Mycket mer än revision

Bildande av bolag eller firma

En bra förutsättning vid nystartandet av ett företag är att ha tillgång till en ekonomisk samarbetspartner.

Vi på Revisorshuset kan, genom vår breda kunskap och förståelse, ge tips och råd i ekonomiska frågor, svara på frågor och ge fortlöpande information vid bildandet av bolag eller firma samt upprätta kontakter med myndigheter.