Mycket mer än revision

Revision

En revision är en bra form av kvalitetssäkring av företagets ekonomi. Revisionen ger dig även en trygghet och du får en bättre kontroll på verksamheten. Revisionen skapar även förtroende hos dina långivare, kunder, leverantörer och andra intressenter av företaget.

Förutom att göra en revision kan revisorn även ge dig råd om företagets ekonomi. Eftersom revisorn har god insyn i ditt företag och känner väl till företagets rutiner så är revisorn ett naturligt bollplank i många ekonomiska frågor.

Hos Revisorshuset får du tillgång till revisorer som har ett stort kontaktnät som kan hjälpa dig som företagare att hitta rätt med din verksamhet.