Internationellt

Revisorshuset internationellt

En del av Baker Tilly Sverige AB

Revisorshuset i Uppsala AB är delägare i den nationella organisationen Baker Tilly Sverige AB. Organisationen är ett nätverk av oberoende revisionsbyråer, där ni som kund inom organisationen har tillgång till all den kompetens och expertis som finns inom vårt verksamhetsområde.

Genom Baker Tilly Sverige AB är vi delägare i det internationella nätverket Baker Tilly International LTD, vilket är ett av de största nätverken av revisionsbyråer i världen. Genom nätverket har vi möjlighet att erbjuda er service och bistå med rådgivning i internationella frågor. Baker Tilly International LDT finns i dagsläget är representerat i mer än 100 länder.