & svar

Personlig träning som förmån

2012-01-10

Frågor & svar

Bostadsrätt som ersättningsbostad

2012-01-10

Notis

Kvitto? Ja, tack!

2012-01-10

Övrigt

Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2011 kan du göra en extra inbetalning till skattekontot så att du slipper betala kostnadsränta.

2012-01-10

Övrigt

Skatteavdrag på ränta

Ska företaget betala ut ränta till ägaren eller någon annan? Kom i håg att företaget i så fall måste göra skatteavdrag som ska redovisas i skattedeklarationen.

2012-01-10

Notis

FK vill förenkla för föräldrar

2012-01-10

Notis

Moms på appar

2012-01-10

Notis

Uppföljning av sänkt krogmoms

2012-01-10

Övrigt

Nya lagar 2012

Ett antal nya lagar trädde i kraft 1 januari 2012. Här är en kort genomgång av några av de viktigaste för dig och företaget.

2012-01-10

Notis

Kvartalsredovisning – 500 000 kr

2012-01-10

Frågor & svar

Tandvård som förmån

2012-01-10

Frågor & svar

Inkomst för att utnyttja fullt ROT-avdrag

2012-01-10

Notis

Dags för kontrolluppgifter

2012-01-10